Contabilitatea Creantelor Bugetare

Cuprins referat Cum descarc?

Cap.1. Prezentare generala 2
Cap.2. Prezentarea declaratiilor fiscale: 8
2.1 . Decalartia 100"Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat" 8
2.2.Declartia 102 " Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale" 11
2.3.Declaratia 120 "Decont privind accizele" 11
2.4. Declaratia 130 "Decont privind impozitul la titeiul din productia interna" 12
2.5.Declaratia 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata" 13
2.6. Declaratia 710 "Declaratie rectificativa" 14
2.7.Declaratia 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" 15
2.8.Declaratia 394"Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national" 16
2.9.Declaratia 390"Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri" 17
Cap.3. Modalitati de verificare a declaratiilor 17
Bibiografie: 19


Extras din referat Cum descarc?

Cap.1. Prezentare generala
Declaratia fiscala se depune la registratura organului fiscal competent sau la posta prin scrisoare recomandata. Declaratia fiscala poate fi transmisa prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanta, conform procedurii stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. 
Data depunerii declaratiei fiscale este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.
Nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale prin estimarea bazei de impunere. Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se poate face inainte de implinirea unui termen de 15 zile de la instiintarea contribuabilului privind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale.
Declaratiile fiscale sunt documente prin care se declara:
- impozitele, taxele si contributiile datorate, in cazul in care, potrivit legii, obligatia calcularii impozitelor si taxelor revine platitorului;
- bunurile si veniturile impozabile, in cazul in care, potrivit legii, stabilirea impozitului si a taxei se face de organul fiscal;
- impozitele colectate prin stopaj la sursa, in cazul in care platitorul are obligatia de a calcula, de a retine si de a varsa impozite si taxe.
Declaratia fiscala se depune de catre persoanele obligate, potrivit Codului fiscal, la termenele stabilite de acesta.
In cazul in care Codul fiscal nu prevede, Ministerul Economiei si Finan]elor va stabili termenul de depunere a declaratiei fiscale.
Obligatia de a depune declaratia fiscala se mentine si in cazurile in care:
- a fost efectuata plata obligatiei fiscale;
- obligatia fiscala respectiva este scutita la plata, conform reglementarilor legale;
- organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere si obligatia fiscala.
In caz de inactivitate temporara sau in cazul obligatiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale, in functie de necesitatile administrarii obligatiilor fiscale. 
Declaratiile fiscale pot fi corectate de catre contribuabil, din proprie initiativa.
Termenele pentru depunerea declaratiilor fiscale si termenele stabilite in baza legii de un organ fiscal pot fi prelungite in situatii temeinic justificate, potrivit competentei.
Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent ori de cate ori acesta modifica baza de impunere.
Declaratia fiscala intocmita, este asimilata cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificari ulterioare, si produce efectele juridice ale instiintarii de plata de la data depunerii acesteia.
Decizia de impunere si decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii constituie si instiintari de plata, de la data comunicarii acestora.
Cuantumul obligatiilor fiscale se stabileste sub rezerva verificarii ulterioare.
Decizia de impunere sub rezerva verificarii ulterioare poate fi desfiintata sau modificata, din initiativa organului fiscal sau la solicitarea contribuabilului, pe baza constatarilor organului fiscal competent.
Rezerva verificarii ulterioare se anuleaza numai la implinirea termenului de prescriptie sau ca urmare a inspectiei fiscale efectuate in cadrul termenului de prescriptie.
Sunt asimilate deciziilor de impunere si urmatoarele acte administrative fiscale:
a)deciziile privind rambursari de taxa pe valoarea adaugata si deciziile privind restituiri de impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat;
b) deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii, majorari de intarziere;
c)procesele verbale privind cheltuielile de executare silita;
d) deciziile referitoare la bazele de impunere sau deciziile de nemodificare a bazei de impunere.
TERMENELE DE PLATA
Creantele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevazute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaza.
Pentru diferentele de obligatii fiscale principale si pentru obligatiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plata se stabileste in functie de data comunicarii acestora, astfel:
- daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;
- daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.
Pentru obligatiile fiscale esalonate sau amanate la plata, precum si pentru accesoriile acestora termenul de plata se stabileste prin documentul prin care se acorda inlesnirea respectiva.
Colectarea creantelor fiscale, care presupune si stingerea raportului juridic obligational in continutul caruia aceasta s-a nascut, cunoaste urmatoarele modalitati:
- Stingerea obligatiilor fiscale prin executare:
a. executarea voluntara a obligatiilor fiscale - plata;
b. executarea silita a obligatiilor fiscale.
- Alte modalitati de stingere a obligatiilor fiscale:
a. compensarea;
b. scaderea pentru cauze de insolvabilitate;
c. deschiderea procedurii de reorganizare judiciara sau faliment;
d. anularea.
Executarea obligatiei fiscale se face de catre debitorul acesteia, ca regula generala, prin plata. Plata reprezinta executarea voluntara a obligatiei de catre subiectul pasiv al raportului juridic obligational.


Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Creantelor Bugetare.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!