Procedura in Cauzele cu Infractori Minori

Cuprins referat Cum descarc?

Consideratii generale
Cap. 2. Urmarirea penala in cauzele cu infractori minori 
2.1. Persoanele chemate la organul de urmarire penala
2.2. Prezentarea materialului de urmarire penala
2.3. Ancheta sociala
2.4. Asistenta juridica
2.5. Arestarea preventiva
Cap. 3. Judecata infractorilor minori
3.1. Compunerea instantei
3.2. Participarea procurorului in cauzele cu infractori minori
3.3. Persoanele chemate la judecarea minorilor
3.4. Desfasurarea judecatii in cauzele cu infractori minori
Cap. 4. Inculpati minori cu majori
Cap. 5. Dispozitii privind apelul si recursul
Cap. 6. Punerea in executare a sanctiunilor aplicate infractorilor minori
6.1. Mustrarea
6.2. Libertatea supravegheata
6.3. Internarea intr-un centru de reeducare
6.4. Internarea intr-un institut medical-educativ
6.5. Pedepsele pentru minori
BIBLIOGRAFIE


Extras din referat Cum descarc?

Cap.1. Consideratii generale
In cadrul Codului penal, pe planul dreptului penal substantial, exista un sistem special alcatuit din norme si masuri menite sa previna si sa combata criminalitatea juvenila.
Sistemului special penal pentru minori ii corespund norme procedurale specifice, adecvate, care vin sa asigure realizarea scopurilor prevederilor penale, crearea acestui cadru alcatuit din reguli speciale fiind generata de situatia speciala a minorului, de disponibilitatea sa psihico-fizica.
Trebuie prcizat ca normele de procedura penala cuprind prevederi speciale referitoare atat la minorul inculpat, cat si la minorul parte vatamata sau cel chemat intr-o alta calitate sa participe la proces. Aceste prevederi legale, pe langa faptul ca instiuie garantii procesuale suplimentare, ofera si posibilitatea examinarii cat mai aprofundate a cauzelor cu minori.
Un rol important in derularea procesului penal pentru infractorii minori, l-au avut Decretul nr. 218/1977 si Legea nr. 59/1968 .
Dupa abrogarea acestor acte normative prin Legea nr. 104/1992, conceptia referitoare la sanctionarea minorilor infractori a revenit la forma consacrata o data cu adoptarea Codului penal din 1969. Totodata, prevederile cuprinse in cele doua acte normative incetandu-si aplicabilitatea, au devenit din nou aplicabile prevederile speciale cuprinse in capitolul ,,Proceduri in cauzele cu infractori minori''
Reglementarea actuala a procedurii in cauzele cu infractori minori este cuprinsa in Capitolul II al Titlului V din Codul de procedura penala, si anume in art. 480-493, care contin prevederi speciale pentru toate fazele procesului penal.
Referitor la urmarirea penala in cauzele cu minori, aceasta se desfasoara potrivit regulilor de competenta si procedura obisnuite. Prin urmare, dispozitiile comune cuprinse in Codul de procedura penala sunt aplicabile fazei de urmarire penala, derogarile fiind doar cele cuprinse in art. 481 si art. 482 C. Proc.pen.
Pentru calitatea de invinuit sau de inculpat, problemele reglementate in mod derogator sunt cele referitoare la ,,persoanele chemate la organul de urmarire penala'' si ancheta sociala.
Codul cuprinde prevederi speciale pentru infranctorii minori si in materia asistentei juridice si prezentarii materialului de urmarire penala .
Cap.2. Urmarirea penala in cauzele cu infractorii minori
2.1. Persoanele chemate la organul de urmarire penala
Articolul 481 C. Proc. Pen prevede ca, atunci cand invinuitul sau inculpatul este minor si nu a implinit 16 ani, la orice ascultare sau confruntare a minorului, daca organul de urmarire penala considera necesar, citeaza pe delegatul autoritatii tutelare, precum si pe parinti, iar cand este cazul, pe tutore, custode sau persoana in ingrijirea sau supravegherea careia se afla minorul.
Citarea persoanelor prevazute la art. 481 alin. (1) C. Proc. Pen. este obligatorie la prezentarea materialului de urmarire penala. Neprezentarea persoanelor legal citate la efectuarea actelor aratate in art. 481 alin. (1) si (2) nu impiedica efectuarea acelor acte.
Prin urmare, art. 481 alin. (1) prevede ca, daca organul de urmarire penala ,,considera necesar,,citeaza, pentru a fi prezente la audiere sau confruntare, persoanele indicate .Citarea acestor persoane este facultativa, cel ce hotaraste citarea fiind organul de urmarire penala.
Ratiunea pentru care pot fi chemate persoanele respective o constituie faptul ca la ascultare sau confruntare trebuie creat un cadru propice efectuarii unor declaratii sincere,ori prezenta persoanelor respective poate contribui la crearea acestui cadru. Luarea declaratiilor si efectuarea confruntarilor, atunci cand este cazul, se face potrivit normelor procedurale obisnuite.
Declaratiile invinuitului si inculpatului constituie mijloc de proba in sensul art. 64 C. Proc.pen. si pot servi la aflarea adevarului numai in masura in care sunt aprobate cu fapte si imprejurari ce rezulta din ansamblul probelor existente in cauza.
Atentia care trebuie acordata ascultarii si confruntarii este data si de functiile pe care le are ca mijloc de proba, precum si ca mijloc de aparare .
In timpul audierii pot aparea situatii legate de starea de moment a minorului care pot compromite operatiunea in sine, rolul persoanelor chemate fiind de asemenea si de a evita asemenea situatii.
De cele mai multe ori, persoanele respective sunt citate intrucat pot oferi organului de urmarire penala date privind cauzele sau conditiile care au determinat sau favorizat comiterea infractiunii care ar fi greu de aflat din alte surse. Daca aceste persoane, desi citate legal, nu se prezinta, ascultarea sau confruntarea se efectueaza .
In cazul necitarii, chiar daca instanta considera ca ar fi fost necesara citarea nu poate sanctiona aceasta omisiune deoarece ea poate fi acoperita prin citarea in faza judecatii.


