Metode tehnice de tratare a deșeurilor biodegradabile

Extras din referat

Prin managementul deseurilor se intelege conducerea, administrarea si controlul sistematic al activitatilor de precolectare, selectare, colectare, transport, tratare, valorificare, eliminare si depozitare a deseurilor.
In managementul deseurilor sunt foarte importante urmatoarele elemente :
o stabilirea responsabilitatilor in fiecare din activitatile specifice managementului deseurilor;
o realizarea si implementarea unui cadru institutional si organizatoric adecvat;
o realizarea si implementarea unui sistem financiar eficient.
Obiectivele generale ale managementului deseurilor
Obiectivele generale ale managementului deseurilor, sunt, in ordinea prioritatilor, urmatoarele :
o reducerea la sursa a cantitatilor de deseuri generate si a nocivitatii acestora;
o colectarea selectiva a deseurilor in vederea reciclarii si valorificarii la un nivel maxim posibil din
punct de vedere tehnico-economic;
o tratarea deseurilor prin tehnologii diverse si specifice, pe cat posibil complementare;
o depozitarea controlata a reziduurilor cu asigurarea unui impact minim asupra mediului si sanatatii
populatiei.
Gestionarea eficienta a deseurilor constituie aspectul-cheie al oricarei politici de mediu.
Obiectivul de baza al actualei politici comunitare in materie de gestionare a deseurilor il reprezinta limitarea deseurilor si promovarea reutilizarii, reciclarii si valorificarii lor, reducandu-se impactul negativ asupra mediului. 
Obiectivul de lunga durata pentru UE este de a avea in perspectiva o economie cu o pondere importanta dedicata reciclarii. Sesizarea pericolului pe care il reprezinta acumularea deseurilor, a declansat in Romania actiunea de cunoastere, urmarire si dorinta de imbunatatire treptata a circuitului deseurilor, de la aparitia lor, la sursa, si pana la eliminarea lor finala
Managementul deseurilor are rol cheie in dezvoltarea unei gestionari durabile a deseurilor. Mai in detaliu, managementul deseurilor prezinta cadrul de planificare pentru urmatoarele aspecte:
o Conformarea cu politica de deseuri si atingerea tintelor propuse prin instrumente importante care contribuie la implementarea politicilor si la atingerea tintelor stabilite in domeniul gestionarii deseurilor.
o Managementul deseurilor are la baza un plan de gestionare a deseurilor ce prezinta fluxurile si cantitatile de deseuri care trebuie colectate, reciclate, tratate si/sau eliminate. Mai mult, ele contribuie la asigurarea de capacitati si moduri de colectare, reciclare, tratare si/sau eliminare a deseurilor functie de deseurile care trebuie gestionate.
o Controlul masurilor tehnologice: prezentarea fluxurilor de deseuri asigura identificarea zonelor in care sunt necesare masuri tehnologice pentru eliminarea sau minimizarea anumitor tipuri de deseuri
o Managementul deseurilor constituie un punct de plecare pentru stabilirea cerintelor financiare pentru operarea schemelor de colectare, reciclare, tratare si eliminare a deseurilor. Pe aceasta baza, pot fi determinate necesitatile pentru investitiile in instalatii de reciclare, tratare si eliminare a deseurilor. Complexitatea in continua crestere a problemelor si standardelor in domeniul gestionarii deseurilor conduc la cresterea cerintelor privind instalatiile de reciclare, tratare si /sau eliminare. in multe cazuri, aceasta presupune facilitati de reciclare, tratare si /sau eliminare a deseurilor mai mari si mai complexe,ceea ce implica cooperarea a mai multor unitati regionale privind stabilirea si operarea acestor facilitati.
In prezent, in practica eliminarii deseurilor se parcurge insa o perioada dificila prin cresterea continua a cantitatii de deseuri si lipsa mijloacelor tehnice (instalatii, utilaje adecvate) pentru colectare, prelucrare, reciclare si valorificare. Constientizarea acestei situatii obliga la eforturi pentru unirea posibilitatilor interne cu sprijinul extern - material sau financiar - in scopul crearii bazelor unui sistem de gestiune care, in timp, sa conduca la ,,ecologizarea", din punct de vedere al deseurilor, a tuturor activitatilor.
O strategie coerenta privind gestiunea deseurilor necesita atingerea mai multor obiective, printre care se numara:
o cunoasterea cantitatii si calitatii deseurilor produse in Romania, a producatorilor si a proceselor din care acestea rezulta, a traseului si a destinatiei finale a acestora;
