Întreprinderea în mediul competitiv

Cuprins referat

CAP.1 - Prezentarea generala a intreprinderii
1.1- Scurt istoric al firmei
1.2- Prezentarea obiectului de activitate al firmei
1.3- Prezentarea resurselor intreprinderii
1.3.1- Resurse financiare
1.3.2- Resurse umane
1.3.3- Resurse materiale
1.4- Caracterizarea economico- financiara a activitatii intreprinderii
CAP II - Implicarea factorilor de mediu in activitatea intreprinderii
2.1- Macromediul intreprinderii si influenta componentelor ( factorilor acestuia asupra activitatii intreprinderii)
2.2- Micromediul intreprinderii si influenta componentelor ( factorilor acestuia asupra activitatii intreprinderii)
2.3- Prezentarea relatiei intreprindere- piata
2.4- Obiectivele economice ale intreprinderii in conditiile pietei concurentiale
CAP III - Cadrul organizational al firmei
3.1- Prezentarea structurii de management ( functionala)
3.2- Prezentarea structurii operationale (de productie si conceptie) 
3.3- Masuri de perfectionare a structurii organizatorice
3.4- Prezentarea componentelor structurale organizatorice ( postul de munca, functia,compartimentul,nivelul ierarhic, ponderea ierarhica, relatiile organizatorice)
3.5- Documente organizatorice specifice intocmite de firma (regulamemtul de organizare si functionare,organigrama,fisa postului)
CAP IV - Functiunile intreprinderii
4.1- Functiunile componente ale sistemului organizarii procesuale a intreprinderii
4.2- Mecanismul functionarii intreprinderii 
4.3- Interdependenta functiunilor intreprinderii
CAP V - Strategii economice ale intreprinderii,planul ca I instrument de concretizare si realizare a lor
5.1- Importanta strategiei economice pentru activitatile intreprinderii
5.2- Elaborarea strategiei economice a intreprinderii
5.3- Elaborarea planului economic al intreprinderii
5.4- Elaborarea planului de afaceri al intreprinderii
CAP VI - Eficienta economica a activitatii intreprinderii
6.1- Indicatori de exprimare a eficientei economice. Prezentarea,calculul si analiza acestora
6.2- Posibilitati de crestere a eficientei economice


Extras din referat

CAP I- PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII
1.1- SCURT ISTORIC AL FIRMEI
S.C GEMAVI S.A este o intreprindere de dimensiuni mijlocii infiintata in 1990, conform legii nr 15/1990 cu privire la transformarea intreprinderilor de stat in societati comerciale si regii autonome precum si a Legii nr.5/1990 prin Decizia nr.706/25.10.1990 a Prefecturii Judetului Prahova, fiind inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr. J/29/108/1991 
1.2- PREZENTAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL FIRMEI 
Obiectul de activitate il constituie:
- Producerea si comercializarea unor echipamente industriale complexe,destinate altor ramuri industriale si agriculturii;
- Asigurarea service- ului in perioada de garantie si postgarantie; efectuarea de operatiuni de comert exterior, direct sau prin intermediul unor firme specializare engineering, colaborare directa cu banci de comert exterior,operatiuni valutare etc.
- Import- export de echipamente industriale ce intra in obiectul de activitate;
- Intermedieri pe baza de comision pentru firme romanesti sau straine;
- Derularea unor actiuni sociale pentru personalul firmei.
Scopul principal al SC GEMAVI SA este sa asigure pietei echipamentele industriale in cantitatea si calitatea necesare,care sa permite onorarea cerintelor (solicitarilor) clientilor traditionali si/sau ocazionali din tara si strainatate.
Domeniu principal in care actioneaza SC GEMAVI SA este acela al producerii si comercializarii de echipamente industriale. Colateral,firma poate fabrica si alte produse industriale si poate presta unele servicii apropiate productiei si comercializarii de echipamente industriale.
Activitatile firmei vor fi in asa fel concepute incat sa permita armonizarea categoriilor de interese economice ale principalilor stakeholdersi (interni si externi).Concomitent, va urmari o valorificare eficace a resurselor materiale, financiare,umane si informationale de care dispune pentru realizarea obiectivelor.
Activitatile intreprinderii se deruleaza in Romania ,dar nu sunt excluse situatiile in care acestea sa cuprinda si alte zone geografice de pe mapamond. Clientii principali sunt din tara sau strainatate si apartin industriei si agriculturii. Furnizorii sunt localizati atat in Romania, cat si in afara granitelor acestora . "Zona" deservita vizeaza ca dimensiune, in functie de nomenclatorul de fabricatie si de cerintele imediate si de perspectiva ale productiei interne si externe, evident luandu- se in considerare interesele economice ale firmei si principalilor stakeholdersi.
Firma poate sa- si infiinteze filiale in teritoriu, in principal cu rol de intermediere in traseul productie- comercializare. 
1.3 -PREZENTAREA RESURSELOR INTREPRINDERII
Firma ca sistem complex,incorporeaza o varietate de resurse umane,materiale, financiare,bancare,fiecare la randul lor compuse dintr- o multitudine de elemente intre care se strabileste o varietate de legaturi.
1.3.1- RESURSE FINANCIARE 
Resursele financiare reprezinta disponibilitatile banesti,numerar, bancar,aflate la dispozitia firmei.Capitalul social 2400660 RON,varsat integral,fiin divizat in 24006000 actiuni nominative in valoare nominala de 1 RON fiecare,detinute astfel:
P.P.M.- 1440395,5 RON, 1440395 actiuni,reprezentand 60%
F.P.S -960166,5 RON, 975 actiuni , in proportie de 39,9959 %
Managerii -97,5 RON ,975 actiuni reprezentand restul de 0,0041 %.
Patrimoniul societatii este indivizibil,imprescriptibil.
Evidenta actiunilor se tine in Registrul Actionarilor si Registrul Actiunilor.


Fisiere in arhiva (1):

  • Intreprinderea in Mediul Competitiv.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!