Conceptul strategiei pentru descentralizare fiscala

Cuprins referat Cum descarc?

INTRODUCERE	3
1. SUMARUL PROBLEMELOR IDENTIFICATE	4
2. PRINCIPII, VIZIUNE SI OBIECTIVE	6
2.1 Principii generale	6
2.2 Viziunea	6
2.3 Obiective strategice si operationale	6
3. ACTIUNI  PRIORITARE	8
4. ARANJAMENTE INSTITUTIONALE	11
4.1 Implementarea si monitorizarea	11
4.2 Consolidarea capacitatilor APL	12
4.3 Riscuri strategice si deficiente	13
GLOSAR  DE  TERMENI	14


Extras din referat Cum descarc?

Evolutia guvernarii pe plan european si mondial in ultima jumatate de secol a conturat o tendinta certa - descentralizarea administratiei publice si consolidarea autonomiei locale. In Republica Moldova de la obtinerea independentei si pana in prezent au fost intreprinse mai multe actiuni de reformare a administratiei publice. Insa caracterul lor controversat, absenta continuitatii si incertitudinea obiectivelor aspirate nu au permis avansarea spre autonomia locala reala. Pana in prezent, efectul legilor adoptate in vederea redistribuirii functiilor s-a axat preponderent pe transferul de sarcini si responsabilitati, si mai putin, pe alocarea corespunzatoare a resurselor necesare executarii lor. In acelasi timp, perspectiva europeana incurajeaza reforma administratiei publice din Republica Moldova. Una din prioritatile ei tine de aria financiara, care poate fi realizata prin descentralizarea fiscala. Carta Europeana a Autonomiei Locale, ratificata de Parlamentul Republicii Moldova, subliniaza ca o veritabila autonomie locala este esentiala pentru democratie. Iar autonomia locala adevarata este posibila numai in conditiile independentei si autonomiei financiare. 
Pentru a initia dezbateri la nivel national asupra problemelor legate de autonomia locala in Republica Moldova a fost organizat Forumul National de Descentralizare Fiscala desfasurat in perioada 9-10 martie 2006. Participarea reprezentantilor din Parlament, Guvern, organizatii internationale, administratia publica locala, mediul academic, organizatii neguvernamentale si mass media au evidentiat semnificatia si amploarea problemelor abordate. 
In scopul implementarii initiativelor Forumului a fost creata Coalitia pentru Descentralizarea Fiscala, structura non-formala si non-politica, care promoveaza dialogul dintre partenerii principali in vederea consolidarii eforturilor pentru fortificarea autonomiei locale prin descentralizare fiscala in Republica Moldova. Pentru asigurarea implementarii recomandarilor Forumului a fost lansat proiectul ,,Descentralizarea Fiscala: de la recomandari la implementari". Proiectul a fost realizat de experti nationali in domeniul autonomiei locale si a descentralizarii din cadrul Coalitiei, fiind sustinut financiar de catre Fundatia Soros Moldova. Una din finalitatile proiectului este prezentul Concept al Strategiei de Descentralizare Fiscala (in continuare Conceptul Strategiei).
Conceptul Strategiei este dedicat promovarii ascendente si continue prin procedee judicioase, in atmosfera de toleranta si cooperare, in termeni rezonabili, cu rezultate sesizabile vis-a-vis de imbunatatirea afacerilor publice comunitare si regionale a actiunilor de descentralizare fiscala. Documentul integreaza actiuni in domeniile cheie ale procesului de descentralizare fiscala: transferul de competente, alocare a veniturilor si aranjamentele institutionale
Transferul de competente se orienteaza spre realizarea delimitarii certe a acestora intre organele administratiei publice de diferite nivele si eficientizarea furnizarii bunurilor si serviciilor de interes local prin finantarea lor suficienta. Alocarea veniturilor are finalitate extinderea propriilor incasari si rationalizarea transferurilor interbugetare prin definirea sistemului de impozite si taxe locale si stabilirea relatiilor directe intre nivelele de guvernare. 