Fisiere in arhiva (1):

  • Procedura in Cauzele cu Infractori Minori.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

Obligativitatea anchetei sociale, precum si posibilitatea chemarii anumitor personae la ascultarea minorului ofera date suplimentare pentru solutionarea cauzei.
Articolul 466 din Codul de procedura penala prevazuta in capitolul II
I.Neagu, Drept procesual penal.Partea generala, 1993, p.268.
V. Dongoroz s.a., op. cit., pag. 384.
N. Volonciu, Tratat de procedura penala. Partea speciala, vol. II, Ed. Paideia, Bucuresti, 1994, p.73
Gh. Theodoru, Lucia Moldovan, Drept procesual penal, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979, p.339
T.S., Plen,dec. de indrumare nr. 3/1972, in C.D. 1972, p.32,33.
I. Neagu, Lucia Moldovan, Drept procesual penal, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979, p.339
T.J. Sibiu, dec. pen. Nr. 108/1993, in Dreptul nr. 8/1994, p. 101
O. Stoica, Rolul avocatului in realizarea dreptului de aparare al cetatenilor, in R.R.D. nr. 3/1972, p.106
Gh. Teodoru, St. Costachescu, T. Cernescu, Garantarea si realizarea drepturilor acordate partilor in procesul penal, in R.R.D. nr. 12/1971, p.43
V.Pasca, Exercitarea dreptului la aparare si sanctionarea incalcarii sale, in Dreptul nr. 3/1995, p. 78
A. Crisu, Arestarea preventive. Conditii, in R.D.P. nr. 2/1996, p.104-108.
I. Dobrinescu, M. Diaconu, op.cit., p. 126
Art.23 din Legea nr.58/1968 pentru organizarea judecatoreasca
Articolul 1 din Legea nr. 45/1991.
I. Neagu, l. Moldovan, Drept procesual penal. Indreptar de practica judiciara, Universitatea Bucuresti,1981, p.251
Publicata in Monitorul Oficial, nr. 576/29.06.2004
Gr. Theodoru, Garantarea dreptului partilor de a fi prezente la judecarea cauzelor penale, in R.R.D. nr.4/1972, p.29
C.A. Galati, dec.pen. nr. 20/R/1993, in Sinteza de practica judiciara a Curtii de Apel Galati, p.65.
A se vedea C.A. Bucuresti, dec.nr.241/1996, in R.D.P.nr.1/1997, p.122
C.S.J., s. pen., nr. 861/1994, in Dreptul nr.3/1995, p.93 
S. Antoniu, V. Papadopol, Practica judiciara penala, vol. IV, Ed. Academiei, Bucuresti, 1993, p.310
I.Oancea, Drept executional penal, ED. ALL, Bucuresti, 1996, p. 238.
In noul Cod penal, art. 115. 
Articolul 117 din noul Cod penal
V.Ramureanu, Masurile educative ale mustrarii si libertitii supraavegheate, in R.R.D. nr.2/1971,p.30
C. Bulai, Drept penal roman. Partea generala, vol. II, Ed. ,,Sansa,,SRL, Bucuresti, p.140. 
Conform art 68 din Noul Cod penal.


Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!