Organizarea si Functionarea Casei Judetene de Pensii Galati

Cuprins referat Cum descarc?

1. Activitatea necesare pentru cunoasterea institutiei 3
1.1. Analiza reglementarilor privind organizarea i functionarea institutiei 3
1.2. Compartimentele institutiei si activitatea compartimentului Stabiliri si Evidenta Plati Beneficii 4
1.3. Circuitul documentelor in cadrul compartimentului Stabiliri si Evidenta Plati Beneficii. Actele administrative emise 10
2. Observatii personale 12
3. Bibliografie 13


Extras din referat Cum descarc?

1. Activitatea necesare pentru cunoasterea institutiei
1.1 Analiza reglementarilor privind organizarea si functionarea institutiei 
Casa Judeteana de Pensii este organizat si functioneaza ca serviciu public descentralizat, in subordinea Casei Nationale de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita CNPAS, fiind investita cu personalitate juridica in baza prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu completarile si modificarile ulterioare si a prevederilor Hotararii Guvernului nr.13/18.01.2004 privind aprobarea statutului CNPAS.
Casele teritoriale de pensii asigura in teritoriu aplicarea unitara a legislatiei din domeniul pensiilor si asigurarilor sociale de stat, precum si din domeniul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale.
Finantarea cheltuielilor de organizare, functionare si de investitii ale caselor teritoriale de pensii se asigura de catre CNPAS din fondurile repartizate de la bugetul asigurarilor sociale de stat.
Atributii generale 
Casele teritoriale de pensii au urmatoarele atributii principale:
a) inregistreaza si asigura evidenta contribuabililor, in conditiile legii;
b) incheie contracte de asigurare sociala, potrivit legii;
c) asigura evidenta contribuabililor de asigurari sociale, conform legii;
d) certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, in conditiile legii;
e) stabileste cuantumul drepturilor de asigurari sociale individuale si efectueaza plata acestora, potrivit legii;
f) stabileste si plateste indemnizatii si alte drepturi prevazute in legi speciale, finantate de la bugetul de stat, in conditiile legii;
g) emite decizii de recuperare a drepturilor banesti incasate necuvenit si urmaresc recuperarea acestora, in conditiile legii;
h) prezinta propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;
i) asigura executia bugetara in profil teritorial si organizeaza contabilitatea acesteia;
j) realizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
k) organizeaza si asigura evidenta la nivel teritorial a tuturor persoanelor juridice si fizice asigurate pentru accidente de munca si boli profesionale;
l) gestioneaza baza de date privind asiguratii pentru accidente de munca si boli profesionale si asigura caracterul confidential al acesteia;
m) constata cazurile asigurate, stabileste drepturile de asigurare si controleaza modul de acordare a drepturilor de asigurare, ca urmare a accidentelor de munca si boli profesionale;
n) organizeaza si pastreaza evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
o) constata contraventii si aplica sanctiuni potrivit legii, angajatorilor care nu duc la indeplinire sarcinile privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, prin personalul abilitat in acest scop de CNPAS;
p) distribuie persoanelor indreptatite, in limita stocurilor repartizate, bilete de tratament balnear;
q) rezolva contestatii, sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;
r) organizeaza si desfasoara activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;
s) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, potrivit legii;
t) intocmeste si inainteaza CNPAS, potrivit legislatiei in vigoare, contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat in profil teritorial, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii ce i au fost repartizati;
u) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de statutul CNPAS aprobat prin H.G. nr.13/2004, ori stabilite de presedintele CNPAS.
1.2.Compartimentele institutiei si activitatea acestora
Organigrama cadru a casei teritoriale de pensii
Casa teritoriala de pensii are urmatoarea organigrama cadru: 
DIRECTOR EXECUTIV
a. Compartimentul audit
b. Compartimentul juridic
c. Compartimentul informatica 
d. Compartimentul resurse umane
e. Compartimentul comunicare 
f. Compartimentul expertiza medicala
g. Compartimentul accidente de munca si boli profesionale
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DIRECTIA ECONOMICA, EVIDENTA CONTRIBUABILI
a. Compartimentul financiar contabilitate
b. Compartimentul gestiune bilete de tratament
c. Compartimentul evidenta contribuabili
d. Compartimentul arhiva
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DIRECTIA STABILIRI SI PLATI BENEFICII
a. Compartimentul stabiliri pensii
b. Compartimentul stabiliri alte drepturi de asigurari sociale
c. Compartimentul plati beneficii
Compartimentele din structura pot fi organizate la nivel de serviciu sau birou, in functie de volumul de activitate si de alocatia bugetara, cu respectarea normelor de structura stabilite, cu aprobarea presedintelui CNPAS si in conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitarilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.


Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea si Functionarea Casei Judetene de Pensii Galati.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!