Studiu de evaluare la SC Electrica SRL

Cuprins referat

Capitolul 1. Prezentarea generala a societatii
1.1. Denumirea societatii
1.2. Obiectul de activitate
1.3. Situatia imobilizarilor
1.4. Situatia imprumuturilor
1.5. Resursele umane ale societatii
1.6. Infrastructura societatii
1.7. Comunicarea cu clientul
1.8. Concurentii societatii
Capitolul 2. Analiza financiara a societatii
2.1. Analiza structurii bilantului
2.2. Analiza situatiei nete
2.3. Analiza fondului de rulment
2.4. Analiza necesarului de fond de rulment
2.5. Analiza trezoreriei nete
2.6. Analiza indicatorilor echilibrului financiar
2.7. Analiza fondului de rulment minim necesar
Capitolul 3. Analiza fluxurilor de trezorerie
3.1. Analiza soldurilor intermediare de gestiune
3.2. Profitul din finantare
3.3. Capacitatea de autofinantare
3.4. Analiza pragului de rentabilitate
3.5. Analiza cash-flowului intreprinderii
3.6. Indicatorii de lichiditate
Capitolul 4. Analiza SWOT. Concluzii.


Extras din referat

Capitolul 1. Prezentarea generala a societatii
1.1. DENUMIREA SOCIETATII
S.C. ELECTRICA s-a infiintat ca Societate cu Raspundere Limitata in anul 1997, fiind inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J04/2127/1997 din 19.12.1997, avand Cod unic de inregistrare 6834960.
S.C. ELECTRICA S.R.L. Bacau are sediul in Bacau, str. Calea Moldovei 197.
1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE
Activitatea principala a S.C. ELECTRICA S.R.L Bacau este proiectarea si executia instalatiilor electrice de joasa, medie si inalta tensiune, instalatii de automatizare, telecomunicatii si transmisii de date, instalatii termice, climatizare si ventilatie.
Societatea va putea sa deschida filiale, sucursale, si in alte localitati din Romania si strainatate. Perioada pe care se constituie societatea este nelimitata. Obiectul de activitate inscris in statutul societatii este foarte diversificat, astfel ca o posibila decizie de schimbare a acestuia nu va crea probleme din punct de vedere juridic.
Capitalul social al societatii este de 990.000 lei divizat in 99 parti sociale, in valoare de 10.000 lei, depusi integral la autorizare. In anul 1999 asociatul unic a efectuat un nou aport la capitalul social in valoare de 20.000.000 lei, parti sociale in numar de 20, in valoare nominala de 1 milion. Firma are asociat unic, care este si directorul general al acesteia. Capitalul social va putea fi marit, prin decizia asociatului unic, el fiind si singurul beneficiar direct al profitului realizat. In statut se mai precizeaza urmatorul lucru: cheltuielile necesare desfasurarii activitatii se suporta de societate precum si pierderile. Aceasta precizare deriva din forma de organizare a societatii, si anume societate cu raspundere limitata.
Asociatul unic administreaza si reprezinta societatea. Transmiterea partilor sociale in societate si in afara societatii se face numai cu acordul asociatului unic. In caz de deces partile sociale se transmit succesorilor. 
Activitatea societatii se desfasoara conform Regulamentului de organizare si functionare (ROF), a Regulamentului de ordine interioara (ROI) si a Contractului colectiv de munca: 
- In ROF sunt prezentate atributiile, competentele si responsabilitatile conducerii societatii si ale compartimentelor din structura acesteia.
- In ROI sunt prezentate obligatiile salariatilor societatii, cat si sanctiunile aplicate acestora in cazul neindeplinirii sarcinilor ce le revin la locul de munca. Aceste regulamente sunt valabile in prezent, personalul fiind informat. 
- Contractul colectiv de munca este identic pentru toti salariatii societatii; in acesta se reglementeaza drepturile si obligatiile reciproce ale partilor cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca; timpul de munca si timpul de odihna; conditiile de munca, securitatea si sanatatea in munca; salarizarea; protectia sociala a salariatilor si alte drepturi; pregatirea si perfectionarea personalului; drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile de munca;recunoasterile reciproce, drepturile si obligatiile administratiei si ale angajatilor.
1.3. SITUATIA IMOBILIZARILOR
Firma a efectuat investitii in imobile (teren, cladiri), datorita facilitatilor fiscale acordate pentre acestea. La sfarsitul anului 2007, in urma investitiilor efectuate, societatea si-a schimbat sediul la o noua adresa, ceea ce ii va permite o dezvoltare continua in anii ce urmeaza. 
Litigii - societatea, in urma controlului fiscal efectuat de Administratia financiara Bacau, s-au constatat unele intarzieri de plata a cuantumului TVA. 
Activitatea societatii nu este generatoare de poluanti pentru ape, sol sau aer si nu constituie sursa de zgomot, vibratii sau radiatii, deci nu contribuie la degradarea mediului ambiant. Nu sunt deversati in natura agenti poluanti, iar in depozitele societatii nu sunt depozitate substante toxice, de natura celor ce pot produce poluari ale mediului inconjurator. 
1.4. SITUATIA IMPRUMUTURILOR
Societatea nu a beneficiat de la infiintare de credite bancare si nici nu a incheiat contracte leasing.
1.5. RESURSELE UMANE ALE SOCIETATII
Personalul care efectueaza activitati care influenteaza calitatea produselor sau lucrarilor este competent din punct de vedere al studiilor, instruirii, abilitatii si experientei adecvate. Necesitatile pentru asigurarea competentei corespunzatoare sunt identificate in Fisele de post. Acestea sunt elaborate pentru fiecare functie din cadrul societatii ELECTRICA SRL Bacau.
Inregistrarile prin care se confirma competenta fiecarei persoane (informatii despre studii, abilitati, experienta si cursurile de instruire si calificare efectuate) se pastreaza la Assistent manager/resurse umane in dosarul fiecarui angajat.
Anual, sefii entitatilor organizatorice evalueaza performantele personalului din subordine.
Durata normala a zilei de lucru este, in medie, de cel mult 8 ore, respectiv de regula 48 de ore pe saptamana care se realizeaza prin saptamana de lucru de 5 zile + sambata cu program redus.
Pentru persoanele al caror program de lucru se desfasoara pe timpul noptii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decat durata timpului de munca prestata in timpul zilei, fara diminuarea salariului de baza si vechimii in munca.
In fiecare an calendaristic, salariatii au dreptul la un concediu de odihna platit, cu durata minima de 21 zile lucratoare. La durata minima se adauga un numar de zile, in functie de vechimea in munca a salariatilor.
1.6. INFRASTRUCTURA
1.6.1. TRANSPORTURI 
- Bacaul este traversat de drumurile europene E 85, E 574, E 577 si numeroase drumuri nationale ce fac legatura cu capitala tarii, Bucuresti, cu Transilvania si nordul tarii.


Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu de Evaluare la SC Electrica SRL.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!