Rolul si atributiile organelor de politie si jandarmerie in faza executarii silite conform reglementarilor din Codul de procedura civila

Extras din referat Cum descarc?

In cazul in care debitorul nu isi executa de buna voie obligatia sa, aceasta se aduce la indeplinire prin executare silita, care incepe odata cu sesizarea organului de executare, potrivit Noului Cod de Procedura Civil, daca prin lege speciala nu se prevede altfel. Conform art. 623 executarea silita a orcicarui titlu executoriu , cu exceptia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene si bugetului Comunitatii Europene a Energiei Atomice, se realizeaza numai de catre executorul judecatoresc, chiar daca prin legi speciale se dispune altfel. Cu toate acestea, conform art. 643 NCPC, la executarea silita iau parte mai multi participanti printre care si agentii fortei publice.
Rolul agentilor fortei publice este tratat in art. 658 NCPC. Agentii fortei publice, anume organele de politie, jandarmerie sau alti agenti, participa la executarea silita fie atunci cand executorul considera necesar, fie atunci cand legea prevede expres necesitatea participarii lor [de exemplu, pentru accesul la bunurile debitorului in ipoteza art. 679 alin. (1) teza ultima NCPC], in ambele cazuri doar la solicitarea executorului. Agentii fortei publice au obligatia de a spriji indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de executare silita. Aceasta obligtie nu este conditionata de obligatii de plata a unor sume de bani sau de efectuarea unei alte contrprestatii.
Pentru a obtine concursul agentilor fortei publice, executorul trebuie intotdeauna sa se adreseze autoritatii competente, care va lua masuri de urgenta pentru a se evita tergiversarea sau impiedicarea executarii.
Conform alineatului(3) art. 658 NCPC, agentii fortei publice nu pot refuza sa sprijine activitatea de executare invocand aspecte care tin de legalitatea executarii sau a actului de executare lato sensu. Altfel spus, agentii fortei publice nu au a face aprecieri cu privire la scopul pentru realizarea caruia li s-a solicitat concursul de catre executor si nici a raspunde obiectiilor partilor prin care se invoca impedimente la executare. Singurul raspunzator pentru nesocotirea acestora este executorul judecatoresc, in conditiile legii. Alineatul (3) necesita o interpretare nuantata, pentru a nu se ajunge la concluzia gresita ca, atunci cand sprijina activitatea de executare, agentii fortei publice sunt subordonati executorului judecatoresc din punctul de vedere al comenzii. Masurile concrete si procedurile urmate de agentii fortei publice, in scopul prevazut la alin. (1) al art. 658, sunt stabilite de catre respectivii agenti, nu de catre executor.
Alineatul(4) prevede sanctiuni in caz de refuz. In cazul refuzului autoritatii competente sau al agentilor fortei publice din cadrul acesteia de a sprijinii activitatea executorului in scopul solicitat, presedintele instantei de executare va putea aplica, la cererea executorului, o amenda judiciara in conditiile art. 188 alin. (2) NCPC. De asemenea, la cererea partii interesate, in conditiile art. 189 NCPC, presedintele instantei de executare va putea obliga persoana vinovata la plata unei despagubiri pentru prejudiciul material sau moral cauzat prin amanarea executarii silite. Potrivit ultimului alineat al articolului, dispozitiile art. 190-191 NCPC sunt aplicabile in mod corespunzator, astfel ca si comentariile acestora sunt pe deplin valabile. Daca prejudiciul cauzat prin refuzul sprijinirii activitatii executorului nu a fost integral acoperit in procedura art. 189 sau daca prin refuz au fost prejudiciate si alte persoane decat partile, se poate formula actiune in conditiile art. 626 teza ultima NCPC.


Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul si atributiile organelor de politie si jandarmerie in faza executarii silite conform reglementarilor din Codul de procedura civila.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!