Contracte speciale pt export

Extras din referat Cum descarc?

Def. - este actul jur.in care partile, vanzator si cumparator, apartinand unor state diferite, se obliga reciproc sa transfere proprietatea unui bun in schimbul platii unui pret. Caractere - are un caracter exclusiv comercial ; are un caract.international; legea uniforma asupra vanzarii se aplica contr.de vanzare - cump.care isi au sediul sau resedinta obisnuita pe terit.unor state diferite; are un caract.sinalagmatic; bilateral; oneros si comutativ. Obiectul - il formeaza marfa vanduta ,in schimbul careia cumparatorul plateste vanzatorului pretul stabilit. Obligatiile vanzatorului constau in predarea efectiva a marfii vandute; asigurarea conformitatii marfii predate; predarea documentatiei tehnice. Obligatiile cumparatorului sunt plata pretului si luarea in primire a lucrului vandut.
Vanzarea prin burse - bursa este o piata unde se intalnesc comerciantii pentru a incheia afaceri pe baza de cerere si oferta . Operatiunile la bursa se incheie fie pt.mf.care nu sunt prezente fie pt.mf.viitoare. La bursa se vand de regula produsele fungibile, hartiile de valoare si valutele. Astfel, bursele se impart in burse de marfuri(comert) si burse de valori(de efecte si de devize). 
Functiile - constitue o piata principala pt.unele marfuri sau valori ; faciliteaza incheierea rapida a tranzactiilor ; asigura acoperirea din timp a nevoilor de materii prime; permite transmiterea sau divizarea riscurilor; inlesneste realizarea operatiunilor speculative; influenteaza nivelul preturilor care se formeaza in afara burselor; reprezinta un izvor de informatii cu caracter economic si juridic. Clasificare - In functie de varietatea tranzactiilor sunt burse generale si de specializare; Din pct.de vedere al obiectului : burse de marfuri sau comert si burse de valori; Din pct.de vedere al formei de organizare sunt burse private si organizate de stat; In functie de admiterea participantilor sunt burse la care participarea nu este limitata si se face prin bilete si burse la care participarea este permisa numai membrilor. Bursele sunt conduse de catre un comitet care exercita urmatoarele prerogative: mentinerea ordinei la bursa; supravegherea respectarii uzantelor si regulamentului bursei ; reprezinta bursa fata de terti ; indeplineste sarcinile curente. La bursa preturile se numesc cotatii sau cursuri. Marfurile sau efectele de comert trebuie inscrise oficial la bursa de un comitet special care stabileste si cotatia minima a operatiunii. Tranzactiile se incheie prin strigarile publice de oferta si cerere ale agentilor oficiali si sunt perfectate ulterior in forma scrisa. In bursa exista 2 tipuri de opertiuni : de bani gata (cash) si operatiuni la termen.  
Vanzarea prin licitatii - in raport cu bursele licitatiile prezinta unele caracteristici in sensul ca : marfurile sau mostrele se gasesc la locul unde se desfasoara licitatia si programul de functionare a licitatiei nu este continuu. Clasificare - se face pe mai multe criterii in functie de : - posibilitatea de participare licitatiile pot fi deschise sau inchise; - pozitia sau calitatea organizatorilor licitatiile pot avea forma licitatiilor de marfuri sau pentru cumpararea de produse, instalatii si atribuirea de lucrari de constructii. Licitatia pentru vanzarea de marfuri sau pentru export - se instituie de producatori, vanzatori sau persoane specializate. In unele tari functionarea licitatiilor este supravegheata de stat participand la desfasurarea licitatiei si autoritati.Pregatirea licitatiei presupune efectuarea unei publicitati prin publicarea de anunturi in presa, prin trimiterea de cataloage, prospecte sau invitatii persoanelor interesate.Cumparatorii pot participa la licitatii personal sau prin agenti.Inaintea inceperii licitatiei, participantii trebuie sa depuna o garantie bancara numita cautiune.Exista doua tehnici de licitare :- Tehnica pretului crescator unde vanzarea are loc pe baza de strigari iar marfa se atribuie celui care ofera pretul mai mare; - Tehnica pretului descrescator care se realizeaza prin comunicarea pretului maxim, care in mod treptat este redus, pana se anunta o oferta , marfa atribuindu-se celui care liciteaza primul. Licitatia pentru cumpararea de produse, instalatii si atribuirea de lucrari de constructii - confera o serie de avantaje: asigura obtinerea unui nr.mare de oferte; faciliteaza luarea unor decizii obiective si rentabile; contribuie la cunoasterea pietelor externe.  Licitatiile de import se pot desfasura in 2 feluri : - licitatii obisnuite ; - supralicitatiile . Ofertele depuse se deschid la data fixata, printr-o procedura publica, in cadrul careia se comunica numele participantilor si valoarea ofertelor. Adjudecarea licitatiei se constata printr-un proces verbal in baza caruia comisia de adjudecare anunta participantilor hotararea luata si se comunica in scris firmei care a obtinut comanda data pana la care se va incheia contractul. 
Contracte speciale
Contractul de mandat comercial - este contractul in temeiul caruia o persoana (mandatarul) se obliga sa incheie in numele si pe seama altei persoane care a dat imputernicirea (mandantul) anumite acte juridice care pentru mandant sunt acte de comert. Drepturi si obligatii : - Mandatarul trebuie : sa exercite mandatul; sa-si indepl.obl.cu buna credinta si diligenta unui bun proprietar; sa aduca la cunostinta tertului imputernicirea sub care lucreaza; satina mandantul la curent cu executarea mandatului. - Mandantul trebuie: sa puna la disp.mandatarului mijloacele necesare executarii mandatului ; sa-I plateasca remuneratia datorata; sa-I restituie cheltuielile efectuate de mandatar pt.executarea mandatului. Mandatarul poate fi un agent, un reprezentant sau un curier. Mandatul comercial inceteaza prin revocarea mandatului de catre mandant ; prin renuntarea mandatarului la mandat, prin moartea, interdictia sau lichidarea judiciara a uneia dintre parti.
Contractul de comision - este contractul prin care o parte (comisionarul) se obliga in baza imputernicirii celeilalte parti (comitentul) sa incheie acte de comert in nume propriu dar pe seama comitentului sau in numele comitentului in schimbul unei remuneratii (comision). Comitentul pe langa comisionul stabilit trebuie sa-i restituie comisionarului si cheltuielile facute in indeplinirea insarcinarii primite. Contractul de comision inceteaza prin revocarea imputernicirii ; prin renuntarea la imputernicirea primita, prin moartea, interdictia sau lichidarea judiciara a uneia dintre parti.
Contractul de agency - este un contr.de intermediere.In dr.anglo-american nefiind reglementate contr.de mandat si de comision, intermedierea are loc prin acest contract.Prin acest contract o persoana (agent) se obliga sa actioneze in contul altei persoane (principal sau patron). Oblig.agentului sunt: sa actioneze potrivit promisiunii facute ; sa lucreze numai in foosul principalului sau patronului; sa respecte instructiunile primite. Principalul sau patronul trebuie : sa furnizeze agentului informatiile necesare ; sa-I plateasca agentului suma stabilita pt.serv.prestate ; pt pierderile suferite de agent patronul trebuie sa-I acorde acestuia o indemnizatie. Agentii care lucreaza in baza contractului de agency sunt brokerii si factorii.


Fisiere in arhiva (1):

 • Contracte speciale pt export.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!