Amortizarea Activelor Imobilizate

Extras din referat Cum descarc?

Amortizarea, din punct de vedere contabil, ca expresie valorica a uzurii mijloacelor fixe incluse in costul produselor la fabricarea carora ele au participat in vederea crearii conditiilor necesare inlocuirii acestora este echivalentul valoric al deprecierii ireversibile a unei imobilizari, ca urmare a utilizarii, a actiunii factorilor naturali, a progresului tehnic sau a altor cauze.
Pentru un expert contabil, amortizarea nu este un instrument de evaluare, ci, mai degraba, o metoda de repartizare a costului. Imobilizarile nu sunt amortizate pe baza pierderii de valoare, ci pe baza imputarii sistematice a costului lor de intrare asupra unui numar de exercitii.
In categoria activelor amortizabile se includ: activele necorporale si activele corporale.
Activele necorporale sunt active identificabile nemonetare, fara suport corporal, care sunt detinute pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri si servicii, pentru locatie la terti sau in scopuri administrative.
Intreprinderile trebuie sa recunoasca un activ necorporal, daca si numai daca acesta indeplineste criteriile de recunoastere ale activelor si anume:
a) Sa existe probabilitatea ca respectivele imobilizari sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere.
b) Sa poata fi masurte in mod credibil.
In structura imobilizarilor necorporale amortizabile sunt incluse:
a) Cheltuielile de constituire: cuprind cheltuielile cu infiintarea, dezvoltarea si fuziunea intreprinderii numai cand reglementarile permit imobilizarea acestora. Amortizarea acestor active se realizeaza sistematic pe parcursul unei perioade de maxim 5 ani.
b) Cheltuieli de dezvoltare: sunt reprezentate de costurile efectuate pentru realizarea unor obiective strict individuale, a caror fezabilitate tehnologica a fost demonstrata si care vor fi utilizate in intreprindere sau comercializate. Aceste cheltuieli se amortizeaza sistematic pe durata utila de viata sau pe durata contractului dupa caz.
c) Concesiunile primate: se reflecta ca imobilizari necorporale atunci cand contractul de concesiune stabileste o durata si o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaza a fi inregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului. In cazul in care contractul prevede plata unei chirii, si nu o valoarea amortizabila, in contabilitatea entitatii care primeste concesiunea se reflecta cheltuiala reprezentand chiria, fara recunoasterea unei imobilizari necorporale.
d) Alte imobilizari necorporale: (ex: programele informatice create de intreprindere sau achizitionate de la terti in scopul utilizarii pentru nevoile proprii, etc.). Amortizarea acestor active se realizeaza in functie de durata probabila de utilizare, care nu poate depasi o perioada de 5 ani (spre deosebire de 3 ani prevazuti de reglementarile fiscale).
e) Fondul commercial: este recunoscut ca activ necorporal atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este superior valorii de piata a activelor nete dobandite (active dobandite, mai putin datoriile preluate). Cauza existentei fondului comercial o constituie existenta unor elemente necorporale generate de intreprindere care nu sunt recunoscute distinct in contabilitate (reputatia, clientela, vadul comercial, firma etc.) Fondul comercial se amortizeaza, de regula, in cadrul unei perioade de maxim cinci ani.
Activele corporale sunt acele active detinute de o intreprindere pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau in prestarea de servicii, in scopuri administrative sau pentru a fi date in locatie tertilor, active care vor fi utilizate pe parcursul mai multor exercitii financiare. Acestea trebuie sa fie utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an si sa aiba o valoare mai mare decit limita minima stabilita de lege, (in prezent 1.800 RON). 
Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale se inregistreaza in contabilitate ca o cheltuiala. Terenurile nu se amortizeaza. Investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor si pentru alte lucrari similare se recupereaza pe calea amortizarii, prin includerea in cheltuielile de exploatare intr-o perioada hotarata de consiliul de administratie sau responsabilul cu gestiunea patrimoniului.
Amortizarea imobilizarilor corporale concesionate, inchiriate sau in locatie de gestiune se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate de catre entitatea care le are in proprietate.
Amortizarea activelor imobilizate depinde de trei factori:
- valoarea de amortizat.
- durata de amortizare.
- metoda de amortizare.
Amortizarea se stabilieste prin aplicarea cotei de amortizare asupra valorii amortizabile a imobilizarilor corporale. Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii in functiune a acestora si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economica si conditiilor de utilizare a acestora.
Valoarea de amortizat a unui activ imobilizat supus amortizarii este valoarea contabila de intrare (costul istoric sau valoarea substituita costului istoric in situatiile financiare), din care se scade valoarea reziduala estimata. Valoarea reziduala poate fi nesemnificativa, caz in care nu va fi luata in calcul la determinarea valorii amortizabile.
Valoarea reziduala a unui activ se estimeaza la data achizitiei acestuia sau la data reevaluarii sale ulterioare, in functie de valoarea reziduala a unor active similare, dar care au ajuns la sfarsitul duratei de viata si care au fost exploatate in aceleasi conditii ca si activul in cauza.
In baza IAS 16 Imobilizari corporale, valoarea reziduala a unui activ corporal imobilizat reprezinta valoara neta pe care o intrepridere estimeaza ca o va obtine pentru un activ la sfarsitul duratei de viata utila a acestuia, dupa deducerea prealabila a costurilor de cesiune previzionate.
Valoarea amortizabila a unui activ corporal supus amortizarii trebuie alocata fiecarei perioade contabile, in mod sistematic, pe parcursul duratei de viata utila a activului respectiv.


Fisiere in arhiva (1):

  • Amortizarea Activelor Imobilizate.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!