Organizarea Activității Vamale

Cuprins referat

1. Consideratiuni generale privind sistemul unic al organelor vamale in Republica Moldova 3
2. Sistemul organelor vamale si atributiile acestora 3
3. Statutul juridic al colaboratorului vamal 6
4. Actele juridice de conducere in sfera activitatii vamale 9
5. Brokerul vamal 10
6. Transportatorul vamal 12


Extras din referat

1. Consideratiuni generale privind sistemul unic al organelor vamale in Republica Moldova
Elementul optimal de organizare a activitatii vamale il reprezinta alegerea structurii serviciului vamal, precum si posibilitatea crearii sistemului unic de organe vamale. 
Organele vamale ale RM - organele de stat care reglementeaza raporturile legate de aparitia, modificarea si intreruperea relatiilor din sfera activitatii vamale. Activitatea organelor vamale este universala si specifica, neavind careva analogii, particularitatea sa exprimindu-se in varietatea functiilor sociale, economice, financiare, fiscale indeplinite.
Activitatea vamala cuprinde o gama larga de activitati ce formeaza obiectul de reglementare a dreptului vamal. Deaceea s-a considerat necesar de a adopta o serie de norme, atit imperative cit si dispositive, prin intermediul carora realizarea acestor activitati sa poarte un caracter coerent. Teoretic organizarea activitatii vamale poate fi realizata si prin intermediul unor institutii nestatale, a caror activitate desi nu este obligatorie, faciliteaza procesul de trecere a marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala. 
Astfel, prin organizarea activitatii vamale intelegem ansamblul activitatilor desfasurate in vederea asigurarii respectarii legislatiei si facilitarii trecerii marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala. 
2. Sistemul organelor vamale si atributiile acestora
Totalitatea organelor vamale este bazata pe urmatoarele principii:
principiul unicitatii - asigura legatura si interdependenta organelor vamale unul de altul prin realizareafunctiilor de baza.
principiul structural - asigura formarea structurii organizationale a sistemului organelor vamale, legaturalor in formarea procesului tehnologic unic in scopul infaptuirii activitatii vamale.
principiul ierarhiei - evidentiaza relatiile de subordonare pe verticala si coordonarea actiunilor pe orizontala care se bazeaza pe evidentierea componentei si functiilor organelor vamale la infaptuirea activitatii vamale.
principiul interdependentei - conlucrarea organelor vamale cu alte structuri de stat (serviciul veterinar,fitosanitar, ecologic, AITA) in scopul rezolvarii problemelor ce tin de activitatea economica externa. 
Serviciul vamal al RM, ca organ de drept este format din:
- Serviciul Vamal - ca autoritate centrala de specialitate care exercita conducerea activitatii vamale in RM
- Birourile vamale (interne si de frontiera)
-Posturile vamale
-Echipe vamale mobile
Activitatea vamala este desfasurata nemijlocit de birourile vamale si posturile vamale. Crearea, reorganizarea si lichidarea birourilor vamale, posturilor vamale si a echipelor vamale mobile tine de competenta Serviviului Vamal/ Statutul si functiile Serviviului Vamal, ca autoritate centrala, sunt stabilite de Guvernul RM 
Principalele atributii constau in faptul ca :
-apara drepturile si interesele legitime ale persoanei in activitatea vamala
-asigura securitatea economica a statului
Atributiile organelor vamale sunt stabilite de:
o Cod vamal :
Organul vamal are urmatoarele atributii de baza:
a) participa la elaborarea politicii vamale a statului si promoveaza aceasta politica;
Aceasta se exprima prin accea ca Serviciul Vamal este autorul actelor normative atit a proiectelor de legi, cit si a Hotaririlor de Guvern ce tine de reglementarea in domeniul activitatii vamale. In functie de reglementarile ce tin de incasara drepturilor de import/export (adica a platilor), stabilim care este politica statului intr-un anumit domeniu Exemplu: daca prin Legea cu priv la tariful vamal s-a stabilit ca incepind cu 1 ian 2008 la zaharul din trestie importat pe teritoriul RM se stabileste taxa vamala in marime de 300$ / tona. Printr-o asemenea politica statul promoveaza o politica de sustinere a ramurii de sfecla de zahar din RM.
b) asigura respectarea legislatiei vamale; apara drepturile si interesele legitime ale persoanei in cadrul activitatii vamale;
c) contribuie, in limitele competentei, la asigurarea securitatii economice a statului;
d) apara interesele economice ale statului;
e) aplica procedeele vamale de reglementare a relatiilor economice si comerciale;
Aplica anume procedeele de reglementare tarifara, si procedeele de reglementare netarifara. In RM pornim macar de la ideea aplicarii masurilor de cotare a restrictiilor cantitative. In baza Legii reglementarii de stat a activitatii comerciale externe (art.9, al.2): "Restrictiile cantitative la export si import se pun in aplicare nu mai devreme de 30 de zile dupa publicarea hotaririi respective a Guvernului daca hotarirea nu prevede un alt termen." Prin urmare toate aceste momente tin de aducerea la cunostinta persoanei si in afara de aceasta Serviciul Vamal al RM la momentul efectuarii operatiunilor de vamuire, urmeaza sa aduca la cunostinta agentilor economici, participanti ai activitatii comerciale externe, ce au inregistrate contracte la birourile vamale pentru anumite categorii de marfuri ca peste perioada data aceste marfuri nu vor mai putea fi introduse pe teritoriul RM pina nu va fi obtinut certificatul de cota-parte de la Serviciul Vamal sau Ministerul Economiei si Comertului.


Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea Activitatii Vamale.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!