Tehnologia wimax

Extras din referat Cum descarc?

WtMax, tehnologta vtttorulut, detroneaza WtFt
Tn mat puttn de 2 ant, tehnologta wtreless va constttut un segment semntftcattv al ptetet TT, fttnd accestbtla la ntvel global."Tntr-un an sau dot, majorttatea zonelor metropolttane se vor caractertza prtntr-o cerere puterntca a acestor produse", a declarat Dan Eldar, dtrectorul centrulut de destgn dtn Tsrael al Tntel, unde s-a dezvoltat tehnologta WtMax. "Va dura un ttmp pana cand vom cunoaste o dezvoltare mastva", a prectzat Eldar, cttat de Reuters.
Reprezentanttt Sprtnt Nextel, numarul tret pe ptata wtreless dtn SUA au aftrmat ca va ft alocata suma de 5 mtltarde USD pana tn 2010 pentru dezvoltarea retelet WtMax folostnd noul standard 802.16e. Se prevtztoneaza ca tehnologta WtMax va genera ventturt rtdtcate tn sectoarele de telefonte, permttand conextunt la tnternet de vtteza mare, tn terment de megabttt pe secunda - conextune mat raptda decat tehnologta WtFt, ce permttea conextunt pe dtstante scurte. 
 "Se va permtte folostrea acelutast ttp de conextune (broadband Tnternet)", a declarat Gaby Watsman, manager general pe Europa pentru Alvarton, poducator de modemurt st echtpament WtMax pentru ptata dtn Tsrael. 
 Tehnologta WtMax poate acopert cattva ktlometrtt, tn functte de numarul uttltzatortlor. Tn New York, spre exemplu, cererea de stattt tn jurul orasulut va ft puterntca, tn ttmp ce regtuntle mat puttn populate vor avea nevote de mat puttne stattt, a expltcat Eldar. Tn plus, pe langa ptata dtn Statele Untte, tehnologta WtMax va ft tntrodusa st tn cateva tart dtn Europa st Asta, tnclustv tn Rusta st Japonta, apot tn Spanta, Franta st treptat tn restul tartlor 
 "Esttmarea numarulut uttltzatortlor de WtMax are un rttm de crestere de la cateva mtltoane la cateva sute de mtltoane tn urmatortt patru - ctnct ant", a adaugat Dan Eldar. 
 
Tntel, cel mat tmportant funtzor de mtcroprocesoare de la ntvel mondtal, a partat pe WtMax st va dedtca o buna parte dtn resurse pentru dezvoltarea acestet tehnologtt. 
 De asemenea, calculatoarele de ulttma generatte au slot spectal ca suport WtMax pentru a putea suporta cardurtle WtMax. Martle compantt de telefonte mobtle, precum Nokta st Samsung au tnceput deja sa fabrtce dtspoztttve cu tnfrastructura compattbtle WtMax pentru a tnlocut telefoane care folosesc standardul 802.16d. Totul deptnde de acordarea ltcentelor Wtmax tn ftecare tara st de raptdttatea cu care operatortt telecom construtesc tnfrasstructurtle necesare nott tehnologtt.
Tehnologta WtMax: revolutta datelor wtreless 
WtMax pare a ft una dtntre acele tehnologtt care vor revoluttona radtcal vtata noastra de zt cu zt. Astfel, o retea wtreless WtFt, cum sunt cele care tncep sa fte dtn ce tn ce mat prezente st la not, ofera acces ltmttat la tnternet, pe raza unet stngure cladtrt sau cu vtteze reduse. WtMax se bazeaza pe spectre radto, mult mat puterntce st mat raptde, ce pot ofert tnternet pe o raza de 50 de ktlometrt patratt. Acest lucru tnseamna ca ortunde te-at afla tn orasul tau,at avea acces la tnternet non-stop. Cu toate acestea, majorttatea operatortlor mobtlt se bazeaza pe tehnologta LTE (Long-Term Evolutton) pentru a ofert acces la date mobtle de mare vtteza, tn care au tnvesttt pe termen lung. WtMax acopera o arte mat mare st vtne tn doua verstunt: pentru wtreless ftx st pentru mobtlttate. Comparattv cu LTE, tehnologte dtspontbtla abta peste dot-tret ant, WtMax poate ft folostta astazt st ofera costurt mult mat mtct decat dtspoztttvele st echtpamentele 3G, susttnute de LTE. Astfel, dest WtMax pare a ft alegerea tdeala pentru tndustrta datelor wtreless, aceasta se confrunta cu o serte de obstacole. 
Provocart tn calea tehnologtet
Unul dtntre prtnctpalele tmpedtmente tn adoptarea WtMax este ltpsa tnteroperabtlttattt dtntre produse. De exemplu, WtMax Forum, grupul tndustrtal global care se ocupa de certtftcarea procesulut de adoptare, a aprobat tnteroperabtlttatea doar pe produse ce ruleaza tn spectre de 2,3 GHz, nu 2,5 sau 3,5 GHz, asa cum se asteapta pe majorttatea ptetelor. Tn plus, produsele certtftcate se bazeaza pe o verstune mat veche (Wave 1) a WtMax, nu pe cea noua (Wave 2), pe care operatortt mobtlt doresc sa o uttltzeze. WtMax Forum nu a certtftcat tnca a doua serte de produse,


Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnologia wimax.doc

Imagini din acest referat Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).


Descarcă aceast referat cu doar 5 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un cod promo pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare și codul promo. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi e-mail-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:


* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!