Mjloacele financiare ale organizatiilor internationale

Cuprins referat Cum descarc?

I. Introducere
II. Notiunea de buget
III. Resursele bugetare
IV. Cheltuielile bugetare
V. Contributia Republicii Moldova in calitate de membru al organizatiilor internationale


Extras din referat Cum descarc?

I. Introducere
Odata cu amplificarea relatiilor dintre state, alaturi de efectele benefice, a crescut si riscul aparitiei unor divergente economice si politice, conflicte de interese intre state. Pentru evitarea acestora si asigurarea unor relatii de colaborare avantajoasa intre state a fost nevoie de stabilirea unor 'reguli de conduita' a statelor in relatiile lor externe, care sa fie adoptate prin consens si recunoscute, pe un plan cit mai larg, ca avind caracter echitabil. Asemenea reguli au fost adoptate si promovate de guverne, unilateral sau prin acorduri semnate intre ele, dar, mai ales, prin intermediul unor organizatii internationale, chemate, totodata, sa vegheze asupra modului de aplicare a conventiilor incheiate.
Ele constituie, practic, cadrul organizatoric de desfasurare a colaborarii internationale dintre state, persoane juridice si fizice, pe baza acordului liber de vointa al participantilor, in vederea realizarii obiectivelor convenite. Asemenea organizatii au fost create, indeosebi, in a doua jumatate a secolului al XIX-lea, in prezent, numarul lor depasind cifra de 3.500. 
Pentru desfasurarea activitatii lor, organizatiile internationale au nevoie de fonduri. Aspectele financiare ale organizatiilor internationale care privesc bugetul, metode de stabilire a acestuia, contributia membrilor , reprezinta elemente importante ale activitatii unei organizatii. Sursele de finantare cuprind contributiile obligatorii ale statelor membre, contributii voluntare, donatii si venituri provenite din activitatile organizatiei. Veniturile organizatiei sunt folosite pentru sustinerea cheltuielilor administrative si operationale necesare functionarii acesteia.
De regula, prin actele lor constitutive, unele organizatii sunt abilitate sa-si creeze anumite organe subsidiare specializate (comitete, comisii etc.) care sa le sporeasca operationalitatea si sa faciliteze atingerea obiectivelor propuse. Functionarea tuturor acestor organe implica o serie de cheltuieli si presupune mobilizarea unor importante fonduri la dispozitia acestor organizatii.
II.Notiunea de buget
Organizatiile internationale ,pentru a-si desfasura activitatea, efectueaza cheltuieli, acoperite, in mare parte, prin contributiile statelor membre.
Bugetul este actul juridic intern, cu forta obligatorie, prin care organizatiile internationale isi estimeaza veniturile si cheltuielile, pe o perioada determinata de timp. Bugetul este temeiul juridic al colectarii fondurilor si al efectuarii cheltuielilor. Actele constitutive ale organizatiilor internationale pot cuprinde reglementari cu privire la:
- structura bugetului
- procedura de aprobare
- executia bugetara
- controlul executiei bugetare
In cazul in care acestea nu se prevad expres in actele de constituire, organizatiile adopta regulamente care detaliaza aspectele bugetare mentionate.
Majoritatea organizatiilor internationale au bugete anuale. Exista insa, si organizatii in care bugetele se stabilesc pentru o perioada mai lunga de timp, cum ar fi Organizatia Natiunilor Unite, unde bugetul se adopta pentru o perioada de doi ani.
Activitatea bugetara prezinta numeroase similitudini cu cea a statelor, dar si anumite particularitati, indeosebi in ceea ce priveste aplicarea principiilor bugetare. Totodata, apar deosebiri si intre bugetele diferitelor organizatii. Se alcatuieste un proiect de buget care este aprobat in adunarea plenara a organizatiei.
In cadrul Organizatiei Natiunilor Unite ,activitatea desfasurata de organele sale isi gaseste reflectarea financiara in bugetul Organizatiei. Procedura de intocmire si control a acestuia este cuprinsa in Regulamentul Financiar al Organizatiei. Elaborarea proiectului de buget al ONU cade in sarcina Secretariatului Organizatiei, care il prezinta Secretarului General. Dupa ce este insusit de catre acesta, proiectul de buget este examinat de Comitetul pentru program si coordonare si de catre Comitetul consultativ pentru probleme administrative si bugetare, acesta din urma pronuntindu-se asupra aspectelor financiare, asupra politicii bugetare si administrative, dupa care proiectul de buget este inaintat Adunarii Generale, la deschiderea sesiunii. Inainte de a fi dezbatut si aprobat in plenul Adunarii, proiectul este analizat si discutat in cadrul Comisiei a 5-a pentru Probleme Administrative si Bugetare, votul acesteia avind valoarea unei recomandari pentru Adunarea Generala, care dupa audierea raportului acestei comisii, este abilitata sa aprobe bugetul.
