Protecția și conservarea resurselor turistice

Extras din referat

La ora actual mediul inconjurator se confrunta cu cateva fenomene majore, care afecteaza intreaga planeta: efectul de sera, reducerea stratului de ozon, poluarea marilor intreioare si a oceanelor, a fluviilor si raurilor de pe continente, reducerea biodiversitatii floristice si faunistice. Pe continente mediul narural cunoaste multe dezechilibre datorate activitatii din industrie, agricultura, transporturi si servicii. Astfel, s-au conturat in timp mai multe forme de poluare care, prin suprapunere, dau nastere unor puternice distrugerii ale mediului ambient. La nivel local poluare se manifesta indeosebi prin acumularea de deseuri, gunoaie, circulatie haotica, mirosuri pestilentiale, degradari estetice ale ambientului. Acuzarea problemelor de mediu, din ultimele decenii ale secorului nostru, pune problema modului de gestionare a resurselor, cresterea costurilor legale de poluare, pastrarea unui standard de viata cat mai bun. Mai mult ca oricare domeniu de activitate, turismul este dependent de mediul inconjurator, acesta reprezentand de fapt principal resursa, iar calitatea acestuia poate favoriza sau obstruction derularea activitatilor turistice. Relieful, padurile, fluviile si raurile, lacurile, marea, apele minerale si termale, parcurile nationale si monumentele naturii, monumentele de arhitectura si arta, valorile etnografice se constituie in cele mai valoroase elemente ale mediului natural si construit, adevarate resurse cu valente turistice, care pot favoriza, in timp si spatiu, dezvoltare multor forme de turism. Mediul inconjurator constituie patrimonial touristic al unei natiuni, care prezinta propria structura si dezvolta o retea de relatii intre elementele care il alcatuiesc, determinand motivatiile turistilor si o anumita capacitate de adaptare fata de nivelul de valorificare pe care il poate atinge. Aceasta capacitate de adaptare este direct proportional cu diversitatea si calitatea componentelor sale. 
1. Tipurile majore de impact dintre turism si mediu 
Evolutia actual a turismului este caracterizata de o innoire profunda a ofertei turistice mondiale, in special prin dezvoltarea unei game de produse turistice noi, superioare atat din punct de vedere calitativ, cat si cantitativ. Revigorarea turismului romanesc va presupune remodelarea produselor turistice in functie de evolutia motivatiilor turistice la nivel intern si international. Din acest punct de vedere se pot aminti principalele tendinte ale turismului pe plan mondial si regional: - preferinta pentru destinatiile la mare distant, care permit diversificarea locurilor de sejur in extrasezon; - dezvoltarea vacantelor tematice (cultura, sporturi, divertisment, aventuri) organizate pentru o clientele exigent si care efectueaza mai multe calatorii turistice pe an; - realizarea de noi produse pentru odihna si recreere, cu cazare turistica dispersata, care urmareste sentimental de authentic si pemite dezvoltarea schimburilor mai active intre populatiile locale si turisti. Aceste deziderate se srijina pe o serie de factori cu valoarea determinate asupra turismului: 1. Valoarea calitativa si cantitativa a resurselor natural si cultural; 2. Nivelul cresterii economice generale, care conduce la cresterea locurilor de munca si a veniturilor; 3. Evolutia cursului de schimb valutar, care sustine puterea de cumparare a rezidentilor si turistilor; 4. Repartitia resurselor turistice si a veniturilor care influenteaza evolutia fluxurilor turistice. Turismul se bazeaza deci, in primul rand, pe valorificarea resurselor turistice, iar nivelul si intensitatea valorificarii produc in timp si spatiu efecte negative asupra mediului, care sunt exprimate prin notiunea de impact. In acest context, resursele turistice nu pot fi exploatate in mod salbatic, fara riscul de a fi degradate sau distruse. Imperativele dezvoltatii tuturor formelor de turism nu trebuie sa conduca la supraexploatarea resurselor, nu trebuie sa afecteze interesele socio-economice ale populatiei rezidente. De foarte multe ori bunurile natural si cultural exploatate in turism fac parte din patrimonial national sau mondial si in acest sens este foarte important sa se vegheze la protectia si conservarea lor. In mod succinct problemele de impact ale turismului asupra mediului se pot prezenta in modul urmator: (Tabel nr. 1 si 2). Aceste categorii majore de impact produs de turism asupra mediului natural si construit impugn evaluarea corecta a acestui impact, ca instrument de stabilire a viitoarelor amenajari turistice si de orientare a activitatilor turistice, pentru a fi in concordant cu cerintele de respecare a calitatii mediului inconjurator. Derularea activitatii turistice presupune realizarea unui studio de impact care trebuie sa include analiza urmatoarelor aspect: 1. Descrierea activitatii (proiectului) propuse pentru prezentarea obiectivelor, a fazelor de realizare, gradul de exploatare al resurselor turistice; 2. Prezentarea situatiei starii acuale a calitatii mediului, a tendintelor de evolutie a componentelor sale, pentru a aprecia nivelul de exploatare turistica; 3. Analiza aspectelor de impact, cu investigarea detaliata a tipurilor de impact ce pot apare si a formelor de manifestare pe termen scurt si mediu;
