Contabilitate aprofundată - lichidarea și dizolvarea societății comerciale

Cuprins referat

Introducere. Notiuni generale privind societatea comerciala pag. 2
Capitolul I. Dizolvarea societatii comerciale pag. 3
Cadrul juridic cu privire la operatiunea de dizolvare 
pag. 3
Cauzele generale referitoare la dizolvarea societatilor comerciale pag. 3
Cazuri speciale de dizolvare pag. 4
Efectele dizolvarii societatii comerciale pag. 5
Capitolul II. Lichidarea societatii comerciale pag. 6
Capitolul III. Operatiunile care se efectueaza in situatia dizolvarii societatii comerciale 
pag. 9
Concluzii pag. 15
Bibliografie pag. 16


Extras din referat

Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale. Operatiuni care se efectueaza cu ocazia dizolvarii si lichidarii si contabilitatea acestora
Introducere. Notiuni generale privind societatea comerciala
Contractul de societate
In conformitate cu definitia data de codul civil roman in art. 1491 societatea este un contract prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun, in scop de a imparti foloasele ce ar putea rezulta. Codul civil reglementeaza si societatea civila dar spre deosebire de acesta, societatea comerciala nu reprezinta numai un simplu contract, ci ea este si o persoana juridica. Societatea comerciala se caracterizeaza prin aceea ca are in primul rand un scop lucrativ.
O definitie mai cuprinzatoare si mai apropiata de esenta contractului de societatea este cea data de art. 1832 cod civil francez in urma modificari aduse de legea din 11 iulie 1985. "societatea este instituita de doua sau mai multe persoane care convin printr-un contract sa afecteze unei intreprinderi comune bunurile sau industria lor in vederea impartirii beneficiului, sau de a profita de pe urma economiei ce ar putea rezulta. Asociatii se obliga sa contribuie la pierderi".
Definitia citata enunta trei componente principale care ar trebui sa fie reunite cumulativ pentru existenta valabila a unei asemenea entitati, si anume:
-necesitatea incheierii unui contract, denumit si pact societar.
-constituirea unui fond comun, alcatuit din aporturi ale membrilor.
-scopul asociatilor este de a realiza castiguri si de a le imparti intre ei.
Din punct de vedere juridic putem identifica o serie de trasaturi fundamentale ale societatilor comerciale, precum:
-grupare de persoane si de bunuri (capitaluri) in scop lucrativ; asociatii urmaresc realizarea si impartirea beneficiilor;
-vointa comuna a asociatilor de a conlucra in vederea obtinerii de castiguri; 
-ia nastere printr-un contract de societate, numit Act Constitutiv (contributii ale asociatilor = aporturi, intentia de a desfasura in comun o anumita activitate cat si obtinerea si partajarea beneficiului) astfel incat, contractul de societate are caracter de bi sau plurilateral, cu titlu oneros, comutativ, cu executarea succesiva si consensual.
Prin urmare, pe baza elementelor enuntate, societatea comerciala poate fi definita ca o grupare de persoane constituita pe baza unui act constitutiv si beneficiind de personalitate juridica, in care societarii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comert, in scopul realizarii si impartirii beneficiilor rezultate.
CAPITOLUL I.
Dizolvarea societatii comerciale
Cadrul juridic cu privire la operatiunea de dizolvare
In legislatia in vigoare, nu exista o definitie a termenului de ,,dizolvare", cadrul legal mentionand numai elementele care duc la dizolvarea unei societati comerciale. Astfel, prevederile Codului civil fac referire la modalitatile de ,,incetare a societatii", in timp ce Legea nr. 31/1009 face referire la ,,dizolvarea" societatilor comerciale. 
Ambele referiri nu prezinta altceva decat modalitatea juridica de incetare a unei societati. Cu toate acestea, prevederile Legii nr. 31/1990 mentioneaza ca societatea care intra in procedura divizarii isi pastreaza personalitatea juridica pana la lichidarea acesteia.
Dizolvarea societatilor comerciale reprezinta o etapa in procesul de incetare a personalitatii juridice a acestora, formata dintr-un ansamblu de operatiuni care au ca urmare lichidarea patrimoniului societatilor in cauza. 
In acest context, operatiunea de dizolvare este etapa premergatoare operatiunii de lichidare, moment in care bunurile societatii se transforma in bani, se platesc creditorii si se distribuie catre actionari rezultatul lichidarii. Deci, in cazul dizolvarii, societatea comerciala se bucura de o personalitate juridica limitata strict la operatiunile ce tin de lichidarea acesteia.
In Legea societatilor comerciale se precizeaza cauze comune referitoare la operatiunea de dizolvare a societatilor comerciale, precum si cauze specifice referitoare la aceasta operatiune, stabilite in functie de forma de constituire a societatii comerciale, supusa divizarii (de exemplu societate pe actiuni, societate in comandita simpla, societate cu raspundere limitata). 
Cauzele generale referitoare la dizolvarea societatilor comerciale
In conformitate cu prevederile art. 227 alin.(1) din Legea nr. 31/1990, cauzele comune referitoare la dizolvarea tuturor tipurilor de societati comerciale sunt urmatoarele: 
-trecerea timpului stabilit pentru durata societatii; 
-imposibilitatea realizarii obiectului de activitate; 
-declararea nulitatii societatii; 
-hotararea adunarii generale; 
-hotararea tribunalului; 
-falimentul societatii; 
-reducerea capitalului social sub minimul admis de prevederile legale; 
-reducerea pentru o perioada de minimum 9 luni a numarului minim de actionari prevazut de legea speciala de organizare si functionare a societatii comerciale; 
-alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii. 
Trecerea timpului stabilit pentru durata societatii 
Prelungirea duratei societatii este posibila prin vointa asociatilor cu conditia ca aceasta sa aiba loc cu cel Putin 3 luni inainte de expirarea duratei societatii stabilita in actul constitutiv. Consultarea asociatilor cade in sarcina consiliului de administratie, respectiv a directoratului. 
Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate 
In cazul in care societatea se afla in imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, asociatii pot opta fie pentru modificarea obiectului de activitate in conditiile prevazute de art. 204 (modificarea Actului Constitutiv) din Legea societatilor comerciale, fie pentru dizolvarea societatii comerciale. 
Declararea nulitatii societatii comerciale 
Declararea nulitatii societatii nu poate interveni decat pe baza hotararii instantei de judecata prin care se constata nerespectarea conditiilor de fond si de forma impuse de normele imperative privind constituirea societatilor comerciale. Nulitatea actului constitutiv atrage nulitatea societatii infiintate in baza lui. 
Hotararea adunarii generale 
In conformitate cu prevederile art. 231 din Legea nr. 31/1990, asociatii pot reveni asupra hotararii de dizolvare a societatii (cu majoritatea ceruta pentru constituirea actului constitutiv) atat timp cat nu s-a facut nici o repartitie din activ. Totodata, creditorii si orice parte interesata pot face opozitie la tribunal impotriva hotararii, in termen de 30 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a. 
Hotararea tribunalului 
Dizolvarea societatii comerciale se poate realiza la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii. Neintelegerile grave dintre asociati si temeinicia acestora vor fi apreciate de instanta de judecata, in functie de probele administrate in cauza.


Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Aprofundata - Lichidarea si Dizolvarea Societatii Comerciale.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!