Libera Circulație a Mărfurilor

Extras din referat

Precizari prealabile
Libera circulatie a marfurilor este o modalitate de a indeplini misiunea Comunitatii, prin stabilirea unei piete comune si a unei uniuni economice si monetare, definita prin Tratatul Instituind Comunitatea Europeana (TCE).
Potrivit principiilor TCE, activitatea Uniunii este subsumata si politicilor liberei circulatii a marfurilor: interzicerea, intre statele membre, a drepturilor vamale si a restrictiilor cantitative la importurile si exporturile de bunuri, precum si a tuturor celorlalte masuri cu efect echivalent si stabilirea unei piete interne caracterizata prin eliminarea, intre statele membre, a obstacolelor in calea liberei circulatii a bunurilor (art.3, part. 1, lit. c).
In cadrul partii a treia, "Politicile comunitatii" prima reglementare este consacrata "Liberei circulatii a marfurilor". In cadrul acestei reglementari comunitare originare, art.23 si 24 contin dispozitii generale, iar art. 25-27 se refera la "Uniunea vamala", in timp ce art. 28-31 stabilesc conditiile referitoare la "Interzicerea restrictiilor cantitative intre statele membre".
Libera circulatie a marfurilor ocupa un loc esential in cadrul constructiei comunitare, fiind reglementata in Titlul I al Partii a treia [art.23-31 TCE (ex.art.9-37)], inaintea dispozitiilor referitoare la libera circulatie a persoanelor, serviciilor si capitalurilor. Libera circulatie a marfurilor are la baza uniunea vamala al carei continut este prevazut in art. 23 al TCE potrivit caruia: "Comunitatea este fondata pe o uniune vamala care cuprinde ansamblul schimburilor de marfuri si care implica interzicerea, intre statele membre, a unor drepturi de import si de export si a oricaror taxe cu efect echivalent, precum si adoptarea unui tarif vamal comun in relatiile lor cu statele terte." C.J.C.E. nu a restrans notiunea de uniune vamala la interzicerea taxelor de import si export si la adoptarea unui tarif vamal comun, ci a interpretat in mod extensiv aceasta notiune, care presupune si eliminarea oricarei bariere "de natura pecuniara, administrativa sau de orice alta natura".
Instituirea uniunii vamale intre statele membre permite conditii egale de concurenta intre participantii la circuitul comercial si productiv facand posibila stimularea productiei si a varietatii sortimentale a marfurilor, impunerea pe piata a celor mai competitive produse, tinandu-se seama si de costul lor de productie, concentratrea si specializarea productiei si a intreprinderilor ca si implantarea acestora in zonele cele mai inducate economic si poductiv.
Prin urmare, libera circulatie a marfurilor are la baza uniunea vamala si presupune si interzicerea restrictiilor cantitative si a masurilor cu efect echivalent, precum si interzicerea discriminarilor fiscale pe baza nationalitatii. 
2. Domeniul de aplicare al liberei circulatii a marfurilor
2.1 Notiunea de marfa
Notiunea de "marfa" a fost interpretata de C.J.C.E. in sens larg, aceasta cuprinzand "orice produs cu valoare economica, susceptibil de a fi obiectul tranzactiilor comerciale", indiferent de natura sau particularitatile bunului.
Sunt de asemenea bunuri, carora li se aplica dispozitiile referitoare la libera circulatie a marfurilor, electricitatea si gazele naturale, monedele, daca acestea au iesit din circulatie intr-un stat membru precum si materialele, suportul pe care sunt inregistrate sunetele, filmele si alte produse utilizate pentru difuzarea mesajelor televizate (spre deosebire de emisiunea mesajelor televizate, care se supun regulilor referitoare la libera circulatie a serviciilor).
Prin urmare, libera circulatie a marfurilor vizeaza "toate bunurile evaluabile in bani si care pot face obiectul tranzactiilor comerciale, orice exceptie fiind necesar a fi prevazuta expres in tratat".
2.2 Originea produselor
