Situațiile financiare

Extras din referat

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND 
SITUATIILE FINANCIARE
1. Prezentarea fidela si conformitatea cu Standardele Internationale de Contabilitate 
Prezentarea fidela
Aplicarea corecta si continua a prevederilor Cadrului contabil general de 
intocmire si prezentare a Situatiilor Financiare si a Standardele Internationale de Contabilitate se va concretiza in Situatii Financiare prezentate fidel . Pentru a sustine ca Situatiile Financiare sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate trebuie indeplinite cerintele tuturor standardelor si interpretarilor Standardele Internationale de Contabilitate precum si standardele de raportare financiara .
Conform Cadrului contabil general de intocmire si prezentare a Situatiilor Financiare ,rationamentul contabil trebuie sa porneasca intotdeauna de la asigurarea unei imagini fidele a activitatii unei societati atunci cand sunt prezentate informatiile financiar-contabile . Conform Cadrului reprezentarea fidela este o caracteristica calitativa a informatiei financiar-contabile . Informatia este considerata credibila daca reprezinta cu fidelitate tranzactiile si evenimentele . 
IAS1 " Prezentarea Situatiilor Financiare" precizeaza ca o prezentare fidela a pozitiei financiare , a performante financiare si a fluxurilor de numerar impune utilizarea unor informatii relevante , credibile , comparabile si inteligibile . Pentru a fi inteligibila prezentarea informatiilor trebuie astfel facuta incat sa nu creeze confuzii si sa nu induca in eroare .
Prezentarea fidela se realizeaza atunci cand :
- alegerea si aplicarea politicilor contabile se face in conformitate co paragraful 20 din IAS 1 care prevede ca Situatiile Financiare trebuie sa fie conforme cu toate cerintele fiecarui Standard International de Contabilitate aplicabil si ale fiecarei interpretari a Comitetului Permanent pentru Interpretari . Cand nu exista cerinte specifice conducerea trebuie sa adopte politici care sa asigure furnizarea de catre Situatiile Financiare de informatii care sa fie relevante pentru nevoile utilizatorilor de luare a deciziilor si credibile , adica reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a intreprinderii , reflecta substanta economica a evenimentelor , sunt neutre , prudente si complete .
- prezentarea informatiilor si a politicilor contabile se face astfel incat sa 
ofere informatii relevante , credibile , comparabile si inteligibile .
- furnizeaza informatii suplimentare cand cerintele din Standardele 
Internationale de Contabilitate sunt insuficiente pentru a permite utilizatorilor sa inteleaga impactul tranzactiilor si evenimentelor particulare asupra pozitiei financiare si a rezultatelor financiare ale intreprinderii .
La nivelul reglementarilor europene conceptul de imagine fidela a fost 
preluat din contabilitatea anglo-saxona prin textul Directivei a IV-a . Conform Directivei prezentarea fidela se realizeaza prin adoptarea de scheme obligatorii pentru intocmirea Bilantului si a Contului de profit si pierdere si prin fixarea continutului minimal al Anexei si al Raportului de gestiune . In scopul prezentarii fidele , Directiva permite prezentarea unor informatii mai detaliate decat cele reglementate , dar si derogari de la aceasta , cu mentionatea in Anexa a argumentarii derogarii si a influentei acesteia asupra Situatiilor Financiare . Armonizarea Directivelor europene cu Standardele Internationale de Contabilitate raspunde uniformizarii sensurilor notiunii de imagine fidela .
Conformitatea cu Standardele Internationale de Contabilitate
Paragrafele 11 si 14 din IAS 1 "Prezentarea Situatiilor Financiare " specifica in mod clar faptul ca nu este potrivita prezentarea Situatiilor Financiare ca fiind conforme cu Standardele Internationale de Contabilitate atunci cand exista abateri semnificative de la metodele de contabilizare si prezentare a informatiilor impuse de Standarde sau de Interpretari . O intreprindere ale carei situatii sunt conforme cu Standardele Internationale de Contabilitate trebuie sa evidentieze acest fapt si aceasta numei daca satisfac toate cerintele fiecarui standard aplicabil si a fiecarei interpretari aplicabile a Comitetului Permanent pentru Interpretare . Intreprinderile au obligatia de a intocmi situatii financiare care prezinta corect situatia si realizarile lor financiare , precum si fluxurile lor de numerar . Pentru ca raportarea sa fie in totalitate corecta , poate deveni necesara prezentarea unor informatii care depasac cadrul celor cerute in mod expres de Standarde .
Prezentul Standard impune mentiuni speciale pentru situatia in care se adopta pentru prima data Standardele Internationale de Contabilitate . In acest caz , cand se trece de la practicile contabile nationale la aplicarea Standardelor , se aplica SIC-8 Prima aplicare a Standardele Internationale de Contabilitate . Prevederile din SIC-8 impun aplicarea retrospectiva a tuturor Standardelor , cu exceptia situatiilor in care un Standard permite sau impune un alt tratament tranzitoriu ( de exemplu IAS-22 , Combinari de intreprinderi , contine prevederi tranzitorii speciale si IAS-17 , Leasing , cuprinde prevederi tranzitorii pentru anumite operatiuni de leasing financiar ) . Tratamentele tranzitorii din Standarde si Interpretari pot fi aplicate doar perioadelor prevazute de acestea .
Paragraful 12 din IAS 1"Prezentarea Situatiilor Financiare " , stipuleaza ca aplicarea unor metode de contabilitate neadecvate nu poate fi rectificata prin prezentarea in Notele explicative . Aceasta prevedere se aplica tuturor tratamentelor contabile .
Paragraful 13 din IAS 1"Prezentarea Situatiilor Financiare " , stipuleaza ca pot exista situatii in care conducerea sa se abata de la cerinte daca se considera ca aplicarea uniu anumit Standard sau a unei anumite prevederi din Standarde nu este suficient de explicita si poate duce in eroare . Cand conducerea intreprinderii ajunge la concluzia ca respectand anumite cerinte din Standard ar induce in eroare si nu ar avea ca rezultat o prezentare fidela a Situatiilor Financiare intocmite , conform IAS 1, se vor prezenta urmatoarele informatii suplimentare in Notele explicative :
- Standardul de la care s-a abatut intreprinderea , natura abaterii , inclusiv 
tratamentul cerut de Standard , motivul inducerii in eroare a Standardului si tratamentul adoptat ;
- Impactul financiar al abaterii asupra profitului net sau pierderii , activelor , 
datoriilor , capitalului propriu si fluxurilor de numerar pentru fiecare perioada prezentata ;
- Obiectivele abaterilor de la cerintele Standardelor ;
- Modul in care circumstantele intreprinderii difera


Fisiere in arhiva (1):

  • Situatiile Financiare.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!