Tendințe în Evoluția și Structura Veniturilor și Cheltuielilor Bugetelor Locale

Extras din referat

Oltean Gabriel Vasile - Asist. Univ. Asoc. Drd.
Consilier Prefectura Judetului Hunedoara, Romania
ABSTRACT: This paper starts by presenting some the general principels of the European Book of Local Authorities as well as models of administrative organization. Following the presentation of the organization of the local public finances in Romania, the paper analizes the weight that local incomes and expenses have, with a wiew to establishing the place of local bugets, whithin the consolidated general one. The level and the structure of local bugets incomes and expenses, the way in wich their consolidation is realized, establishing of size and distribution are achievedcomprise the next unit of this paper. The financial sources, the destination of the money, this diversity and large number are other aspects dealt with. The latest legal tipulations concerning the financing through local bugets, the structure of the expenses and the annual implementation accounts of local bugets is the part that precedes the final evaluations of the present paper.
1. Autonomia finantelor publice locale
Istoria moderna a finantelor publice locale in Romania, incepe in anul 1933. Legea din 14 aprilie 1933 a pus bazele primei structuri unitare a finantelor publice locale, determinand responsabilitati administrative obligatorii in premiera: resursele veniturilor, adecvate aplicatiilor lor (venituri ordinare, venituri extraordinare si venituri cu destinatie speciala).
Legea administratiei din 1938 ofera incadrarea bazelor finantelor locale pe un sistem mixt de securitatea veniturilor bugetului local, respectiv transferul de la guvern si taxele locale.
Comunitatile locale reprezinta colectivitati umane, delimitate teritorial din punct de vedere politic si administrativ, care au autoritati publice diferite de cele ale statului. Autonomia financiara a acestora este absolut necesara, deoarece autonomia administrativa nu ar fi posibila fara autonomia financiara care-i asigura suportul material al functionarii.
In statele democratice, administratia locala se bazeaza pe principiile descentralizarii si autonomiei locale. Acesta necesita un cadru legislativ si mecanisme necesare adecvate privind finantele administratiilor locale.
Problema consolidarii autonomiei locale este o preocupare universala, statele democratice contemporane fiind interesate de aplicarea principiului descentralizarii serviciilor publice, prin transmiterea, prin lege, a mai multor competente organelor puterii si administratiei locale. Descentralizarea nu trebuie sa conduca si la divizarea natiunii. In acest context, justitia si apararea sunt servicii publice care nu pot fi descentralizate.
Problematica generala a autonomiei locale pentru statele europene face obiectul Cartei Europene a Autonomiei Locale. Intocmita de catre Consiliul Europei pe baza unui proiect propus de Conferinta Permanenta a Autoritatilor Locale si Regionale din Europa, Carta Europeana a Autonomiei Locale a fost deschisa semnaturilor, conform conventiei incheiate intre statele membre, din octombrie 1985. Conform Cartei, gradul de autonomie de care se bucura autoritatile locale poate fi privit ca o piatra de incercare pentru o democratie reala.
Dintre principiile generale ale Cartei amintim:
o Resursele financiare ale colectivitatilor locale trebuie sa fie proportionale cu responsabilitatile stabilite prin Constitutie sau prin lege;
o Cel putin o parte din resursele financiare ale colectivitatilor locale trebuie sa provina din impozite si taxe locale, in proportiile stabilite la nivelul autoritatilor locale, in limitele legii;
o Sistemul financiar din care fac parte resursele de care dispun comunitatile locale, trebuie sa fie de natura suficient de diversificata si dinamica, incat sa le permita sa urmareasca, pe cat posibil, evolutia reala a costurilor exercitarii competentelor proprii;
o In scopul finantarii propriilor obiective de investitii, colectivitatile locale trebuie sa aiba acces, conform legii, la piata nationala de capital.
Avand in vedere deosebirile teritoriale si demografice ale fiecarei tari, in prezent se constata o mare diversitate de sisteme determinate de mai multi factori:
o Statutul colectivitatilor locale;
o Numarul nivelurilor de administratie publica locala;
o Repartizarea competentelor;
o Regimul finantelor locale.
In Europa exista trei modele care au influentat organizarea administrativa in statele de pe batranul continent:
- Modelul francez;
- Modelul german;
- Modelul britanic.
Din punct de vedere al dreptului administrativ, sistemele organizarii locale se clasifica:
- Autonomie completa;
- Autonomie limitata;
- Tutela.
In ceea ce priveste formarea veniturilor locale, se disting, de asemenea, trei modalitati:
- Constituirea veniturilor proprii necesare pentru acoperirea cheltuielilor, in virtutea dreptului de a percepe impozite si taxe;
- Completarea veniturilor proprii, cu sume defalcate din veniturile bugetului autoritatilor publice centrale;
- Finantarea integrala de la bugetul central.
In concluzie , putem afirma ca gradul de autonomie rezulta din:
- Independenta deplina sau partiala in formarea veniturilor;
- Competenta atribuita pentru contractarea si gestionarea imprumuturilor;
- Asigurarea echilibrului bugetar si respectiv, gestionarea excedentului sau a deficitului anual;
Dupa cum organele administratiei publice locale au competenta de a introduce impozite si taxe locale in Romania, dupa Revolutia din Decembrie 1989, bazele organizarii unitare a finantelor publice locale au fost puse prin Legea Administratiei Publice Locale, capitolul ,,Administrarea finantelor publice", ale carei prevederi s-au bazat pe cele din Constitutie. De asemenea, reglementari referitoare la finantele locale au fost adoptate prin ,,Legea privind finantele publice locale"nr. 189/1998, si, anual prin Legile de adoptare a bugetului de Stat.
In Legea privind finantele publice locale, bugetele locale si raporturile dintre diferitele categorii de bugete locale sunt definite astfel: ,,prin bugete locale se inteleg bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor administrativ teritoriale . . . Fiecare comuna, oras, municipiu, sector al municipiului Bucuresti, judet, respectiv municipiul Bucuresti, intocmeste bugetul local, in conditii de autonomie potrivit legii." Intre aceste bugete nu exista relatii de subordonare.


Fisiere in arhiva (1):

  • Tendinte in Evolutia si Structura Veniturilor si Cheltuielilor Bugetelor Locale.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!