Procedura controlului constituționalității legilor

Extras din referat

Procedura controlului constitutionalitatii legilor.
Procedura, potrivit careia Curtea Constitutionala isi exercita atributiile privind controlul constitutionalitatii legilor, este reglementata de Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale , Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale precum si de art. 9, 11, 24, 25 si 26 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei .
In mod deosebit, ne intereseaza procedura controlului constitutionalitatii legilor in cele doua cazuri:
- in cazul controlului constitutionalitatii legilor inainte de promulgare 
- in cazul solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate.
a) Procedura in cazul controlului constitutionalitatii legilor inainte de promulgare.
Inainte de promulgarea legilor, Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii acestora, la sesizarea: 
- Presedintelui Romaniei;
- a unuia dintre presedintii celor doua Camere;
- a Guvernului;
- a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
- a Avocatului Poporului;
- a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori;
- din oficiu, asupra initiativelor de revizuire a Constitutiei.
Sesizarea adresata Curtii Constitutionale trebuie sa fie scrisa si motivata. Actele de sesizare a Curtii se depun la registratura unde, in aceeasi zi, primesc data certa, dupa care se predau, prin prim-magistratul-asistent, presedintelui Curtii. In cazul in care se sesizeaza din oficiu , actul prin care se declanseaza procedura jurisdictionala este incheierea prin care Plenul a hotarat acest lucru.
In legatura cu exercitarea dreptului de sesizare a Curtii Constitutionale:
- cu 5 zile inainte de a fi trimisa spre promulgare, legea se comunica Guvernului si Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se depune la secretarul general de la Camera Deputatilor si de la Senat. Daca legea a fost adoptata in procedura de urgenta, termenul este de 2 zile;
- sesizarea facuta de parlamentari se trimite Curtii Constitutionale in ziua primirii ei de catre secretarul general de la Camera respectiva.
Curtea Constitutionala are obligatia sa comunice sesizarea primita, dupa caz:
- Presedintelui Romaniei, in ziua inregistrarii, daca sesizarea provine de la unul dintre presedintii celor doua Camere, de la parlamentari, de la Guvern sau de la Curtea Suprema de Justitie;
- presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului in 24 de ore de la inregistrare, daca provine de la Presedintele Romaniei, de la parlamentari sau de la Curtea Suprema de Justitie, precizandu-le si data dezbaterilor;
- daca sesizarea s-a facut de presedintele uneia dintre Camerele Parlamentului, Curtea Constitutionala o va comunica presedintelui celeilalte Camere, precum si Guvernului;
- daca sesizarea s-a facut de catre Guvern, Curtea o va comunica presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului.
Pana la data dezbaterilor, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul pot prezenta, in scris, punctul de vedere.
Termenul de judecata se stabileste de catre Presedintele Curtii, fara a putea depasi 30 de zile de la data primirii raportului, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 17 alin. 5 din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii, cand acesta se fixeaza astfel incat sa fie respectate cxerintele legale de celeritate. 
Solutionarea sesizarii se realizeaza prin dezbaterea sa in plenul Curtii Constitutionale pe baza sesizarii, a documentelor si a punctelor de vedere primite.
Decizia se pronunta in urma deliberarii, cu votul majoritatii judecatorilor si se comunica Presedintelui Romaniei. Daca se constata neconstitutionalitatea legii, decizia se comunica si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului spre reexaminare. Decizia Curtii Constitutionale se publica in "Monitorul Oficial" al Romaniei, Partea I-a.
b) Procedura in cazul solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate
Exceptia de neconstitutionalitate este un procedeu eficient de aparare a drepturilor si libertatilor publice, este un procedeu defensiv in care astepti ca legea sa ti se aplice pentru a o ataca . Ea priveste o cauza aflata pe rolul unei oarecare instante judecatoresti, proces in care cel interesat poate sa atace legea in baza careia instanta a pronuntat hotararea sa, considerand legea ca neconstitutionala.
Exceptia poate fi ridicata numai in fata instantei judecatoresti sau de arbitraj comercial de catre una dintre parti, din oficiu, de catre instanta de judecata sau direct, de Avocatul Poporului.
Curtea Constitutionala va decide asupra unei asemenea exceptii (dintr-o lege sau dintr-o ordonanta) numai daca de ea depinde solutionarea cauzei.
Nu pot face obiectul exceptiei prevederile legale a caror constitutionalitate a fost stabilita pe calea controlului prealabil (inainte de promulgarea legii) sau cele con!statate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioara a Curtii Constitutionale.
Sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de catre instanta in fata careia s-a ridicat exceptia, printr-o incheiere care va cuprinde punctele de vedere ale partilor, opinia instantei si dovezile depuse de parti. Daca exceptia a fost ridicata din oficiu, incheierea trebuie motivata, cuprinzand si sustinerile partilor, precum si dovezile necesare. Daca exceptia este inadmisibila, instanta o respinge printr-o incheiere motivata, fara a mai sesiza Curtea Constitutionala.
Pe perioada solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate judecarea cauzei se suspenda.
Primind incheierea instantei, presedintele Curtii Constitutionale va desemna pe unul dintre judecatori ca raportor si va comunica incheierea presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, indicandu-le data pana la care pot sa trimita punctul lor de vedere. In cauzele privind solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, instiintarea partilor se poate face prin citare, precum si prin alte modalitati operative, cum ar fi telefonic, sau prin telegrama, telex sau telefax, pe concepta de citare, intocmita de catre magistratul-asistent, urmand sa se faca mentiune despre modalitatea folosita, data si ora comunicarii. In cazul persoanelor care au domiciliul sau sediul in strainatate, citarea se face in limba romana, iar deciziile se comunica netraduse, in mod direct, prin posta,, recomandat, pe baza de recipisa si cu confirmare de primire.
Tot judecatorul raportor va lua masurile necesare pentru administrarea probelor la data judecatii. Termenul de judecata se stabileste de presedinte la data depunerii raportului. Exceptia se judeca pe baza raportului prezentat de judecatorul raportor, a incheierii de sesizare a Curtii Constitutionale, a punctelor de vedere prezentate, a probelor administrate, a sustinerii partilor, cu citarea acestora si a Ministerului Public. Partile pot fi reprezentate prin avocati cu drept de a pleda la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Decizia prin care se constata neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare este definitiva si obligatorie. Aceasta se redacteaza in numarul de exemplare necesar spre a se asigura pastrarea lor la dosar si in mape speciale, la arhiva si biblioteca Curtii, precum si comunicarii lor in cazurile prevazute de lege, respectiv pentru trimiterea la Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I. Dupa aceea se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si autoritatilor publice implicate, spre stiinta. Daca este cazul, Curtea Constitutionala se va pronunta si asupra constitutionalitatii altor prevederi din actul atacat, de care, in mod necesar si evident, nu pot fi disociate prevederile mentionate in sesizare.
Decizia prin care se constata neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante constituie temei legal pentru rejudecarea cauzei, la cererea partii care a invocat exceptia intr-un proces civil. In procesele penale, decizia prin care se pronunta neconstitutionalitatea unei astfel de prevederi, constituie temei legal pentru rejudecarea cauzei, doar daca aceasta a constituit baza legala pentru pronuntarea condamnarii persoanei care a invocat exceptia.


Fisiere in arhiva (1):

  • Procedura Controlului Constitutionalitatii Legilor.docx

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!