o reducerea cantitatii de deseuri la producator, prin interventii in tehnologie sau prin valorificarea acestora printr-o veriga intermediara inclusa intre producatorul si gospodarul de deseuri;
o stabilirea, pentru deseurile a caror aparitie nu se poate evita sau care nu se pot recicla, a unor modalitati de eliminare sau reintegrare in mediu, cat mai putin daunatoare a acestuia.
Pentru punerea in practica a strategiei, este necesara specializarea in domeniul prelucrarii deseurilor a unor colective de cercetare, proiectare,executie, in vederea adaptarii pentru Romania a unor solutii moderne,cunoscute pe plan mondial.
Concomitent, trebuie asigurat suportul financiar care sa sustina managementul deseurilor, precum si cadrul organizatoric. Se propune cointeresarea in activitatile de reciclare a deseurilor, atat a agentilor economici, cat si a cetateanului, prin instituirea unui si sistem de plati si reducere de taxe in raport cu actiunile ce conduc la reducerea cantitatii de deseuri.
O grija deosebita trebuie acordata educatiei civile si ecologice a cetatenilor. In acest scop, dar si in unele actiuni practice, se poate folosi sprijinul organizatiilor neguvernamentale cu profil ecologic.
Producerea de deseuri este rezultatul activitatilor economice si gospodaresti. Cantitatea si calitatea deseurilor urbane depinde de standardul de viata si de modul de consum al populatiei, iar deseurile industriale - atat cele periculoase, cat si cele nepericuloase - depind de tehnologiile folosite pentru prelucrarea materiilor prime in cadrul proceselor de fabricatie.
Organizarea gestiunii deseurilor este responsabilitatea celor care le-au generat. Producatorii de deseuri industriale isi folosesc facilitatile proprii de colectare/transport, eliminare sau contracteaza serviciile respective cu firme specializate si autorizate conform legii. In prezent, numarul firmelor specializate in oferirea de servicii de gestiune a deseurilor industriale este mic, iar activitatea acestora este limitata, atat ca domeniu, cat si ca cifra de afaceri. De aceea, producatorii de deseuri industriale contracteaza gestionarea acestora mai ales cu firmele de salubrizare urbana.
Un rol cheie in dezvoltarea unei gestionari durabile a deseurilor il prezinta fluxurile de deseuri, dar si optiunile de gestionare a acestora. 
Fluxuri specifice de deseuri
In acest referat vor fi analizate urmatoarele fluxuri speciale de deseuri :
1. deseuri periculoase din deseuri municiple;
2. DEEE;
3. Vehicule scoase din uz;
4. Deseuri din constructii si demolari;
5. Deseurilor de ambalaje
Trebuie luate in considerare, in ceea ce priveste fluxurile de deseuri, sursele de generare, fluxuri si cantitati de deseuri generate, si sistemele actuale de colectare, transport si tratare a deseurilor si modul cum acestea vor evolua in viitor. Procesul de planificare are ca principal obiect, dezvoltarea unui si sistem controlat de gestiune a deseurilor si s-a concentrat pe principalele cerinte care au tinte asociate: recuperare si reciclare (tintele de recuperare si reciclare trebuie atinse asa dupa cum sunt stabilite in legislatie), depozitare (inchiderea depozitelor neconforme),depozitarea deseurilor biodegradabile (reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate).Din punct de vedere tehnic, nu exista prea multe optiuni tehnice, datorita nivelului scazut al dezvoltarii tehnologiilor in domeniul gestiunii deseurilor. Mai mult, acest lucru se datoreaza faptului ca, pana de curand, fluxul deseurilor era unul extrem de simplu, constand in foarte putine etape (un flux mai mult logistic decat un flux tehnologic). 
Deseurile care fac obiectul prezentului referat sunt deseurile municipale nepericuloase si periculoase (deseurile menajere si asimilabile din comert, industrie si institutii), la care se adauga alte cateva fluxuri speciale de deseuri: deseurile de ambalaje, deseurile din constructii si demolari, namoluri de la epurarea apelor uzate, vehicule scoase din uz si deseuri de echipamente electrice si electronice.
In tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de deseuri impreuna cu codurile conform Listei europene a deseurilor si HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.


Fisiere in arhiva (1):

  • Metode Tehnice de Tratare a Deseurilor Biodegradabile.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!