Comportament Organizational

Cuprins referat Cum descarc?

CUPRINS
Cap.1.Prezentare generala a Directiei de Asisitenta Comunitara
1.1.Obiect de activitate, caracteristici
1.2.Resurse financiare
1.3.Structura organizatorica
Cap.2.Analiza activitatii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap de gradul I
Cap.3.Cauze ce reclama procesul de optimizare si solutii propuse
Cap.4.Planul de implementare-etape detaliate si grafic GANTT
Cap.5.Obstacole care stau in calea realizarii obiectivelor propuse
Cap.6.Concluzii


Extras din referat Cum descarc?

Analiza sistemului organizational al Directiei de Asistenta Comunitara
Cap.1.Prezentare generala a Directiei de Asistenta Comunitara
1.1. Obiect de activitate, caracteristici
Directia de Asistenta Comunitara este un serviciu public de interes local, cu personalitate juridical , care functioneaza sub autoritatea Consiliului local al municipiului Iasi, infiintat prin Hotarirea nr.6/17.01.2005 a Consiliului Local Iasi.
Directia de Asistenta Comunitara realizeaza la nivel local masuri de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a celor aflate in nevoie.
Se elaboreaza strategii, programe de dezvoltare si se deruleaza proiecte de dezvoltare comunitara in vederea prevenirii starii de nevoie a unor grupuri sau personae periclitate.
Obiectul de activitate al Directiei de asistenta Comunitara il constituie aplicarea legislatiei ce reglementeaza material, precum si realizarea ansamblului de masuri, programe, activitati profesionalizate, servicii specializate, de protejare a persoanelor, grupurilor si comunitatilor cu probleme speciale, aflate in dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod normal si decent de viata, de asemenea si dezvoltarea comunitara prin masuri de prevenire a marginalizarii sociale.Persoanele cu handicap sunt acele persoane carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale le impiedica total sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata sociala, potrivit varstei, sexului, factorilor materiali, sociali si culturali proprii, necesitand masuri de protectie speciala in sprijinul integrarii lor sociale si profesionale .
In cadrul Directiei isi deruleaza activitatea doua categorii de salariati:personal contractual si functionari publici.
Angajarea salariatilor se face in conditiile legii de catre conducatorul serviciului public de interes local, in limita posturilor din organigrama aprobata de Consiliul Local.
Numarul precum si structura de personal vor fi aprobate prin Hotarire a Consiliului Local Iasi, la fel ca si restructurarea si desfiintarea , cu votul majoritatii consilierilor in functie.
1.2.Resurse financiare
Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Directiei de Asistenta Comunitara se asigura integral din bugetul local. Bugetul D.A.C.se voteaza de catre Consiliul Local Municipal, veniturile putindu-se completa din orice surse permise de lege, altele decit cele bugetare(de ex. Fonduri PHARE, sponsorizari, donatii etc.).
Prin Compartimentul Proiecte Programe se acceseaza fonduri nerambursabile pentru proiecte sociale, si se realizeaza parteneriate si colaborari cu ONG-uri si cu reprezentantii societatii civile.Numarul de proiecte in derulare este totusi conditionat de obligativitatea continuarii ulteriaore a proiectelor din fondurile bugetului local. Programele initiate sint axate pe diferite domenii:asistenta sociala, personae cu handicap, adaposturi de noapte si vizeaza relationarea cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Sanatatii etc. 
De asemenea se aloca fonduri pentru completarea veniturilor extrabugetare, atunci cind fondurile bugetare locale devin insuficiente de la bugetul de stat.
Directorul executiv al D A C are calitatea de ordonator de credite secundar.
Ordonatorul secundar de credite intocmeste si prezinta spre aprobare Consiliul Local proiectul de buget al D A C.
1.3.Structura organizatorica
DAC are un numar de 1003 angajati, strctura organizatorica fiind de tip functional.
Directia de Asistenta Comunitara este organizata astfel:compartimente, birouri(5 posturi executie plus 1 post conducere), servicii(7 posturi executie plus 1 post conducere) si institutii subordonate conform organigramei aprobate de Consliul Local Iasi
Serviciile subordonate directorului executiv sunt: 
- Serviciul Autoritate Tutelara, Protectia Minorilor si a Familiei-ofera servicii familiilor afalte in divort, miorilor aflati in conflicte cu sustinatorii lor legali,copiilor abandonati, persoanelor cu dizabilitati, diverse situatii de criza precum violenta domestica, abuzz, adictie
- Serviciul alocatii si indemnizatii pentru copii-intocmeste dosarele privind cererile pentru acordarea indemnizatiilor, stimulentelor sau alocatiilor pentru copii, precum si alocatii de sustinere pentru familii monoparentale si alocatii familiale complementare
- Serviciul social, prestari servicii, gratuitati, facilitati-ofera servicii familiilor si persoanelor paupere, persoanelor fara adapost, familii care prezinta risc de marginalizare sau excludere sociala, personae provenite din centre de plasament, sinistrate in urma calamitatilor sau dezastrelor naturale
- Birou resurse umane - se realizeaza activitati esentiale in planificarea, recrutarea si selectarea personalului, atat contractual cit si a functionarilor publici, care au o pozitie particulara reglementata prin Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici.
Citeva din competentele si atributiile RU sunt:
- crearea si administrarea bazei de date cuprinzind evidenta tuturor categoriilor de angajati;monitorizarea posturilor vacante si organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturi;intocmirea, evidenta, completarea cartilor de munca, statistici, sinteze, informari referitoare la actele administrative din evidenta biroului;evidenta asistentilor personali ai persoanelor cu handicap;adeverinte, dosare de pensionare, intocmire fise post 
- Compartiment proiecte-programe-realizeaza parteneriate si colaboreaza cu ONG in vederea sustinerii persoanelor defavorizate, identifica si atrag resurse financiare extrabugetare, dezvolta si monitorizeaza retele de voluntari
- Compartiment asistenta persoanelor cu handicap grav-duce la indeplinire obligatiile prevazute in contractul colectiv de munca
- Compartiment juridic-verifica si semneaza pentru legalitate actele emise de DAC, reprezinta DAC in fata organelor judecatoresti, masuri pentru realizarea creantelor si obtinerea titlurilor executorii
- Compartiment audit-activitate privind administrarea optima a veniturilor si cheltuielilor publice
- Birou financiar -salarizare-intocmeste statele de plata pentru toate categoriile de personae inspre care se fac plati,realizeaza platile prin casierie , cit si operatiunile specifice prin banca
- Birou buget -contabilitate-intocmeste si coordoneaza bugetul, urmareste executia bugetara, organizeaza inventarierea bunurilor patrimoniale, coordoneaza si verifica darile de seama contabile
- Birou administratie-aprovizionare-organizeaza licitatii, asigura necesarul de materiale, bunuri, birotica, urmareste lucrari de recompartimentare, reparatii, modernizare
- Compartiment adaposturi de noapte-ofera persoanelor fara adapost cazare , consiliere in vederea accesarii tuturor formelor de protectie sociala
- Caminul de batrini Sf. Constantin si Elena-asigura cazare, hrana si conditii igienico-sanitare persoanelor virstnice asistate
- Caminul de pensionari Sf. Paraschiva-promoveaza convietuirea persoanelor de virsta a treia pe baza contributiei integrale de intretinere a acestora
- Cantina de ajutor social-asigura hrana zilnica persoanelor fara posibilitati material-financiare


Fisiere in arhiva (1):

  • Comportament Organizational.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!