Fundamentarea Necesarului de Finantare si Formula de Alocare a Fondurilor Destinate Invatamantului Preuniversitar

Extras din referat Cum descarc?

CONSILIUL NATIONAL PENTRU FINANTAREA
INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR
FUNDAMENTAREA NECESARULUI DE FINANTARE SI FORMULA DE ALOCARE A FONDURILOR DESTINATE INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR (PROIECT)
ELEMENTE DE FUNDAMENTARE
Bugetul anual al unei unitati de invatamant cuprinde, pe de o parte, totalitatea veniturilor/fondurilor banesti de care dispune scoala pe o perioada de un an, pe surse de provenienta si, pe de alta parte, totalitatea cheltuielilor prevazute a se efectua in aceeasi perioada, in conformitate cu nevoile unitatii si cu clasificatia bugetara stabilita prin lege.
Necesarul total de resurse financiare care se va regasi in veniturile inscrise in bugetul anual al unitatii de invatamant se stabileste/fundamenteaza pe urmatoarele categorii de fonduri:
 fondurile aferente finantarii de baza;
 fondurile aferente finantarii complementare;
 fondurile aferente finantarii suplimentare;
FINANTAREA DE BAZA sau finantarea proportionala cu numarul de elevi/prescolari are in vedere fondurile necesare acoperirii urmatoarelor categorii de cheltuieli:
 cheltuielile de personal didactic, nedidactic si auxiliar aferent desfasurarii in bune conditii a procesului de invatamant;
 cheltuielile pentru perfectionarea personalului didactic;
 cheltuielile pentru procurarea manualelor scolare acordate in mod gratuit elevilor din invatamantul preuniversitar obligatoriu;
 dotari cu mijloace de invatamant corespunzator curriculum-ului scolar;
 cheltuieli materiale si pentru servicii curente;
 cheltuieli pentru asigurarea unor facilitati de transport pe calea ferata acordate elevilor si cadrelor didactice.
Nivelul cheltuielilor aferente finantarii de baza este preponderent determinat de numarul de elevi scolarizat intr-o unitate de invatamant si marimea costului standard/elev aprobat la nivel national. Este motivul pentru care finantarea de baza se mai numeste si finantare proportionala cu numarul de elevi/prescolari.
Costul standard/elev se refera exclusiv la finantarea de baza.
FINANTAREA COMPLEMENTARA are in vedere fondurile necesare urmatoarelor categorii de cheltuieli:
 cheltuieli de capital;
 cheltuieli cu cofinantarea unor programe nationale de reabilitare a infrastructurii scolare relizate cu finantare externa;
 cheltuielile cu bursele elevilor;
 cheltuielile cu subventionarea activitatii cantinelor si internatelor scolare;
 cheltuielile pentru finantarea unor programe nationale de sprijin al elevilor, cum ar fi: programele Bani pentru calculator, Laptele si cornul, Rechizite scolare, etc.;
 cheltuieli pentru asigurarea unor facilitati acordate elevilor si cadrelor didactice pentru transportul auto (naveta la si de la scoala);
 cheltuieli pentru activitati cultural-educative si sportive.
Fondurile aferente finantarii complementare sunt destinate acoperirii acelor cheltuieli al caror nivel nu este determinat nemijlocit de numarul de elevi scolarizati ci de alti factori cum ar fi: starea , vechimea si dispersia spatiilor de invatamant existente, marimea spatiilor si dotarilor aferente unor activitati sociale si cultural recreative, internatelor si cantinelor scolare, parcuri si terenuri sportive, cluburi, etc.
Nivelul fondurilor pentru finantarea complementara se stabileste pe baza urmatoarelor elemente:
 devize de cheltuieli si note de fundamentare intocmite de conducerile unitatilor de invatamant in functie de conditiile concrete ale fiecarei unitati scolare;
 indicatori de nivel/consum inscrisi in actele normative  legi, hotarari de guvern, ordine ale ministrului educatiei si cercetarii, hotarari ale consiliilor locale  referitoare la diferitele cheltuieli: burse, subventii pentru internate si cantine scolare, facilitati scolare si de transport ale elevilor si/sau cadrelor didactice, etc;
 numarul de beneficiari.
FINANTAREA SUPLIMENTARA are in vedere fondurile care trebuie alocate in plus fata de cele aferente finantarii de baza si care sunt determinate de necesitatea unui efort financiar suplimentar pentru desfasurarea procesului de invatamant, determinat de:
 scolarizarea elevilor apartinand minoritatilor nationale;
 necesitatea atragerii si mentinerii in invatamant a copiilor si tinerilor de varsta scolara care manifesta tendinte de abandon scolar;
 prezenta in scoala a unor elevi cu probleme sociale deosebite;
 stimularea elevilor cu capacitati creative si de invatare deosebite;
 scolarizarea elevilor cu dizabilitati de invatare.
Cuantumul fondurilor aferente finantarii suplimentare se stabileste pe baza unor indicatori de cost pe elev necesar a fi finantat suplimentar si a numarului de elevi existenti in unitatea de invatamant si aflati in una din situatiile enuntate mai sus. Nivelul acestor indicatori se stabileste pe baza unor studii de caz si este aprobat de MEdC.
Finantarea suplimentara se acorda cu conditia ca unitatile de invatamant sa dezvolte pentru elevii in situatiile enumerate mai sus, programe speciale aprobate prin curriculum, avizate de consiliul de administratie si aprobate de ordonatorii de credite.
Finantarea suplimentara de care beneficiaza elevii care se afla in situatiile enumerate mai sus, constituie un adaos la costul standard/elev aferent finantarii de baza. In aceasta situatie, pentru usurarea calculelor de fundamentare a bugetului scolii, suplimentul de fonduri necesare acestor elevi se calculeaza ca procent aplicat costului standard/elev.
Fondurile pentru finantarea complementara si cele pentru finantarea suplimentara vor fi incluse in bugetul unitatii impreuna cu fondurile pentru finantarea de baza, pe articole si alineate de cheltuieli dar vor fi evidentiate separat in notele de fundamentare privind finantarea complementara si, respectiv, finantarea suplimentara care vor insoti proiectul de buget ce va fi inaintat spre aprobare consiliului local.


Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentarea Necesarului de Finantare si Formula de Alocare a Fondurilor Destinate Invatamantului Preuniversitar.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* Prețul este fără TVA.

Hopa sus!