Controlul Financiar Executat de Curtea de Conturi

Cuprins referat Cum descarc?

1. OBIECTIVELE SI ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT 3
2. COMPETENTA SI ATRIBUTIILE CURTII DE CONTURI A ROMANIEI 4
2.1. COMPETENTELE CURTII DE CONTURI 4
2.2. ATRIBUTIILE CURTII DE CONTURI 6
2.3. CERTIFICAREA CONTURILOR 8
2.4. ATRIBUTII DE RAPORTARE, AVIZARE SI ALTE 
COMPETENTE 9
3. STUDIU DE CAZ-ABATERI GENERATOARE DE PREJUDICII CONSTATATE DE CURTEA DE CONTURI LA NIVELUL JUDETULUI DOLJ PE ANUL 2009 10
BIBLIOGRAFIE 15


Extras din referat Cum descarc?

1. OBIECTIVELE SI ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
Controlul financiar de stat cuprinde in sfera sa administrarea si utilizarea mijloacelor financiare publice, precum si respectarea reglementarilor financiar-contabile in activitatea desfasurata de catre agentii economici (regii autonome, societati comerciale etc.) in legatura cu indeplinirea obligatiilor acestora fata de stat.
In concret, controlul financiar al statului are ca obiective:
o Administrarea si utilizarea fondurilor acordate de la buget pentru cheltuieli de functionare si intretinere a organelor centrale si locale ale administratiei de stat si unitatilor finantate de la buget;
o Utilizarea fondurilor acordate de stat pentru realizarea de investitii de interes general, subventionarea unor activitati si produse si pentru alte destinatii prevazute de lege;
o Folosirea mijloacelor si a fondurilor din dotare si respectarea reglementarilor financiar-contabile in activitatea regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital de stat;
o Exactitatea si realitatea inregistrarilor in evidente si actele de constituire a societatilor comerciale si a celorlalti agenti economici, urmarind stabilirea corecta si indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiunilor financiare si fiscale fata de stat etc.
Sfera controlului financiar al statului cuprinde, de asemenea, probleme referitoare la prevenirea si combaterea fraudelor, contraventiilor si infractiunilor la regimul fiscal si vamal. Acest control este operativ si inopinat si are ca obiective aplicarea si executarea legilor fiscale si a reglementarilor vamale, urmarind impiedicarea oricarei sustrageri sau eschivari de la plata impozitelor si taxelor. De asemeni respectarea normelor de comert, urmand sa impiedice activitatea de contrabanda si orice procedee interzise de lege; alte activitati stabilite de lege.
Organul central al puterii executive care aplica strategia si programul guvernului in domeniul orientarii economiei si finantelor publice este Ministerul Finantelor Publice.
Ministerul Finantelor Publice exercita:
o Administratia generala a finantelor publice;
o Actioneaza pentru stimularea desfasurarii activitatii economice pe criterii de eficienta si echilibru economic, prin folosirea instrumentelor economice, financiare si monetar-valutare, in conformitate cu cerintele economiei de piata prin activizarea liberei initiative la nivel macro;
o Actioneaza pentru crearea cadrului concurentei loiale in economie si supravegheaza respectarea prevederilor legale in domeniul concurentei;
o Exercita, prin organele sale, controlul si supravegherea financiara a organelor si institutiilor de stat, controleaza activitatea financiara a regiilor si a societatilor comerciale, precum si a celorlalti agenti economico-sociali;
o Efectueaza, prin aparatul specializat, in numele statului, controlul administrarii si utilizarii mijloacelor financiare a organelor centrale si locale ale administratiei de stat, precum si ale institutiilor de stat, al respectarii financiar-contabile in activitatea desfasurata de catre regii autonome, societati comerciale si alti agenti economici, in legatura cu indeplinirea obligatiilor fata de stat.
Controlul financiar de stat este organizat si functioneaza in cadrul Minis!terului Finantelor Publice prin doua organe si anume:
1. Directia generala a controlului financiar de stat;
2. Garda financiara.
La judete si in municipiul Bucuresti sunt organizate directii ale controlului financiar de stat si sectii ale garzii financiare care functioneaza in structura directiilor generale teritoriale ale finantelor publice si controlului financiar de stat.
2. COMPETENTA SI ATRIBUTIILE CURTII DE CONTURI A ROMANIEI 
Curtea de Conturi este institutia suprema de control financiar, care exercita si atributii jurisdictionale asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. Functioneaza pe langa Parlament si isi desfasoara activitatea in mod independent, conform actelor normative.
Articolul 140 din Constitutia Romaniei reglementeaza organizarea Curtii de Conturi in modul urmator:
(1) Curtea de Conturi exercita controlul asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. In conditiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi se solutioneaza de instantele judecatoresti specializate.
(2) Curtea de Conturi prezinta anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public national din exercitiul bugetar expirat, cuprinzand si neregulile constatate.
(3) La cererea Camerei Deputatilor sau a Senatului, Curtea de Conturi controleaza modul de gestionare a resurselor publice si raporteaza despre cele constatate.
(4) Consilierii de Conturi sunt numiti de Parlament pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau innoit. Membrii Curtii de Conturi sunt independenti in exercitarea mandatului lor si inamovibili pe toata durata acestuia. Ei sunt supusi incompatibilitatilor prevazute de lege pentru judecatori.
(5) Curtea de Conturi se innoieste cu o treime din Consilierii de Conturi numiti de Parlament, din 3 in 3 ani, in conditiile prevazute de legea organica a Curtii.
(6) Revocarea membrilor Curtii de Conturi se face de catre Parlament, in cazurile si conditiile prevazute de lege.
Organizarea si functionarea Curtii de Conturi sunt reglementate de Legea nr.94/1992, modificata de Legea 217/2008 si republicata in M. Of. al Romaniei nr. 282/29.04.2009.


Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul Financiar Executat de Curtea de Conturi.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!