Impact de Mediu

Extras din referat

Ce este important pentru EIE. comunicarea rezultatelor obtinute
2. Bilantul de mediu se defineste ca:a. procedura de a obtine informatii asupra cauzelor si efectelor negative care fac parte din actiunea unei activitati existente
3. Prin evaluarea riscului se intelege :a. analiza probabilitatii si gravitatii principalelor componente ale unui impact de mediu
4. Care sunt componentele ce alcatuiesc analiza sistematica: b. soft, hard, org
5. Care sunt actiunile care pot ajuta la combaterea efectelor negative ale analizei EIE:
a. modificarea proiectului /c. definirea cadrului informational adecvat protectiei mediului
6. Analiza EIE este caracterizata de :a. folosirea unui punct de vedere sistemic / b. echipa de analiza interdisciplinara /c. identificarea celor ce vor suporta actiunea efectelor impactului
7. Analiza EIE poate avea rol:
a. de decizii
b. de orientare
c. de executie
8. Evaluarea performantei de mediu se refera la:b. analiza cantitativa a eficientei unei activitati in raport cu mediul pe baza unor indicatori speciali, cantitativi si calitativi
9. Bilantul de mediu de nivel 0 (BM0) presupune:c. fisa de verificare continand elemente caracteristice activitatii 
10. Programul pentru conformare este:b. un plan de masuri propus de titularul activitatii
11. Analiza EIE urmareste:a. investigarea stiintifica a efectelor complexe ce ar rezulta sau rezulta din impactul unei activitati
12.Ce reprezinta BM1?b. culegerea de date si documentare,care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu
13.Ce reprezinta OMMA?:
a.set de obiective stabilite de autoritatea de mediu competenta 
1. Etapele de maxim efect care constituie partea esentiala a EIE sunt:
a. Identificarea si descrierea ariilor de impact c. identificarea efectelor de impact 
2. Etapa de apreciere a modificarii mediului inconjurator este:c. analiza modificarii componentelor mediului inconjurator
3. Fatetele procesului de comunicarea, specifice EIE sunt:a. comunicarea echipei de cercetare cu sistemele externe / b. comunicarea in interiorul echipei de cercetare / c. comunicarea cu utilizatorii studiului de impact
4. Tipul analizelor economice promovarii actiunilor de protectie a mediului esteb. PAGUBA-COST-BENEFICIU in raport cu mediu
5. Caracteristica principala a categoriei de receptori R1 este: b. "puterea de decizie"
6. Categoria de receptori care suporta impactul este: b. R4
7. Caracterul interactive al comunicarii ciclului sursa-receptor-sursa se reia daca apare:a. o alternative a proiectului initial
b. o modificare a proiectului initial
8. Datele si analizele pentru fiecare zona vor fi proportionate cu:a. importanta impactului in acea zona
9. Etapa finala a EIE este:a. comunicarea
10. Ce elemente sunt strict legate de posibilitatea de realizare a EIE?
b. costul realizarii EIE, durata preliminara de realizare a studiului, baza de date, nivelul de preatire, complexitatea metodologiei 
1 Principala metoda utilizata in etapa de identificare a impactului de mediu este:
a. metoda analizei structurale
2. In etapa de evaluare a studiului de impact se utilizeaza:a. metode simple de evaluare 
3.In etapa de evaluare a studiului de impact,pe niveluri succesive a obiectivelor analizate ,se utilizeaza:b. metode de tip arborescenta
4.Principala metoda utilizata in evaluarea impactului ecologic in prezent,este:c. matricea de impact.
5.Schemele sau grafurile ,ca metode de preluare a datelor implica:b. efecte de ordin 2 sau 3 
6.Care este cea mai dificila etapa a studiului de impact?
b. estimarea efectelor
1.Obiectivele de protectia mediului prioritare pentru functionarea Pietei Interne se refera la:
a) Organisme modificate genetic
b) Managementul deseurilor
c) 2.Care este primul concept prin care in Romania s-a facut EIE- Studiul de impact
3.Ce reprezinta acordul de mediu?O reglementare tehnico-juridica ce se emite in prima faza de proiectare a obiectivelor de investitie
1. Care sunt principalele strategii care guvernamenteaza legea?a. poluatorul plateste / b. utilizarea durabila
2. Emiterea acordului de mediu se realizeaza prin urmatoarele proceduri:
a. autorizatia se elibereaza dupa obtinerea tuturor celorlalte avize 
3. Modalitatile de implemenare a principiilor si a strategiei de mediu sunt:
a. adoptarea politicilor de mediu, armonizate cu programele de dezvoltare
b. corelarea planificarii de mediu cu ea de amenajare a teritoriului si de urbanism
c. elaborarea de norme si standarde, armonizarea acestora cu reglementarile internationale si introducerea programelor de conformare
4. Ordonanata de urgenta nr 76/24 trebuie sa contina:a. contraventii / b. dispozitii tranzitorii si finale
5. Care sunt principalele strategii care guvernamenteaza legea?a. poluatorul plateste / b. utilizarea durabila


Fisiere in arhiva (1):

  • Impact de Mediu.docx

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!