Societatea cu raspundere limitata

Extras din referat Cum descarc?

Societatea cu raspundere limitata (S.R.L.) este societatea ale carei obligatii sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii in numar limitat raspund numai in limita partilor sociale astfel incat creditorii nu pot urmari averea personala a asociatilor pentru a acoperi datoriile firmei. 
- Denumirea proprietarilor este de asociati;
- Numarul maxim de asociati este de 50, numarul minim de asociati este de o persoana; S.R.L.-ul este singura forma de societate comerciala ce poate avea un singur propietar, iar o persoana poate fi asociat unic la o singura S.R.L; o persoana poate participa la mai multe S.R.L.-uri, doar daca acestea au mai multi asociati; S.R.L. nu poate avea ca asociat unic o alta S.R.L., infiintata de un asociat unic; daca se incalca aceste restrictii firma va fi dizolvata;
- Capitalul social minim este de 200 Ron, iar maxim este nelimitat; capitalul social se divide in parti sociale cu o valoare de 10 ron, iar fiecarui asociat ii corespunde un numar de parti sociale proportional cu contributia acestuia la capitalul social; aceste parti sociale pot fi cesionate atat intre asociati cat si fata de persoane din afara societatii, cesiunea fiind inscisa in Registrul Comertului;
- In vederea constituirii unei S.R.L., se incheie un act constitutiv;
- Organul suprem de conducere al S.R.L.-ului este Adunarea Generala a Asociatilor;
- S.R.L este administrata de catre unul sau mai multi administratori, persoane fizice sau juridice; 
- Numirea unui cenzor in cadrul unei S.R.L. este obligatorie in cazul in care aceasta forma de asociere este alcatuita din cel putin 15 asociati.
2. Adunarea Generala la SRL
Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor la sediul social, cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar. Un asociat sau un numar de asociati, ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social, vor putea cere convocarea adunarii generale, aratand scopul acestei convocari. Convocarea trebuie facuta cu cel putin 10 zile inainte de ziua stabilita pentru tinerea adunarii, cu precizarea ordinii de zi. Adunarea va fi convocata la sediul societatii. Convocarea poate avea loc si in alta parte daca interesul societatii o cere si asociatii isi exprima acordul, expres sau tacit. Instiintarile cu privire la adunarile generale se trimit prin scrisori recomandate, fax sau prin telex.
Adunarea decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale. 
In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit legii, adunarii generale a asociatilor.
Adunarea asociatilor societatii cu raspundere limitata are urmatoarele obligatii principale: 
- sa desemneze pe administratori si cenzori, sa-i revoce si sa le dea descarcare de activitatea lor; 
- sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite; 
- sa modifice actul constitutiv 
- sa aprobe bilantul si sa stabileasca repartizarea beneficiului net; 
3. Adminsitarea si controlul unei SRL
Asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social pot alege unu sau mai multi administratori dintre ei, fixandu-le puterile, durata insarcinarii si eventuala lor remuneratie. Cu aceeasi majoritate absoluta asociatii pot decide asupra revocarii administratorilor sau asupra puterilor lor - atat in sensul limitarii cat si largirii atributiilor acordate 
Adminstrator al unei S.R.L poate fi atat o persoana fizica cat si juridica. In cazul administratorului persoana juridic, drepturile si obligatiile partilor se stabilesc printr-un contract de administrare incheiat intre administrator si societate.
In contract trebuie sa se stipuleze, printre altele, ca persoana juridica este obligata sa-si desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica. 
Reprezentantii societatii sunt obligati sa depuna la Oficiul Registrului comertului semnaturile lor, in termen de 15 zile de la data inmatricularii societatii, daca au fost numiti prin actul constitutiv, iar cei alesi in timpul functionarii societatii, in termen de 15 zile de la alegere.
Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru: 
- realitatea varsamintelor efectuate de asociati; 
- existenta reala a dividendelor platite; 
- exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale; 
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le 
impug;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere, in cazul 
societatii cu raspundere limitata; 
Societatea cu raspundere limitata trebuie sa tina, prin grija administratorilor, un registru al asociatilor, in care se vor inscrie, dupa caz, numele de familie si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea. Registrul asociatilor poate fi cercetat de asociati si creditorii asociatilor.


Fisiere in arhiva (1):

  • Societatea cu raspundere limitata.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!