Echilibrul financiar al intreprinderii

Extras din referat Cum descarc?

Ipartasesc punctul de vedere ca structura bilantului contabil se apropie tot mai mult de o prezentare functionala in detrimental unei prezentari dupa criterii financiare,si de aceea se impune o pregatire a informatiei contabile pentru analiza econamica.In acest sens sunt utile detalierile care se fac in Anexa de bilant privind lichiditatea activelor,indeosebi a creantelor si exigibilitatea pasivelor,mai cu seama a datoriilor intreprinderii.Se ajunge,astfel,la constructia unui "bilant financiar" in care clasamentul posturilor de active si de pasiv de face,exclusiv,dupa criteriile de lichiditate si exigibilitate.
Dupa criteriul lichiditatii ,activele fixe se vor prezenta in urmatoarea succesiune:
- imobilizarile,din afara activitatii curente(de exploatare),privind terenurile neutilizate,casele de locuit etc. si care nu participa la functionarea intreprinderii.Ele reprezinta un fel de plasament in active fizice,ce pot reprezenta o rezerva de capitaluri,eventual disponibile cand situatia financiara ar impune lichidarea lor.astfel,lichiditatea lor este foarte slaba ;
- imobilizarile necorporale neamortizabile care se refera la drepturile de dispozitie achizitionate(fondul de comert pentru atragerea clientilor,pentru firma,nume commercial etc.)si care au o lichiditate slaba;
- imobilizarile corporale neamortizabile(terenurile)care au lichiditate slaba;
- imobilizarile necorporabile amortizabile(brevete,licente,cheltuieli de infiintare etc.)devin lichide,pe masura repartizarii cheltuielilor,ocazionate de aceasta,asupra mai multor perioade de gestiune;
- imobilizarile corporale amortizabile care devin lichide pe masura amortizarii lor.
- imprumuturile acordate filialelor sub forma de avansuri permanente ,in contul curent al acestora,ca mijloc de finantare in cadrul unui program de dezvoltare si care sunt rambursabile pe termen lung;
- participatiile,sunt sub forma de actiuni sau parti sociale,pe care intreprinderea le detine in permanenta pentru a controla o alta societate.Ele eu o lichiditate slaba tocmai pentru a pastra acest control,spre deosebire de valorile mobiliare de plasament care sunt disponibile si pot fi lichidate pe piata financiara;
- alte imobilizari financiare(dobanzi calculate si cu scadenta amanata,imprumuturi catre terti,depozite si cautiuni etc.)
Activele circulante sunt mai lichide decat activele fixe,dar si gradul lor de lichiditate difera in functie de diversitatea activelor:
- stocurile si produsele in curs a caror lichiditate depinde de natura stocului(materii prime,produse in curs de fabricatie,produse finite etc.)
- creantele din activitatea curenta(de exploatare)cuprind creanta in curs de incasare si efecte de comert;
- alte creante pe termen scurt regrupeaza creantele cu scadente mai mici de un an,provenite din operatiuni financiare,cum ar fi avansurile pe termen scurt avansate filielelor;
- valorile mobiliare de plasament cuprind activele monetare si financiare cumparate si care nu sunt necesare pentru control sau exercitarea unei anumite influente asupra altei societati;
- conturile de regularizare de active se refere la cheltuielile anticipate si la cheltuielile ce urmeaza a se repartiza pe mai multe perioade de gestiune;
- disponibilitatile se refera la ansamblul mijloacelor de plata in conturile bancare si in casa.Au cel mai ridicat grad de lichiditate dar,prin politica de plasament,soldul lor devine adesea symbolic.
Structura pasivului din puncte de vedere al exigibilitatii grupeaza:
- capitalurile proprii care au o exigibilitate nula;
- datoriile pe termen lung si mediu(datorii financiare)si datoriile de exploatare.Se recomanda o grupare a creantelor si datoriile in functie de scadenta
In felul acesta,se avidentiaza dependesnta rentabilitatii financiare de rata marjei nete de rentabilitate,de rotatia capitalurilor si de structura finantarii investitiilor intreprinderii;
- rata rentabilitatii financiare brute exprima mai complet rentabilitatea capitalului propriu elimimand,totodata,incidenta practicilor diferite de amortizare.
 Rfb=capacitatea de autofinantare/capital propriu
- rata rentabilitatii actiunii se utilizeaza,in special,atunci cand se studiaza rentabilitatea unei intreprinderi in comparative cu alte intreprinderi similare ce profil si marime.
 Rfa=profitul net/numarul de actiuni
-rata capitularizarii profitului se foloseste pentru societatile cotate la bursa.
 Rk=profitul net pe o actiune/cursul actiunii
Acest indicator este frecvent utilizat sub forma inverse numit coeficientul de capitalizare bursiera(PER-price larning ratio)
 PER=cursul bursier al actiunii/profitul pe actiune
PER masoara de cate ori investitorii sunt dispusi sa cumpere profitul net per actiune.Variatia PER da o buna evaluare asupra riscurilor intreprinderii in functie,de indatorarea si de variabilitatea profiturilor viitoare.
- rata capitalizarii dividendului este un indicator urmarit de actionarii minoritari carora intreprinderea trebuie sa le asigure un randament minim acceptabil.


Fisiere in arhiva (1):

  • Echilibrul financiar al intreprinderii.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!