Impozitul Pe Venitul Global

Extras din referat Cum descarc?

Dupa incheierea unui an fiscal, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, urmeaza sa se stabileasca impozitul pe venitul global, intrucat sumele retinute in timpul anului reprezinta numai plati anticipate in contul impozitului datorat pe intreg anul.
Numim impozit pe venitul anual global suma de bani datorita de o persoana fizica pentru veniturile realizate intr-un an fiscal. Ea se poate determina prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil stabilit in conditiile prezentei ordonante.
Cumularea tuturor veniturilor realizate intr-un an si stabilirea impozitului pe baza lor respecta prevederile articolului 53 din Constitutia Romaniei potrivit caruia cetatenii au obligatia sa contribuie prin taxe si impozite la cheltuielile publice.
Persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pentru veniturile obtinute atat in Romania cat si in strainatate.
Persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania pentru veniturile obtinute in Romania prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei sau intr-o perioada ce depaseste in total 183 zile in oricare 12 luni, incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat.
Persoanele fizice straine pentru veniturile obtinute in Romania, prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei sau intr-o perioada ce depaseste in total 183 de zile in oricare 12 luni incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat.
Deasemenea sunt contribuabili si persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania precum si persoanele fizice straine care realizeaza venituri din Romania in alte conditii decat cele mentionate mai sus, potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri.
Potrivit aceleasi ordonante, veniturile ce se supun impozitului pe venit sunt: veniturile din activitati independente veniturile din salarii veniturile din cedarea folosintei bunurilor veniturile din dividende si dobanzi Alte venituri Tot in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, nu sunt venituri impozabile si nu se impoziteaza: ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, cu exceptia indemnizatiilor incapacitate temporara de munca, de maternitate si pentru concediul platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani.
sumele incasate din asigurarea de bunuri de accident, de risc profesional.
sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale precum si pentru cazurile de invaliditate sau de deces.
sumele fixe de ingrijire pentru pensionarii care au fost incadrati in gradul I de invaliditate precum si pensiile de orice fel.
contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice.
contravaloarea echipamentelor tehnice.
sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari sau mecenat.
alocatia individuala de hrana acordata sub forma de tichete de masa.
veniturile ...


Fisiere in arhiva (1):

  • Impozitul Pe Venitul Global
    • Referat.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!