Atragerea de Fonduri Europene in Agricultura

Extras din referat Cum descarc?

Abstract:
Odata cu aderarea la Uniunea Europeana , Romania a creat conditiile institutionale necesare aplicarii in bune conditii a Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) pe perioada 2007-2013.
Instrumentul de finantare creat de Uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre in implementarea Politicii Agricole Comune este Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).
Pentru a beneficia de fondurile europene nerambursabile trebuie respectate cateva conditii de baza: solicitantul de fonduri trebuie sa se incadreaza in categoria de solicitant eligibil, el trebuie sa isi asigure cofinantarea privata, dupa aceea trebuie sa intocmeasca un proiect si sa incheie si sa respecte Contractul de finantare. 
Etapele accesarii fondurilor europene in agricultura sunt: identificarea investitiei, pregatirea proiectului, depunerea proiectului (se va depune la sediul Oficiului Judetean al APDRP unde se afla amplasata investitia), verificarea eligibilitatii Dosarului Cererii de Finantare (CF), selectarea proiectului (daca se indeplineste toate conditiile si criteriile de eligibilitate si selectie, proiectul este selectat pentru finantare de catre Comitetul de Selectie, in limita fondurilor disponibile) si finantarea proiectului (dupa semnarea Contractului de Finantare, se va putea demara realizarea propriu-zisa a investitiei). 
Dosarul cererii de finantare trebuie sa includa urmatoarele: formularul standard al Cererii de Finantare, anexe tehnice si administrative, declaratii pe propria raspundere a beneficiarului si avize, autorizatii, studiul de Fezabilitate - documentul cerut pentru proiectele care prevad lucrari de constructii-montaj, memoriul Justificativ - document cerut pentru proiectele care nu prevad lucrari de constructii-montaj, scrisoare de confort sau extras de cont, actele de proprietate sau de dovedire a folosintei pentru terenul pe care se va realiza investitia, actele de proprietate pentru cladiri, alte documente relevante .
In concluzie obiectivele FEADR-ului sunt: imbunatatirea competitivitatii agriculturii si silviculturii prin sprijinirea structurarii, dezvoltarii si inovatiei, imbunatatirea mediului si a spatiului rural, prin sprijinirea gestionarii terenurilor, imbunatatirea calitatii vietii in mediul rural si promovarea diversificarii activitatilor economice.
Cuvinte cheie: finantare, fonduri europene, agricultura, masuri, proiect
Abstract:
Upon joining the European Union, Romania has created the institutional conditions necessary to apply properly the National Rural Development Programme (RDP) for 2007-2013. 
The financial tool created by the European Union to assist member countries in implementing the Common Agricultural Policy is the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD).
To benefit from EU funds we must observe some basic conditions: the applicant for funds must be from the category of eligible applicant, he must secure private financing, then he must prepare a project, complete and comply the financial contract. 
The steps to access EU funds for agriculture are: identification of investment, project preparation, submission of the draft (to be submitted at the County Office of APDRP, where the investment is located), the verification of the eligibility of the File Application Form (CF), project selection (if it meets all conditions and eligibility criteria and selection, the project is selected for funding by the Selection Committee according to the availability of funds), to finance the project (after signing the contract the beneficiary will be able to begin implementing the investment.
The form file application must include the following: the standard form of Application File, administrative and technical annexes, statements of the beneficiary and opinions, feasibility studies - the document for projects that require construction and assembly, Explanatory Memorandum - document for projects that do not provide for construction and assembly, comfort letter or statement of account, documents proving ownership or the use of the land where will be the investment, property documents for buildings and other relevant documents.
In conclusion EAFRD's objectives are: to improve the competitiveness of agriculture and forestry by supporting structure, development and innovation, improving the environment and countryside by supporting land management, improving quality of life in rural areas and encouraging diversification of economic activities.
Keywords: finance, European funds, agriculture, measures, project
I) INTRODUCERE
Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, Romania a creat conditiile institutionale necesare aplicarii in bune conditii a Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) pe perioada 2007-2013. 
PNDR prezinta, in functie de analiza situatiei socio-economice si de mediu, obtinuta pe baza datelor statistice disponibile, prioritatile si directiile nationale de dezvoltare pentru perioada 2007 - 2013 in domeniile agricol, non-agricol, silvic, precum si cele legate de activitati de investitii in infrastructura, dezvoltare si renovare a satelor romanesti, in stransa legatura cu prioritatile comunitare. 
PNDR a facut obiectul procesului de consultare inter-ministeriala, respectiv al consultarii cu partenerii socio-economici, reprezentantii administratiei locale, sindicatelor si patronatelor, ONG-urilor, ai organizatiilor profesionale si a fost transmis, spre avizare, Comisiei Europene in data de 12 martie 2007, documentul fiind considerat admisibil de catre serviciile Comisiei Europene (scrisoarea DG Agri nr. 8239/27.03.2008) si a devenit documentul programatic in baza caruia sunt accesate sumele alocate Romaniei pentru perioada 2007-2013. 
Programul vine in continuarea Programului SAPARD, care a reprezentat sprijinul Comunitatii pentru masurile de pre-aderare in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, in tarile candidate din centrul si estul Europei, in perioada de pre-aderare. 
Daca rolul Programului SAPARD a fost acela de a crea cadrul necesar implementarii unei agriculturi performante si unei dezvoltari durabile a zonelor rurale in statele candidate si de a favoriza preluarea acquis-ului comunitar si adaptarea progresiva a mecanismelor de piata la principiile care guverneaza Politica Agricola Comuna, filozofia PNDR este mult diferita, avand in vedere o targhetare mult mai precisa, mai clara, realizandu-se o selectie a obiectivelor de finantare de natura structurala si teritoriala in vederea unei dirijari cat mai eficiente a banilor. 
Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), negociat cu serviciile Comisiei Europene in perioada iunie 2007 - februarie 2008, a primit avizul din partea celor 27 de state membre in cadrul Comitetului de Dezvoltare Rurala din data de 20 februarie 2008, Decizia Comisiei Europene de aprobare a PNDR fiind emisa in data de 16 iulie 2008 (C/2008/3831). 
Principalele institutii implicate in implementarea PNDR 2007-2013 si care gestioneaza Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR), sunt:
- MADR - Directia Generala de Dezvoltare Rurala Bucuresti, care indeplineste functia de Autoritate de Management pentru PNDR si asigura gestionarea corespunzatoare a fondurilor comunitare, stabilind prioritatile si masurile concrete de actiune; 
- APDRP-Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ca organism de plata, pentru toate masurile din PNDR, cu exceptia celor destinate zonelor defavorizate;
-APIA- Agentia de Plati si Interventie in Agricultura, de asemenea ca organism de plata, pentru zonele defavorizate.


Fisiere in arhiva (1):

  • Atragerea de Fonduri Europene in Agricultura.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!