Directionarea strategica a reformei va apartine Parlamentului Republicii Moldova. Implementarea Strategiei, care presupune o perioada de 4 ani (2007-2010), va fi realizata in contextul unui plan concret de actiuni elaborat de Guvernul Republicii Moldova, cadrul participativ fiind asigurat de autoritatile publice locale, ONG-uri si experti in domeniu.
1. SUMARUL PROBLEMELOR IDENTIFICATE 
Experienta activitatii autoritatilor publice din Republica Moldova in gestionarea finantelor publice a relevat existenta unor probleme, sumarul carora se prezinta in continuare.
Delimitarea incerta si indefinita a competentelor intre autoritatile administratiei publice de diferite nivele. Delimitarea de competente intre nivelul I si II a APL este confuza, contradictorie si in unele cazuri lipseste. Mai multe din activitati indicate in calitate de competente nu sunt clar definite, in unele cazuri acestea dublandu-se. Aceasta situatie face posibila interpretarea in practica in mod diferit a atributiilor si functiilor diferitor nivele ale UAT (in special, in domeniile ce tin de asistenta sociala, invatamant etc.). Fenomenul de dublare este prezent si in activitatea organelor publice de specialitate desconcentrate. In consecinta, lipsa delimitarilor clare ale competentelor tinde sa destabilizeze intregul sistem de relatii interbugetare.
Delegarea competentelor fara asigurarea cu mijloace financiare corespunzatoare. In RM, ca de fapt si in alte tari in tranzitie, descentralizarea unor servicii publice si delegarea unor competente nu a fost efectuata paralel cu transferarea surselor de finantare. In rezultat, exercitarea acestora este dificila. Aceasta se datoreaza si lipsei mecanismului juridic ce ar asigura unitatile administrativ-teritoriale cu resurse financiare necesare pentru indeplinirea atributiilor ce sunt delegate de catre stat.
Expunerea competentelor APL intr-o formula de maxima generalitate fara determinarea mecanismului de exercitare a lor. Aceasta deficienta conduce la neexercitarea sau exercitarea neeficienta a unor competente ale APL. In asa mod autoritatile publice presteaza servicii de o calitate redusa.
Incapacitatea economiilor locale de a genera venituri fiscale suficiente pentru acoperirea necesitatilor publice. Majoritatea impozitelor cu o rata sporita a colectarii sunt prelevate in bugetul de stat, iar pentru APL sunt stabilite impozite si taxe care presupun randamente fiscale reduse. Nu exista mecanisme de stimulare a APL pentru a incuraja dezvoltarea economiei locale si, implicit, extinderea bazei fiscale a UAT. 
Sistemul actual de repartizare a veniturilor regularizatoare are ca efect interventia excesiva a APC si APL de nivelul II la gestionarea resurselor financiare in detrimentul APL de nivelul I si II, inclusiv retineri la efectuarea transferurilor de catre APL de nivel II pentru APL de nivelul I. Ca efect APL de nivelul I sunt dependente de deciziile APC si de APL de nivelul II. De asemenea nu exista criterii obiective de evaluare a redistribuirii veniturilor generale de stat catre APL.
Eludarea fiscala, gratie multiplelor facilitati si inlesniri fiscale nejustificate, conduce la restrangerea bazei fiscale, micsorarea veniturilor locale proprii si la erodarea echitatii fiscale prin favorizarea nemotivata a unor agenti economici in impunere. In aceeasi ordine de idei, APL nu dispun de drepturi legale si parghii reale pentru influentarea contribuabililor in vederea asigurarii oportunitatii si plenitudinii achitarii impozitelor si taxelor locale. 
Sistemul de transferuri existent este ineficient. Formula de calcul al transferurilor este una simplista si nu ia in consideratie factorii ce caracterizeaza obiectiv necesitatile de compensare cu resurse financiare la nivel local. Tot odata transferurile sunt netransparente si bazate pe


Fisiere in arhiva (1):

  • Conceptul strategiei pentru descentralizare fiscala.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!