Banca Nationala a Romaniei

Extras din referat Cum descarc?

Banca Nationala a Romaniei este condusa de un Consiliu de administratie. Acesta este alcatuit din 9 membri numiti de Parlament, cu nominalizarea conducerii executive, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului. Membrii Consiliului de administratie nu pot fi parlamentari si nu pot face parte, potrivit legii, din justitie sau din administratia publica. Structura executiva permanenta a Bancii Nationale este formata din guvernator si 3 viceguvernatori, dintre care unul este prim-viceguvernator. Ceilalti 5 membri nu sunt salariati ai BNR. Presedintele Consiliului de administratie este guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei.
Consiliul de administratie este organismul cu drept de decizie in ceea ce priveste politicile in domeniul monetar si al cursului de schimb, autorizarea, reglementarea si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit, monitorizarea sistemelor de plati, organizarea interna a bancii. Consiliul de administratie hotaraste, de asemenea, care sunt atributiile ce revin structurilor executive si personalului Bancii Nationale a Romaniei.
Pentru asigurarea eficientei procesului decizional, in cadrul BNR functioneaza 4 structuri operative cu responsabilitati in exercitarea principalelor functii ale unei banci centrale:
- Comitetul de politica monetara, 
- Comitetul de supraveghere, 
- Comitetul de administrare a rezervelor internationale 
- Comitetul de audit
Comitetul de politica monetara constituit ca o structura permanenta, cu rol consultativ si decizional, este alcatuit din 13 membri si este condus de guvernatorul BNR. Principalele  atributii se refera la stabilirea coordonatelor strategice ale politicii monetare, caracteristicile cadrului operational al acesteia, obiectivele si liniile directoare pe orizonturi diferite de timp, precum si masuri de imbunatatire si de crestere a eficacitatii politicii monetare si a cadrului sau operational, inclusiv din perspectiva armonizarii acestuia cu cerintele Bancii Centrale Europene.
Comitetul de supraveghere reprezinta o structura permanenta, cu caracter deliberativ si decizional. Este compus din 8 membri si este condus de guvernatorul BNR.  Atributiile si competentele sale vizeaza activitatile de evaluare si monitorizare a functionarii institutiilor de credit din perspectiva calitatii activelor, a performantelor financiare si a incadrarii lor in nivelul reglementat al indicatorilor de prudenta bancara, dar si a asigurarii bazei de reglementare, conform legislatiei specifice si practicilor internationale in materie.
Comitetul de administrare a rezervelor internationale este o structura permanenta, alcatuita din 13 membri si este condus de viceguvernatorul coordonator al structurii responsabile cu aceasta activitate. Principalele atributii ale acestuia sunt legate de indeplinirea orientarilor strategice adoptate de Consiliul de administratie in domeniul administrarii rezervelor internationale. Comitetul stabileste lista entitatilor cu care se deruleaza tranzactiile, a emitentilor pentru investitiile in titluri si a activelor acceptate pentru investire, ia decizii privind utilizarea instrumentelor derivate, analizeaza evolutia pietelor si formuleaza propuneri de strategie pentru perioada urmatoare.
Comitetul de audit analizeaza si propune directiile strategice si politica BNR in domeniul controlului intern, managementului riscurilor, auditului intern si extern. Este format din 5 membri ai Consiliului de administratie care nu fac parte din conducerea executiva a bancii.
Strategia de politica monetara a BNR este tintirea directa a inflatiei. 
Aceasta a fost adoptata in august 2005, dupa finalizarea unui proces de pregatire, a carei ultima etapa a constituit-o crearea si testarea functionarii cadrului de analiza economica si de decizie a politicii monetare specific tintirii directe a inflatiei (Prezentare, martie 2005: Preparations and Prerequisites for the Introduction of Inflation Targeting in Romania). Concomitent au fost satisfacute si celelalte cerinte si criterii care conditioneaza eficacitatea acestei strategii: 
1. coborarea ratei anuale a inflatiei sub nivelul de 10 la suta; 
2. acumularea unui castig de credibilitate de catre banca centrala si consolidarea acestuia; 
3. intarirea independentei de jure (prin intrarea in vigoare la 30 iulie 2004 a noului Statut al BNR) si de facto a BNR; 
4. restrangerea dominantei fiscale, derularea procesului de consolidare fiscala si ameliorarea coordonarii dintre politica fiscala si cea monetara; 
5. relativa flexibilizare a cursului de schimb al leului si reducerea gradului de vulnerabilitate a economiei la fluctuatiile acestei variabile; 
6. insanatosirea si intarirea sistemului bancar si relativa crestere a intermedierii bancare; 
7. sporirea transparentei si a responsabilitatii bancii centrale, precum si a ariei si intensitatii comunicarii BNR cu publicul si pietele financiare, inclusiv in ceea ce priveste aspectele legate de noua strategie de politica monetara si de pregatirea adoptarii ei; 
8. conturarea mai clara a comportamentelor macroeconomice si a mecanismelor de functionare a economiei necesara identificarii si cresterii eficacitatii canalelor de transmisie monetara.
Demersurile BNR de creare a cadrului organizatoric si tehnic necesar implementarii noii strategii de politica monetara au durat 16 luni si au beneficiat de asistenta tehnica acordata de Fondul Monetar International si de Banca Nationala a Cehiei. 
Setul de instrumente si proceduri prin care banca centrala implementeaza politica


Fisiere in arhiva (1):

  • Banca Nationala a Romaniei.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!