Elaborarea raportului de audit - studiu de caz Primăria X

Cuprins referat Cum descarc?

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I. INFORMATII GENERALE 6
1.1.Identificarea institutiei publice 6
1.2.Scopul raportului 6
1.3.Perioada de raportare 6
1.4.Persoanele care au intocmit raportul si calitatea acestora 7
1.5.Documentele analizate 7
CAPITOLUL 2 PREZENTAREA ACTIVITATII DE AUDIT PUBLIC INTERN AFERENT ANULUI 2020 8
2.1.Planificarea activitatii 8
2.2.Misiunile de audit public intern realizat 8
CAPITOLUL 3 SITUATIA ACTUALA A AUDITULUI PUBLIC INTERN 10
3.1.Infiintarea si functionarea auditului intern 10
3.1.1.Infiintarea auditului intern 10
3.1.2.Functionarea auditului intern 11
3.2.Raportarea activitatii de audit public intern 11
3.3.Independenta structurii de audit public intern si obiectivitatea auditorilor 11
3.3.1.Independenta structurii de audit public intern 12
3.3.2.Obiectivitatea auditorilor interni 12
3.4.Asigurarea cadrului metodologic si procedural 13
3.4.1.Emiterea normelor proprii 13
3.4.2.Emiterea procedurilor scrise specifice activitatii de audit public intern 13
3.5.Asigurarea si imbunatatirea calitatii activitatii de audit intern 14
3.5.1.Elaborarea si actualizarea Programului de Asigurare si Imbunatatire s Calitatii (PAIC) 14
3.5.2.Realizarea evaluarii externe 14
3.6.Resursele umane alocate structurii de audit intern 15
3.6.1.Ocuparea posturilor la data de 31 decembrie a anului de raportare 15
3.6.2.Fluctuatia personalului in cursul anului de raportare 15
3.6.3.Structura personalului si pregatirea profesionala la data de 31 decembrie 15
3.6.4.Asigurarea perfectionarii profesionale continue 15
3.6.5.Analiza caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului de audit intern 16
CAPITOLUL 4 ACTIVITATEA DE AUDIT PUBLIC INTERN DERULATA IN ANUL DE RAPORTARE 17
4.1.Planificarea activitatii de audit intern 17
4.1.1.Planificarea anuala si multianuala 17
4.2.Realizarea misiunilor de audit intern 19
4.2.1.Realizarea misiunilor de asigurare 19
4.2.2.Realizarea misiunilor de consiliere 21
4.2.3.Realizarea misiunilor de evaluare a activitatii de audit intern 21
CAPITOLUL 5 CONCLUZII 21
5.1.Concluzii privind activitatea de audit intern desfasurata la nivelul institutiei publice 21
CAPITOLUL 6 PROPUNERI PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATII DE AUDIT INTERN 21
BIBLIOGRAFIE 23


Extras din referat Cum descarc?

