Oficiul pentru armonizare in cadrul pietei interne

Extras din referat Cum descarc?

OAPI reprezinta deopotriva o agentie a Uniunii Europene, cat si un oficiu de proprietate industriala pe probleme de marci si desene comunitare. Oficiul a fost infiintat prin art. 2 din Regulamentul Consiliului UE nr. 40/ 94 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitara, intrat in vigoare la 15.03.1994. Prin acest Regulament s-a stabilit un sistem de protectie al marcii la nivel comunitar, asa cum a fost preconizat prin Directiva nr. 89/ 104 de armonizare a legislatiilor statelor membre asupra marcilor ( in vigoare din 21.12.1988). Ulterior, din 2003 OAPI administreaza si desenul comuniatar inregistrat in baza dispozitiilor din art. 2 din Regulamentul Consilului UE nr. 6/ 2002 din 12 decembrie 2001 asupra desenelor si modelelor comunitare, in vigoare din 06.03.2002. In concluzie, aria de activitate a Oficiului nu vizeaza toate drepturile de proprietate intelectuala, ci numai marca comunitara si desenul (modelul) comunitar. ,,Pot constitui marci comunitare toate semnele care pot fi reprezentate grafic, in special cuvintele, numele de persoane, desenele, literele, cifrele, forma produsului sau a ambalajului sau, cu conditia ca astfel de semne sa asigure deosebirea intre produsele sau serviciile unei intreprinderi de cele ale altora"- art. 4 din Reg. nr. 40/ 94. Un desen sau model reprezinta aspectul exterior al unui produs sau al unei parti a acestuia, rezultat din combinatia dintre principalele caracateristici, indeosebi linii, contururi, culori, forma, textura si/ sau materiale ale produsului in sine si/ sau ornamentatia acestuia 
OAPI examineaza, inregistreaza si administreaza marcile si desenele comunitare si asigura protectia lor la nivel european. De asemenea, OAPI mentine registrele de marci si desene comunitare inregistrate si, impreuna cu tribunalele din Satele membre ale UE, decide asupra cererilor de decadere sau de anulare a marcilor comunitare OAPI are personalitate juridica, fiind un organ comunitar independent, fara scop lucrativ si care se autofinanteaza ; sediul social este in Alicante, Spania. Potrivit informatiilor de pe site-ul oficial, are aprox. 660 de persoane angajate si 200 milioane de euro incasari anuale.
Sediul reglementarii acestei institutii este dat de Titlul XII din Reg. nr. 40/ 94 privind marca comunitara , sus-mentionat, divizat in 5 sectiuni referitoare la aspecte generale, conducerea Oficiului, Consiliul de Administratie, aplicarea procedurilor prevazute de regulament, buget si control financiar ( art. 115- 144). La 13 decembrie 1995 a fost adoptat si Regulamentul Comisiei UE nr. 2868/ 1995 privind modalitatile de punere in executare a Regulamentului nr. 40/ 94.
Potrivit art. 115 din Reg. nr. 40/ 94, Oficiul constituie un organ al Comunitatii, cu personalitate juridica, ,, cea mai ampla capacitate juridica recunoscuta unei persoane juridice de legislatia nationala din fiecare stat membru, putand de ex. sa dobandeasca si sa instraineze bunuri mobile sau imobile, precum si sa stea in judecata"; functia de reprezentare a Oficiului revine Presedintelui sau.
Personalului din Oficiu i se aplica, in principiu, statutul functionarilor din cadrul UE si regimul altor agenti ai UE; presedintele si vicepresedintele au calitatea de inalti functionari, iar membrii comisiilor de recurs sunt independenti in luarea deciziilor si sunt numiti si revocati potrivit procedurii stabilite la art. 136 din prezentul Regulament. De asemenea, Protocolul privind privilegiile si imunitatile in cadrul UE se aplica si Oficiului. Art. 118 reglementeaza raspunderea contractuala si extracontractuala a Oficiului, precum si raspunderea disciplinara a personalului acestuia; este de remarcat posibilitatea Oficiului de a incheia o clauza compromisorie pentru un arbitraj deferit CJCE.
Limbile de lucru ale Oficiului sunt urmatoarele: engleza, franceza, germana, spaniola si italiana. Desi cererile de marca comunitara se pot depune la Oficiu in orice limba oficiala a UE, solictantii trebuie sa aleaga o a doua limba procedurala dintre cele cinci limbi de lucru ale Oficiului, in care sa se deruleze eventualele proceduri de opozitie, anulare sau decadere- aceste proceduri se pot desfasura si intr-o limba oficiala a UE asupra careia partile cad de comun acord. Publicarea cererii de marca comunitara, precum si inregistrarile si adnotarile in Registrul pentru marci se fac in fiecare limba a UE, dar in caz de dubiu, face dovada traducerea din limba Oficiului in care fie s-a facut cererea de marca, fie, in lipsa, cea aleasa de catre solictantul marcii ca a doua limba procedurala. Traducerile sunt efectuate prin Centrul de traduceri al organelor UE.
Controlul de legalitate, potrivit art. 122, asupra actelor emise de catre Presedintele Oficiului, daca nu este supus controlului altui ogan, si a actelor Comisiei bugetare, revine Comisiei Europene, care poate solicita revocarea sau modificarea acestora. Orice persoana interesata direct sau un Stat membru pot sesiza Comisia in termen de o luna de la data la care a luat cunostinta de act, iar Comisia ia o decizie in termen de 3 luni; daca in acest termen Comisia nu adopta nici o decizie, sesizarea se considera respinsa.
Accesul publicului la documentele aflate in posesia Oficiului se face in baza Reg. Parlamentului European si al Consiliului nr. 1049/ 2001 din 30 mai 2001 privind accesul publicului la documentele Parlamentului European, ale Consiliului UE si ale Comisiei Europene. Deciziile Oficiului luate in aplicarea art. 8 al acestui Regulament pot fi denuntate Mediatorului sau pot fi atacate la CJCE in conditiile art. 195 si 230 din Tratat.
Conducerea Oficiului revine Presedintelui; in prezent Wubbo de Boer este numit in aceasta functie din 2005, fiind la al doilea mandat. Acesta are, potrivit art. 124, urmatoarele competente: ia toate masurile oportune pentru functionarea Oficiului, in special adopta norme admistrative interne si se asigura de publicarea comunicarilor; poate propune Comisiei modificari ale normelor privind marca comunitara, dupa ce s-a consultat in prealabil cu Consiliul administrativ, respectiv cu Comitetul bugetar pentru modificari referitoare la taxe sau la dispozitii referitoare la buget prevazute in Reg. privind marca comunitara; prezinta anual un raport de activitate Comisiei Europene, Parlamentului Europea si Consiliului de Administratie; face bugetul provizoriu de venituri si cheltuieli al Oficiului si executa bugetul; exercita fata de personalul Oficiului puterile prevazute de art. 116, par.2 ( raspunderea disciplinara); poate delega puterile. Presedintele este asistat de unul sau mai multi vicepresedinti (in prezent, este numit unul singur- Peter Lawrence). Presedintele este numit si revocat prin decizie a Consiliului UE, la propunerea a trei candidati de catre Consiliul de Administratie al Oficiului, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de


Fisiere in arhiva (1):

  • Oficiul pentru armonizare in cadrul pietei interne .doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!