Conform art. 23 alin. 2 si art. 24 libera circulatie a marfurilor se aplica "produselor originare din statele membre precum si produselor provenite din state terte, care circula liber in statele membre", art. 10 din TCE precizand ca: "sunt considerate ca circuland liber intr-un stat membru produsele provenite din state terte pentru care formalitatile de import au fost indeplinite, iar drepturile vamale si taxele cu efect echivalent exigibile au fost percepute in acest stat membru, daca nu au beneficiat de rambursarea totala sau partiala a acestor drepturi".
Potrivit Codului vamal comunitar "marfurile originare dintr-o tara sunt acele marfuri obtinute integral in aceasta tara"(art.23 alin.1). In cazul in care in aceasta sunt realizate in mai multe tari, va fi considerat ca loc de origine "tara in care au fost supuse celei mai recente transformari substantiale, motivate economic sau functional intr-o intreprindere echipata in acel scop si din care a rezultat un produs nou sau care reprezinta un stadiu important al fabricatiei"(art.24).
Dispozitia citata contine notiuni imprecise ("transformare substantiala", "stadiu de fabricatie", "important") al caror continut a fost ulterior precizat atat de catre C.J.C.E. si prin acte normative. Astfel, Curtea a apreciat ca transformarea este substantiala daca "produsul dobandeste caracteristici si o compozitie specifice proprii, pe care nu le poseda initial" sau "transformarea a condus la fabricarea unui produs nou si original".
Taxele vamale interzise prin art. 23 si 25 au fost suprimate in cadrul schimburilor intra-comunitare inca din 1968. C.J.C.E. a subliniat importanta interzicerii taxelor vamale si a celor cu efect echivalent, precizand ca "din claritatea, fermitatea si domeniul de aplicare al art.9 si 12, din logca dispozitiilor acestora precum si din ansamblul tratatului, rezulta ca interzicerea taxelor vamale noi, referitoare la principiile liberei circulatii a marfurilor, constituie o regula esentiala si, in consecinta, orice exceptie, care este de stricta interpretare, trebuie sa fie clar prevazuta". 
3. Interdictia taxelor cu efect echivalent unei taxe vamale
Libera circulatie a marfurilor este asigurata atat prin interzicerea intre statele membre a taxelor vamale de import si de export, cat si prin impiedicarea tarilor din Comunitate de a institui taxe cu efect echivalent acestor taxe vamale. Realizarea unui asemenea deziderat nu este lesnicioasa, intrucat conceptele cu care opereaza tratatele nu sunt definite, iar reglementarile legale nationale prin care se instituie obstacole indirecte in calea liberei circulatii a marfurilor, sunt, adesea, complexe.
Prevederile legale care se aplica, in materie sunt cuprinse art. 23 par.1 , art.25 si art. 90 din Tratatul C.E.
Potrivit dispozitiilor art. 25, taxele vamale de import si de export sau taxele cu efect echivalent sunt interzise intre statele membre. Aceasta interdictie se aplica si taxelor vamale cu caracter fiscal.
Spre deosebire de alte taxe vamale, cele cu caracter fiscal sunt instituite privitor la marfurile importante, in absenta existentei unor bunuri indigene similare sau comparabile, pentru a procura venituri autoritatilor publice.
Notiunea de taxa cu efect echivalent unei taxe vamale nu a fost definita de tratat, continutul acesteia desprinzandu-se din jurisprudenta. Taxa cu efect echivalent reprezinta o obligatie pecuniara chiar daca valoarea acesteia este minima. Aceasta este impusa in mod unilateral, fiind de natura statala. Constituie taxa cu efect echivalent o taxa parafiscala impusa atat produselor nationale cat si celor straine, in cazul in care resursele ce rezulta din aceasta taxa sunt destinate exclusiv produselor nationale, iar avantajul ce decurge compenseaza doar o parte din taxa impusa produselor nationale, taxa constituie un impozit intern interzis de art. 90 din TCE, par.10


Fisiere in arhiva (1):

  • Libera Circulatie a Marfurilor.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!