Modalități de creștere a productivității la o firmă

Extras din referat

I. Scurt istoric
Prin decretul nr.171/1983 a luat fiinta "Intreprinderea Mecanica pentru Petrol", avand ca principala activitate reparatii, confectii si piese de schimb pentru industria petroliera.
Mai tarziu, in 1991, in baza H.G.1231/1990, intreprinderea a devenit societate de stat pe actiuni, preluand patrimoniul I.M.P. si schimbandu-si denumirea in S.C. MECANPETROL S.A. Gaesti.
In anul 2001, societatea a fost total privatizata, extinzandu-si activitatea in constructii si reparatii de utilaj tehnologic, constructii metalice, piese de schimb, instalatii si accesorii pentru industria extractiva de petrol si gaze, cercetare si proiectare, service precum si prestari servicii in legatura cu aceste activitati.
In prezent societatea face parte din grupul de firme "INTERNATIONAL LAZAR COMPANY" .
II. Scopul si obiectul de activitate 
Scopul societatii este producerea, repararea si comercializarea de utilaje, constructii metalice si piese de schimb pentru industria extractiva de petrol si gaze, pentru industria chimica si petrochimica, pentru industria energetica si pentru alte ramuri ale economiei.
S.C. MECANPETROL S.A. este o societate comerciala specializata in constructii si reparatii de utilaj petrolier, utilaj tehnologic, constructii metalice, piese de schimb, instalatii si accesorii pentru industria extractiva de petrol si gaze, cercetare si proiectare,service precum si prestari servicii in legatura cu aceste activitati, activitati de import-export si comercializarea interna a produselor din domeniul propriu de productie, a materialelor si materiilor prime necesare procesului de fabricatie.
Intreprinderea poate livra un numar mare de utilaje necesare urmatoarelor domenii de activitate:
o foraj si exploatare hidrocarburi; depozitare si stocare titei si produse derivate;
o exploatare hidrocarburi de pe platforme marine;
o parcuri de separare titei;
o statii de comprimare gaze;
o prelucrarea titeiului;
o transport titei, gaze, produse derivate.
S.C. MECANPETROL S.A. poate oferi urmatoarele produse:
o Rezervoare si habe metalice;
o Rezervoare tip PECO;
o Recipiente stocare GPL;
o Skid-uri livrare GPL auto;
o Separatoare gaze, lichide si imputatii solide, adsorbere, epuratoare gaze, schimbatoare de caldura;
o Silozuri metalice pentru depozite ciment;
o Grinzi metalice pentru habe industriale.
III. Dreptul societar
Capitalul social al intreprinderii. La finantarea S. C. "MECANPETROL" S.A. -Gaesti, capitalul social a fost de 23 770 RON, impartit in 46 154 actiuni in valoare nominala de 0,5 RON fiecare si varsat in intregime la data constituirii societatii.
Capitalul social subscris actual este fixat la suma de 1 990 830 RON, fiind impartit in 796 332 actiuni in valoare nominala de 2,5 RON si este varsat integral.
Actionari persoane juridice. Singurul actionar juridic al societatii comerciale il reprezinta "INTERNATIONAL LAZAR COMPANY" , de nationalitate romana si cu sediul in com. Bascov, jud. Arges, Romania.
Aportul la capital este de 1 601 395 RON, reprezentand 640 558 actiuni in valoare de 2,5 RON si avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 80,561%. Acesta este actionarul majoritar al S.C.MECANPETROL S.A. Gaesti. 
Actionari persoane fizice. Alti actionari, persoane fizice, au un aport la capital de 389 435 RON, reprezentand 155 774 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 RON si o cota de participare la beneficii si pierderi de 19,561%.
Actiunile. Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege si vor purta timbrul sec al societatii si semnatura managerului, ca unic administrator.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de manager, registru care se pastreza la sediu societatii.
Reducerea sau marirea capitalului social. Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
IV. Statutul firmei
Denumirea societatii. Denumirea intreprinderii este Societatea Comerciala "MECANPETROL" S.A. - Gaesti. 
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "Societate pe Actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social, numarul de inregistrare in Registrul Comertului si codul fiscal.
Forma juridica a societatii. Societatea comerciala "MECANPETROL" S.A. -Gaesti este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu statutul sau.
Sediul societatii. Sediul societatii este in Romania, localitatea Gaesti, soseaua Bucuresti-Pitesti Km.70, judetul Dambovita. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si din strainatate.
Durata societatii. Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Camera de Comert, Industrie si Agricultura - Dambovita.


Fisiere in arhiva (1):

  • Modalitati de Crestere a Productivitatii la o Firma.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!