Tabel nr. 1
Categorii majore de impact produse de turism asupra mediului natural
Exploatarea resurselor naturale
1. Reducerea resurselor de apa prin suprasolicitari si sursa exploatare
2. Reducerea resurselor de combustibil classic utilizate pentru obtinerea de energie pentru sutinerea activitatilor turistice
3. Riscuri crescute produse de calamitatile natural - incendii, alunecari, inundatii, cutremure, avalanse etc.
B. Schimbari in structura biodiversitatii
1. Distrugerea habitatelor speciilor
2. Uciderea animalelor in scopuri cinegetice
3. Uciderea animalelor pentru curiozitati gastronomice, suveniruri
4. Influentarea, printr-o intensa circulatie turistica, a migratiei interne si externe a animalelor
5. Distrugerea speciilor vegetale valoroase pentru suveniruri si valorificarea lemnului
6. Reducerea vegetatiei natural pentru amenajari turistice
7. Extinderea rezervatiilor naturale, a sanctuarelor cu viata salbatica
C. Fenomene de eroziune
1. Trasarea si compactizarea solurilor, fapt ce conduce la cresterea scurgerii pluviale si a eroziunii superficiale
2. Cresterea expunerii solurilor la alunecari
3. Cresterea proceselor de declansare a avalanselor
4. Pagube produse fenomenelor geologice deosebite (pesteri, avene)
5. Pagube provocate malurilor de rauri si tarmurilor de litoral
D. Poluare 
1. Poluarea apei prin deversarea directa a apelor uzate
2. Scurgeri accidentale de produse petroliere
3. Poluarea aerului prin gazele de esapament si arderea de combustibili pentru obtinerea de energie
4. Poluarea sonora datorata activitatilor si transporturilor turistice
5. Poluarea solurilor produsa prin deseuri din toata gama de servicii turistice
E. Modificari estetico-ambientale
1. Constructii si amenajari turistice improprii cu traditiile locale
2. Acumulari de gunoaie si deseuri
Tabel nr. 2
Categorii majore de impact produse de turism asupra mediului construit 
A. Modificari estetice si vizuale
1. Cresterea densitatii constructiilor si a suprafetelor betonate
2. Acceptarea de stiluri arhitectonice noi, discordante cu cele vechi
3. Aglomerari de populatie si de bunuri imobiliare si mobile
B. Infrastructura 
1. Supraancarcarea cu elemente si echipamente de infrastructura
2. Realizarea de noi investitii de infrastructura 
3. Managementul de mediu deficitar in exploatarea si valorificarea bunurilor cultural-istorice din asezarile umane
C. Schimbari in structura si textura urbana
1. Modificari prin extensie a unor spatii urbane (zone industriale, transporturi, comerciale, rezidentiale, agrement)
2. Schimbari in volumul, concentrarea si calitatea dotarilor si a mobilierului urban
3. Pericolul aparitiei unor contraste intre zonele amenajate turistic si cele rezidentiale
D. Forme de conservare si restaurare
1. Reutilizarea imobilelor vechi in scopuri turistice si comerciale
2. Conservarea vechilor centre istorice urbane sau rurale
3. Utilizarea cladirilor vechi in scopuri culturale si ca o a doua rezidenta
E. Competitia 
1. Inlocuirea unor atractii in declin din asezarile umane cu altele, mai putin cunoscute dar mai atractive
2. Orientarea atractiilor culturale in functie de schimbarea motivatiilor turistice, sau de noile tendinte din industria turistica
Sursa : Simona Tamara - teza de doctorat, 1997 
4. Descrierea alternativelor posibile fata de proiectl sau activitatea initiala, pentru evitarea producerii impactului de mediu; 5. Realizarea de propuneri concrete de ameliorare pentru problemele de impact ce pot apare, mai ales a celor cu efecte distructive asupra mediului inconjurator; 6. Elaborarea unui plan de monitorizare a derularii activitatii turistice si a impactelor produse, pentru a introduce imbunatatiri menite sa atenueze efectele negative asupra mediului ambiant. Aceste evaluari de impact difera de la o tara la alta si de la o zona turistica la alta. Avansul este detinut de tarile cu o puternica industrie a turismului, ce utilizeaza tehnologii moderne, non-poluante, asigurand in acest fel servicii turistice de calitate.


Fisiere in arhiva (1):

  • Protectia si Conservarea Resurselor Turistice.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!