Răspunderea Funcționarului Public

Extras din referat

In activitatea desfasurata functionarii trebuie sa respecte legile si celelalte acte normative si individuale cu caracter legal aplicabile raporturilor sociale in care participa. De asemenea, trebuie sa indeplineasca obligatiile legale care le revin, precum si sa nu incalce regimul incompatibilitatilor si interdictiilor care le sunt impuse.
Incalcarea tuturor acestora antreneaza raspunderea juridica pentru abaterile comise. Aceasta raspundere este extrem de diversificata avand in vedere natura juridica variata a reglementarilor aplicabile in administratia publica (administrative, civile, penale, financiare, etc.), dar ea poate fi redusa la doua forme principale si anume: raspunderea sanctionatorie si raspunderea reparatorie.
Raspunderea disciplinara intervine in cazul incalcarii de catre functionar cu vinovatie a indatoririlor de serviciu si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege, ceea ce constituie abateri disciplinare antrenand sanctionarea disciplinara (art.70/1). Se apreciaza ca pe scara faptelor de pericol social abaterile disciplinare reprezinta treapta cea mai de jos, comparativ cu contraventiile si infractiunile, deoarece pericolul lor social se limiteaza si afecteaza numai colectivitatea serviciului in care activeaza cel vinovat, aflat in raporturi de serviciu sau de functiune grav tulburate in derularea lor normala, ceea ce afecteaza bunul mers al activitatii oficiale.
A. Notiunea, categoriile si conditiile abaterii disciplinare
Statutul enumera (art.70/2) urmatoarele abateri disciplinare: intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor; neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;absente nemotivate de la serviciu; nerespectarea in mod repetat a programului de lucru; interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal; nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter; manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice din care face parte; desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic; refuzul de a indeplini atributiile de serviciu; incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii privind functionarii publici, stabilite prin lege; stabilirea de catre functionarii publici de executie de relatii directe cu petentii in vederea solutionarii cererilor acestora.
Desigur, prin reglementari si statute proprii se pot prevedea si alte abateri 
B. Sanctiunile disciplinare aplicabile sunt urmatoarele (art.70/3):
mustrarea scrisa; diminuarea drepturilor salariale cu 5-10% pe o perioada pana la 3 luni; suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau de promovare in functie pe o perioada de 1-3 ani; trecerea intr-o functie inferioara pe o perioada de pana la 1 an cu diminuarea corespunzatoare a salariului; destituirea din functie.
Si sanctiunile disciplinare sunt forme ale raspunderii juridice represive, adica mijloace de constrangere aplicabile autorilor abaterilor respective. Ele au un caracter represiv si intimidant fata de cel in cauza, dar si preventiv urmarind evitarea producerii in viitor a unor abateri de acelasi gen. Scopul lor consta in apararea ordinii de drept si de serviciu in cadrul organului executiv si educarea personalului in spiritul respectarii si asigurarii acestora.


Fisiere in arhiva (1):

  • Raspunderea Functionarului Public.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!