Uniunea vamala romaneasca

Extras din referat Cum descarc?

La introducerea sau la scoaterea de pe teritoriul Uniunii Europene a marfurilor prezentate la birourile vamale, autoritatea vamala a statului comunitar respectiv stabileste regimul vamal si procedura vamala atribuite marfurilor respective. Regimul vamal in Uniunea Europeana cuprinde totalitatea normelor care se aplica in cadrul procedurii de vamuire, in functie de scopul operatiunii comericale sau destinatia marfii. Regimurile vamale sunt de doua tipuri: suspensive si definitive. 
Codul vamal al UE stabileste si tratamentul vamal aplicabil marfurilor aflate pe teritoriul vamal al Uniunii, pana cand acestea stabilesc liberul in vama. Astfel, se aproba intrarea bunurilor pe teritoriul vamal comunitar, depunerea declaratiei sumare si descarcarea bunurilor in vederea depozitarii temporare sau sub regimul vamal al tranzitului temporar. El reglementeaza tratamentul bunurilor in functie de destinatie, stabilind incadrarea tarifara si obtinerea unui regim valabil definitiv (export sau import) sau suspensiv (tranzitul vamal, depozitul vamal, admiterea temporara - la import sau export, regimul de perfectionare activa sau pasiva, transformarea sub control vamal) si aprobarea bunurilor in vederea liberei circulatii in spatiul comunitar dupa acordarea "liberului de vama". Codul vamal al UE abordeaza regimurile vamale definitive sau suspensive, precum si exceptarile de la plata taxelor vamale, acordate in cadrul diferitelor regimuri prevazute pentru marfuri. 
1.1. Regimurile vamale definitive in Uniunea Europeana 
Din punct de vedere al regimului vamal si al procedurii vamale conexe corespunzatoare UE, operatiunile efectuate de agentii economici care intra in categoria regimurilor vamale definitive sunt operaiunile de import si export in si din UE. Ambele tipuri de operatiuni constituie cele doua regimuri vamale de baza ale relatiilor comerciale internationale. 
De la 1 ianuarie 1993, aceste regimuri se aplica numai schimburilor comerciale din Uniunea Europeana si tarile terte, spatiul european find un teritoriu vamal unic, ca urmare a crearii Uniunii vamale. 
Regimul vamal la exportul din Uniunea Europeana 
Normele Uniunii Europene considera drept regim vamal de export definitiv din UE totalitatea marfurilor expediate in strainatate pe baze contractuale si destinate sa ramana permanent in afara teritoriului vamal comunitar, cu exceptia: 
- marfurilor trimise temporar in strainatate; 
- marfurilor care fac obiectul unei activitati de perfectionare pasiva. 
Pot fi exportate toate marfurile care sunt produse in Uniunea Europeana, precum si cele importate anterior, cu exceptia celor care sunt interzise la exportul din Uniunea Europeana, si anume: 
- marfurile prohibite; 
- marfurile restrictionate in cadrul politicii comerciale comune. 
In Uniunea Europeana, exportul marfurilor poate fi efectuat de catre persoane juridice cu sediul intr-un stat comunitar, in al caror obiect de activitate sunt prevazute aceste operatiuni. 
La exportul de marfuri din Uniunea Europeana nu se percep taxe vamale, singura conditie pentru acordarea liberului de vama find ca marfurile sa paraseasca teritoriul vamal al UE in aceeasi stare in care acestea se aflau in momentul inregistrarii declaratiei vamale, care se completeaza astfel doar in scop statistic. Eliminarea taxelor vamale se datoreaza intereselor comunitatii europene de a stimula exportul de marfuri. La exportul de marfuri din Uniunea Europeana nu se aplica taxa pe valoarea adaugata (TVA). Exportatorul este obligat sa depuna un DAU de export la biroul vamal in raza caruia se afla sediul acestuia sau la locul unde marfurile sunt ambalate sau incarcate pentru a fi exportate. 
In cazuri temeinic justificate, declaratia vamala poate fi depusa si la un birou vamal de frontiera din cadrul UE. 
Regimul vamal la importul in Uniunea Europeana 
Principalul regim vamal in Uniunea Europeana este importul definitiv. Acesta consta in intrarea pe teritoriul vamal al UE a marfurilor straine, in vederea introducerii lor in circuitul economic, dupa efectuarea formalitatilor vamale si plata taxelor vamale la bugetul comunitar. in Uniunea Europeana, importul de marfuri este liberalizat. Totusi, anumite categorii de marfuri sunt supuse unor restrictii cantitative sau supuse regimului de control, in conformitate cu angajamentele internationale asumate. Lista marfurilor supuse regimului licentelor se stabileste periodic, prin hotarari ale autoritalilor comunitare. Metodele si formalitatile de vamuire prevazute de reglementarile europene se inscriu in principiile generale definite de GATT (OMC). Aceasta inseamna ca limitele sau liberalismul politicii comerciale comune se regasesc in principiul reciprocitatii concesiilor comerciale. 
Agentii economici din UE sunt obligati sa realizeze importul de marfuri in concordanta cu obiectul lor de activitate si sa ia masurile necesare pentru vamuirea marfurilor in vederea introducerii imediate a acestora in circuitul economic. Astfel, ei sunt obligati sa declare si sa prezinte marfurile sosite, depunand totodata documentele de vamuire. Ei raspund de intarzierea vamuirii marfurilor cauzata de neprezentarea in termenul legal a documentelor. 
Autoritatea vamala realizeaza, in cadrul regimului vamal de import definitiv, trei activitati: 
- vamuirea marfurilor; 
- incasarea taxelor vamale; 
- aplicarea masurilor de politica comerciala a UE. 
Taxele vamale de import ale UE sunt, in marea lor majoritate, taxe vamale ad valorem. Numai pentru 10% din pozitiile tarifare de opt cifre, taxele vamale sunt stabilite pe o alta baza decat ad valorem: taxe vamale specifice, taxe vamale mixte in functie de anumite elemente componente sau sub forma unor plafoane maxime sau minime ale taxelor. Taxele vamale exprimate in procente se aplica valorii in vama a marfurilor (valoarea CIF la frontiera UE), exprimata in Euro si sunt cele prevazute la data inregistrarii declaratiei vamale.


Fisiere in arhiva (1):

  • Uniunea vamala romaneasca.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!