Surse de finantare pentru Casa de Asigurari de Sanatate

Extras din referat Cum descarc?

CAS Iasi nu realizeaza venituri proprii, si prin urmare la nivelul institutiei nu exista surse proprii de finantare.
3.2. Surse alternative de finantare 
La nivelul Casei de Asigurari de Sanatate Iasi , ca element specific acesteia se impune a se discuta despre finantarea serviciilor medicale din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.
Veniturile Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate colectate de C.A.S. Iasi se utilizeaza pentru: 
- plata serviciilor medicale, a medicamentelor, a materialelor sanitare si dispozitivelor medicale, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
- cheltuieli de administrare, functionare si de capital in limita a maximum 3% din sumele colectate;
- fondul de rezerva in cota de 1% din sumele constituite la nivelul C.N.A.S.
Celelalte cheltuieli care  nu se incadreaza in cele mentionate mai sus sunt  finantate din bugetul de stat.
C.A.S. Iasi beneficiaza si de donatii ca surse de finantare a cheltuielilor cu respectarea Ordinului Ministrul Finantelor Publice Nr. 1661 bis  din 28 noiembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice; publicat in Monitorul Oficial nr. 881 din 11 decembrie 2003. 
Contractul prin care una dintre parti (persoana fizica sau juridica) numita donator, transmite celeilalte (societate comerciala, institutie publica) numita donatar, proprietatea unui bun material ori a unei sume de bani fara sa primeasca ceva in schimb reprezinta o donatie.
Activitatea care se desfasoara in temeiul unui contract de sponsorizare intervenit intre sponsor si beneficiar, care consimt asupra mijloacelor financiare si bunurilor materiale ce se acorda ca sprijin, precum si asupra duratei sponsorizarii, este cunoscuta sub denumirea de sponsorizare. Bunurile materiale sunt evaluate prin contractul de sponsorizare la valoarea reala din momentul predarii acestora catre beneficiar.
Legea nr. 500/2002 privind finantele publice prevede ca institutiile publice pot folosi, pentru desfasurarea activitatii lor, bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane juridice si fizice, sub forma de donatii si sponsorizari. In situatia institutiilor publice finantate integral de la buget, fondurile banesti primite in conditiile mentionate se varsa direct la bugetul din care se finanteaza aceste entitati. Cu respectivele sume se majoreaza creditele bugetare ale bugetului respectiv si se vor utiliza la cererea ordonatorilor principali de credite si cu respectarea destinatiilor stabilite de transmitator.
Clasificatia indicatorilor privind finantele publice prevede pentru asemenea venituri partea a VII-a ,,DONATII SI SPONSORIZARI", care in cazul bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate cuprinde un capitol (40.16 ,,DONATII SI SPONSORIZARI") si un subcapitol (40.16.01 ,,Donatii si sponsorizari").
De exemplu, in cazul in care Casa de Asigurari de Sanatate Iasi primeste o suma de bani sub forma de sponsorizare, se parcurg urmatoarele etape:
- incheierea contractului de sponsorizare. In contract se precizeaza suma si destinatia care va fi acordata acesteia.
- incasarea sumei care face obiectul contractului, fie direct prin Trezoreria Municipiului Iasi, fie prin casieria institutiei, urmand ca apoi suma respectiva sa fie virata in contul deschis la Trezorerie.
- dupa incasarea sumei se face o copie dupa contractul de sponsorizare si o copie dupa extrasul de cont, urmand ca acestea


Fisiere in arhiva (1):

  • Surse de finantare pentru Casa de Asigurari de Sanatate.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!