INTRODUCERE
La originile sale cuvantul “audit “ provine din latinescul audire care inseamna a asculta.Este vorba de a asculta pe cineva care prezinta o informare, o sinteza, o dare de seama, un raport. In limba engleza verbul “to audit - auditing” se traduce prin a controla, a verifica, a supraveghea, a inspecta.
Notiunea de audit defineste astazi o multitudine de activitati din diferite domenii. Insa nu poate fi contestat faptul ca aparitia si dezvoltarea acestui concept este strans legata de evolutia contabilitatii. Contabilitatea si auditul au aparut in cadrul unor civilizatii foarte diferite si foarte indepartate unele de altele din punct de vedere istoric si geografic.: sumeriana, egipteana, greaca, romana, chineza.
In perioada moderna, cuvantul “audit” a fost popularizat in Franta, incepand din anii 1960, prin cabinetele anglo-saxone, in ciuda originii latine a cuvantului.Activitatea principala a acestor cabinete de audit a fost la inceput ,in 1960, verificarea conturilor, dar incepand cu anii 1970 ,in Franta s-au adaugat si misiunile de consultanta destinate ameliorarii performantelor.
In Romania termenul de “audit” a inceput sa fie introdus in anul 1990 ,din dorinta de a alinia reglementarile nationale la cele internationale.
Procesul de audit este desfasurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate (auditori), prin care se analizeaza si evalueaza, profesionist, informatii privind o entitate prin tehnici si procedee specifice, in scopul obtinerii de dovezi, numite probe de audit. Pe baza probelor de audit, auditorii emit ,in raportul de audit, o opinie responsabila si independenta, prin apelarea la criterii de evaluare care rezulta din reglementarile legale sau din buna practica recunoscuta unanim in domeniul in care isi desfasoara activitatea entitatea auditata. 
Procesul de audit, numit si misiune de audit, se deruleaza in baza unor standarde nationale si internationale.
Auditul reprezinta procedeul prin care o persoana(interesata) este asigurata de o alta persoana (cunoscatoare , competenta, neutra sau independenta) cu privire la calitatea, conditiile si statutul unui anumit aspect, pe care acesta din urma l-a examinat.Rolul auditului este acela de a inlatura orice urma de indoiala sau de dubiu pe care o are prima persoana(cea interesata de respectivul aspect).
Auditul se poate defini ca fiind „emiterea unei opinii motivate asupra corespondentei intre existent (faptic) si criteriul de referinta (referentialul).
Auditul este „un examen critic care permite sa se verifice informatiile date de intreprindere si sa se aprecieze operatiile si sistemele aplicate prin prezentarea acestora”.
In sinteza, vizavi de contabilitate, auditul este procedura de control al contabilitatii si gestiunii unei intreprinderi.
Auditul intern este organizat astfel:
- Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI);
- Unitatea Centrala de Armonizare pentru Audit Public Intern (UCAAPI);
- Compartimentele de audit public intern din entitatile publice.
CAPITOLUL I. INFORMATII GENERALE
1.1.Identificarea institutiei publice
Entitatea este institutie de drept public, are patrimoniu si capacitate juridica deplina constituita in baza Decretului Lege nr.8/07.01.1990, respectiv a Legii nr.69/26.11.2001.
Unitatea Administrativ Teritoriala a municipiului este subiect juridic de drept fiscal,titular al codului de inregistrare fiscala 4527381. Potrivit prevederilor Legii nr.351/2001,privind Planul de Amenajare a Teritoriului, modificata prin Legea nr.100/2007, municipiul Lugoj face parte din stuctura administrativ teritoriala a judetului Timis,fiind de gradul II. Exercitarea autonomiei locale se realizeaza prin autoritatile publice locale care sunt Consiliul Local ca autoritate deliberativa, format din 19 consilieri si primarul ca autoritate executiva, alesi in septembrie 2020, autoritati care dispun de resursele financiare si de bunurile proprietate publica sau pricata ale municipiului. 
In cadrul Primariei Municipiului , functia de audit public intern se exercita incepand cu anul 2000 conform Hotararii Consiliului Local nr.25/24.08.2000 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii pentru aparatul propriu si unitatile subordonate. Auditul intern reprezinta o functie distincta si independenta de activitatile entitatii publice.
Raportul de activitate prezinta modul de organizare si desfasurare a activitatii de audit public intern la nivelul Primariei municipiului Lugoj, cu sediul in Piata Victoriei, nr. 4,305500, judetul Timis.
Conducerea structurii de audit public intern este asigurata de catre doamna ec. B.D cu urmatoarele date de contact:
- Telefon: 
- Email: 
In subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Primariei municipiului se regasesc un numar total de 0 entitati publice.
1.2.Scopul raportului
Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfasurata atat la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Primariei municipiului cat si la nivelul structurilor de audit public intern din cadrul entitatilor subordonate sau aflate sub autoritatea acesteia.
Raportul este destinat atat conducerii Primariei municipiului , care poate aprecia rezultatul muncii auditorilor publici interni, cat si UCAAPI si Curtii de Conturi a Romaniei,fiind unul dintre principalele instrumente de monitorizare a activitatii de audit public intern.


Fisiere in arhiva (1):

  • Elaborarea raportului de audit - studiu de caz Primaria X.docx

Imagini din acest referat Cum descarc?

Bibliografie

1. Ana Morariu,Gheorghe Suciu, Flavia Stoian,Audit Intern si Guvernanta Corporativa,Editura Universitara,2008;
2. Franca Mladin, Curs audit intern;
3. Grand,B.,Verdalle,B.,Audit comptable et financier, Ed.Economica, Paris, 1999, p.14;
4. Greceanu-Cocos,V.,Practica auditului la institutiile publice (volumul II), Societatea Adevarul S.A.Bucuresti,2005;
5. Greceanu-Cocos,V.,Practica auditului la institutiile publice si legislatia utila, Societatea Adevarul S.A. Bucuresti, 2000;
6. Raffegeau,J.,Dufils,P.,Menonville,D.,L Audit financier, Presses Universitaires de France,1994,p.7;
7. Victor Munteanu, Marilena Zuca, Stefan Zuca, Auditul intern la intreprinderi si institutii publice,Editura: Wolters Kluwer, 2010;
Legislatie
1. Audit intern in institutiile publice, www.mfinante.ro;
2. CAFR - Norme de audit intern, 2019, www.cafr.ro;
3. Hotarare nr 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, publicat in Monitorul Oficial nr.17 din 10 ianuarie 2014;
4. IIA - Standarde de audit intern, 2019, www.aair.ro;
5. Lege nr.672 din 19 decembrie 2002 (*republicata*)privind auditul public intern*), publicat in Monitorul Oficial nr.856 din 5 decembrie 2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Ordin Secretariatul General al Guvernului nr 600 din 07 mai 2018 pentru aprobarea “Codului controlului intern managerial al entitatilor publice**, publicat in Monitorul Oficial nr 387 din 07 mai 2018;


Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un cod promo pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare și codul promo. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi e-mail-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:


* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!