In cazul Uniunii Europene, elaborarea bugetara este stabilita de art. 272 al Tratatului CE, ce stipuleaza procedura si termenele ce trebuie respectate de Consiliu si de Parlament pentru adoptarea bugetului anual al U.E. Etapele procedurii bugetare sunt urmatoarele:
- fiecare institutie a Uniunii Europene intocmeste pana la 1 iulie al fiecarui an estimari ale veniturilor si cheltuielilor proprii, pe care le trimite Comisiei;
- pe baza acestor documente Comisia realizeaza un anteproiect de buget, care trebuie inaintat Consiliului cel tirziu la data de 1 septembrie a anului care precede executia bugetara. Comisia ataseaza acestui anteproiect de buget un aviz care poate contine estimari diferite;
- consiliul stabileste proiectul de buget, cu majoritate calificata de voturi si il trimite Parlamentului European pina la data de 5 octombrie a anului care precede executia bugetara;
- Parlamentul poate sa amendeze proiectul de buget si sa propuna Consiliului, cu majoritate absoluta de voturi, modificari ale proiectului in privinta cheltuielilor care rezulta in mod obligatoriu din tratat sau din acte adoptate in virtutea acestuia. Daca in termen de 45 de zile de la comunicarea proiectului de buget de catre Consiliul Parlamentului European, acesta si-a dat aprobarea sau nu a amendat proiectul de buget si nici nu a propus vreo modificare a acestuia, atunci bugetul este adoptat definitiv. Daca in acest termen, de 45 de zile, Parlamentul a amendat proiectul de buget sau a propus modificari, proiectul amendat sau insotit de propuneri este trimis Consiliului;
- in urma deliberarii cu Comisia si, dupa caz, cu celelalte institutii interesate, Consiliul hotaraste asupra amendamentelor si propunerilor de modificare propuse de Parlament. Daca in termen de 15 zile de la transmiterea proiectului de buget Consiliul nu a modificat nici un amendament si a acceptat propunerile de modificare, bugetul se considera adoptat definitiv. Consiliul informeaza Parlamentul European ca amendamentele si propunerile au fost acceptate in totalitate. Daca in termenul de 15 zile Consiliul a modificat unul sau mai multe amendamente adoptate de Parlament sau propunerile de modificare au fost respinse sau modificate, proiectul de buget astfel modificat este retrimis catre Parlamentul European;
- in termen de 15 zile de la comunicarea proiectului de buget, Parlamentul European poate sa amendeze sau sa respinga propunerile Consiliului si sa adopte bugetul cu votul majoritatii membrilor care il compun si cu trei cincimi din voturile exprimate. Daca in acest termen, de 15 zile, Parlamentul nu hotaraste asupra amendamentelor si propunerilor Consiliului, bugetul este definitiv adoptat;
- in urma efectuarii acestei proceduri, Presedintele Parlamentului European va constata ca bugetul este adoptat definitiv;
- Parlamentul European poate respinge proiectul de buget, pentru motive importante;
- daca pina la inceputul unui exercitiu financiar bugetul nu a fost votat, cheltuielile pot fi efectuate lunar, pe fiecare capitol sau pe alta diviziune bugetara. 
Bugetul este planul financiar al organizatiei pentru o perioada determinata de timp, plan care are doua parti: resurse/venituri si cheltuieli.


Fisiere in arhiva (1):

 • Mjloacele financiare ale organizatiilor internationale.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. CIOBANU,Ramona.Organizatii si Relatii Internationale.2014/2015
2. MIGA BESTELIU Raluca .Organizatiile internationale interguvernmentale, Bucuresti, Ed. C.H.Beck, ed. II, 2006
3. https://rise1518.wordpress.com/category/organizatii-internationale/bugetul-onu/
4. https://europa.eu/european-union/topics/budget_ro
5. BUJDOIU Nicolae,Organizatii si Relatii internationale note de curs,2009
6. HOTARIREA GUVERNULUI Nr. 454 din 24.03.2008 cu privire la optimizarea participarii organelor centrale de specialitate ale administratiei publice, precum si a altor autoritati administrative centrale la executarea angajamentelor asumate fata de organizatiile internationale


Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* Prețul este fără TVA.

Hopa sus!