Perioada de probă în România și alte state străine

Extras din referat

In Romania, perioada de proba in dreptul muncii, este reglementata de urmatoarele articole din Codul Muncii: art. 17;art.21; art.31; art.32; art.33; art.61; art.
Perioada de proba se poate adauga in orice contract de munca, fie de la bun inceput, de sine statator, fie dupa ce salariatul a parcurs una din modalitatile de verificare (examan, concurs, perioada de proba, proba practica, interviu). 
Perioada de proba este:de cel mult 30 de zile pentru functiile de executie; de cel mult 90 de zile pentru functiile de conducere; de cel mult 5 zile in cazul muncitorilor necalificati.
Legal, perioada de proba nu are caracter obligatoriu. Totusi, ca exceptie, este obligatorie, potrivit art. 31 alin. 4 din Codul muncii, in cazul absolventilor cu studii superioare (pana la 6 luni) si in cazul persoanelor cu handicap (45 de zile lucratoare).
Pe parcursul perioadei de proba, angajatorul nu poate sa stabileasca salariatului alte sarcini decat cele obisnuite pentru postul in cauza.
Dupa o concediere colectiva, o noua perioada de proba nu se poate executa iarasi, daca se reia activitatea si salariatii sunt reangajati pe aceleasi locuri de si nici atunci cand salariatul a fost concediat pentru incapacitate medicala (art. 61 lit. c din Codul muncii) sau pentru necorespundere profesionala (art. 61 lit. d din Codul muncii). Interdictia de a utiliza perioada de proba in aceste situatii decurge din inexistenta vinovatiei celui in cauza.
Potrivit art. 32 alin. 1 din Codul muncii, pe parcursul existentei contractului de munca nu se poate stabili decat o singura perioada de proba aceleiasi persoane. Ulterior, daca persoana in cauza trece in alt loc de munca in aceeasi profesie, nu poate fi stabilita o noua perioada de proba. 
Potrivit legii - art. 33 din Codul muncii - angajatorului nu i se permite sa angajeze succesiv mai mult de 3 persoane pe perioade de proba pentru acelasi post. Legiuitorul a urmarit in acest fel sa se evite posibilul abuz de drept din partea angajatorului.
Prin exceptie salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba daca debuteaza la acelasi angajator intr-o noua functie/post sau profesie; urmeaza sa presteze activitatea intr-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase.
Conform art. 31 alin. 4 din Codul muncii, pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta, printr-o notificare scrisa, la initiativa oricareia dintre parti. Asadar, avantajul includerii perioadei de proba - in fond, o clauza legala de dezicere - este acela ca oricare dintre parti poate denunta contractul care, in acest fel, inceteaza, fara a fi necesar sa motiveze si fara a respecta un termen de preaviz.
Ea trebuie prevazuta expres in contract (art. 17 alin. 2, lit m coroborat cu art . 17 alin. 3 Coul Muncii). Mai mult, Ordinul MMSS 64/2003(Anexa 1) aproba modelul-cadru al contractului individual de munca care in cuprinsul sau, are o clauza care suna cam asa: " perioada de proba este de........" (Cap. L lit a). Ordinul 64/2003 prevede la art. 2 : "Contractul individual de munca incheiat intre angajator si salariat va cuprinde in mod obligatoriu elementele prevazute in modelul-cadru".
Avantajele perioadei de proba
- In primul rand daca se instituie perioada de proba inseamna ca deja intervine titulatura de salariat al respectivei organizatii, deci trebuie sa existe contract, care se incheie si se inregistreaza in cel mult 20 de zile din momentul in care incepe lucrul propriu-zis, si deasemenea, se primeste salariul care s-a negociat. Astfel salariatul beneficiaza de toate drepturile si toate obligatiile care corespund postului pe care il ocupa, chiar daca este vorba numai de perioada de proba. 
- In al doilea rand este o ocazie buna pentru a testa noul loc de munca. Noul salariat afla daca se incadreaza intr-un mediu de lucru care ii este in cea mai mare masura necunoscut- asta daca vorbim despre o persoana care se angajeaza pentru prima oara in organizatia respectiva, adica nu a mai avut contact cu acel mediu organizational. Daca vorbim despre o persoana care promoveaza sau isi schimba felul muncii in organizatia in care a lucrat si pana la momentul schimbarii nu mai putem vorbi despre cunosterea mediului organizational, ci doar despre cunoasterea noilor sarcini de lucru pentru care s-a angajat si se afla momentan in perioada de proba. 
- Desi cultura organizationala,adica- valorile, convingerile, normele, obiceiurile, felul in care este organizata munca, cum este exercitata si distribuita autoritatea, libertatea acordata angajatilor de a-si spune parerile si de a-si asuma riscuri, importanta acordata procedurilor, rezultatelor individuale sau echipei-recompensarea muncii, regulile si asteptarile privind tinuta, au fost prezentate la interviu si in timpul negocierilor, in


Fisiere in arhiva (1):

  • Perioada de Proba in Romania si alte State Straine.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!