Cadrul Conceptual privind Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare

Cuprins referat Cum descarc?

1. Introducere 3
2. Obiectivul situatiilor financiare 5
3. Utilizatorii de situatii financiare 5
4. Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare 6
5. Situatii financiare intocmite de agentii economici din Romania 7
a. Bilantul 7
b. Contul de profit si pierdere 8
c. Situatia modificarilor capitalului propriu 8
d. Situatia fluxurilor de trezorerie 8
e. Note explicative la situatiile financiare anuale 9
Nota 1 - Active imobilizate 9
Nota 2 - Provizioane 9
Nota 3 - Repartizarea profitului 9
Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare 9
Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor 9
Nota 6 - Principii, politici si metode contabile 10
Nota 7 - Participatii si surse de finantare 10
Nota 8 - Informatii privind salariatii, administratorii si directorii 10
Nota 9 - Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari 11
Nota 10 - Alte informatii 11
6. Bibliografie 12


Extras din referat Cum descarc?

1. Introducere
CONTABILITATEA reprezinta ansamblul ansamblul coerent al operatiilor de consemnare, cuantificare, prelucrare si comunicare al informatiilor contabil-financiare, referitoare la o valoare economica determinata (activ, capital, datorie, venit, cheltuiala, tranzactie sau eveniment), inclusiv modificarile acesteia in cadrul unei perioade de referinta. 
Astazi, contabilitatea vizeaza nu numai tinerea registrelor, a evidentei contabile, dar si o serie de activitati ce implica planificare, solutionare a unor probleme, control evaluare, verificare si audit. Prin urmare, reprezinta un sistem informational care cuantifica, prelucreaza si comunica (transmite) informatii financiare despre o entitate economica identificabila. Aceste informatii permit utilizatorilor sa ,,opteze in mod rational intre consumurile alternative ale resurselor rare in procesul desfasurarii activitatilor de productie si comerciale." 
Fiind o disiplina stiintifica, contabilitatea detine o metoda proprie de cercetare pentru realizarea obiectului sau, prin intermediul unui ansamblu coerent de principii, mijloace si procedee capabile sa ofere o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor. Infaptuirea obiectivelor contabilitatii presupune respectarea unor principii de lucru sau legitati, numite de literatura de specialitate drept principii generale ale contabilitatii, care decurg din particularitatile si esenta acesteia: principiul dublei reprezentari, principiul dublei inregistrari, principiul patrimoniului inchis.
Furnizarea de informatii care sa ofere o imagine fidela asupra patrimoniului si rezultatelor obtinute constituie obiectivul fundamental al contabilitatii, a carui respectare cu buna credinta este conditionata de un set de norme numite principii contabile general acceptate (G.A.A.P. - Generally Accepted Accounting Principles):
- Principiul prudentei - obliga intreprinzatorul sa nu-si supraevalueze sansele afacerii, sa promoveze o viziune pesimista asupra patrimoniului sau.
- Principiul permanentei metodelor - coerenta si comparabilitatea informatiilor contabile implica constanta in aplicarea regulilor si procedurilor contabile de evaluare a patrimoniului precum si prezentarea lor prin situatiile financiare.
- Principiul continuitatii activitatii - in conformitate cu acest principiu, reglementarile contabile romanesti precizeaza ,,se presupune ca unitatea patrimoniala isi continua, in mod normal, functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii" .
- Principiul independentei exercitiului - ,,presupune delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor, pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului la care se refera" . Normalizarea romaneasca considera ca trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii sau platii acestora.
- Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere - conform caruia bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda bilantului de inchidere al exercitiului precedent. Principiul presupune interzicerea imputarii efectelor schimbarii de metode cu care o intreprindere isi incepe un nou exercitiu. Respectarea principiului in cauza este solicitata si de corecta informare a utilizatorilor externi: efectele schimbarilor de metode si ale corectarilor de erori trebuie sa fie transparente in documentele de sinteza ale anului incheiat.
- Principiul necompensarii - in virtutea aplicarii acestui principiu, nici o compensare nu poate fi operata intre avere si datorii, intre drepturi si angajamente, intre elementele de activ si de pasiv ale bilantului. Nu pot fi compensate pozitiile de cheltuieli cu cele de venituri ale contului de profit si pierdere, ori plusurile de valoare cu minusurile de valoare, in cadrul mecanismului aplicarii principiului prudentei.
- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - potrivit actualelor reglementari contabile romanesti conforme cu Directivele europene, ,,prezentarea valorilor din cadrul elementului de bilant si din contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate, si nu numai de forma juridica a acestora" . 
- Principiul pragului de semnificatie - conform reglementarilor de specialitate, romanesti si straine, situatiile financiare trebuie sa prezinte toate informatiile a caror importanta poate sa influenteze judecatile si deciziile utilizatorilor externi. 
Cadrul contabil conceptual stabileste conceptele ce stau la baza intocmirii si prezentaarii situatiilor financiare pentru utilizatorii externi, fiind utilizat pe scara larga de IASB. Prof. univ. dr. Niculae Feleaga defineste cadrul contabil conceptual ca un ,,sistem coerent de obiective si de principii fundamentale, legate intre ele, susceptibile sa conduca la formularea de norme solide si sa indice natura, rolul si limitele contabilitatii financiare si ale situatiilor financiare" . 
Pentru a se realiza obiectivul contabilitatii, este necesar ca lucrarile curente de contabilitate sa se sintetizeze periodic in informatii generalizate, care sa fie relevante pentru a caracteriza activitatea desfasurata de o entitate intr-o anumita perioada de timp. Acest lucru poate fi indeplinit prin intocmirea periodica a unor documente de sinteza contabila, care prin OMFP nr. 175272005 s-a adoptat denumirea de ,,Situatii financiare anuale".
Conform Legii nr. 82/1991 ,,persoanele juridice care organizeaza contabilitatea in partida dubla trebuie sa publice, potrivit prevederilor legale, situatiile financiare anuale". Atat in Legea contabilitatii cat si in cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Conatabilitate, sunt prevazute conditiile de intocmire si prezentare a situatiilor financiare.


Fisiere in arhiva (1):

  • Cadrul Conceptual privind Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!