Legatul - Obiectul principal al testamentului

Extras din referat Cum descarc?

Orice persoana poate dispune de patrimoniul sau prin acte cu titlu oneros si prin acte cu titlu gratuit, in limitele stabilite de lege. In acest sens, din dispozitiile art. 475 si art. 480 C. civ. rezulta principiul potrivit caruia proprietarul poate sa dispuna in mod liber de bunurile sale, atat prin acte juridice intre vii cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cat si prin acte juridice pentru cauza de moarte, cu mentiunea ca aceasta prerogativa poate fi limitata de catre legiuitor in anumite situatii.
Pieirea fizica a omului conduce la disparitia lui ca subiect de drept, insa patrimoniul sau cuprinzand ansamblul drepturilor si obligatiilor cu continut patrimonial subzista.
Constitutia Romaniei din 1991, revizuita prin Legea nr. 429/2003, republicata, completata si modificata, cuprinde in art. 46 urmatoarea dispozitie: "Dreptul la mostenire este garantat", ceea ce inseamna ca statul nu se limiteaza doar la recunoasterea formala a dreptului la mostenire, dar si asigura prin intermediul institutiilor sale protectia juridica a acestui drept. Dreptul la mostenire nu este insa doar un drept de a succede, ci si un drept de a transmite mortis causa patrimoniul. El apartine astfel nu doar mostenitorilor, ci si titularului patrimoniului. Formularea art. 46 din Constitutie, care se refera la <<dreptul la mostenire>> si nu la <<dreptul de a mosteni>>, extinde sfera subiectilor activi ai acestui drept fundamental. Dreptul la mostenire este inclus in categoria drepturilor si libertatilor social-economice si culturale, garantarea acestuia fiind o consecinta fireasca a ocrotirii dreptului de proprietate, in acceptiunea in care dreptul de proprietate privata presupune si dreptul de mostenire 
Cele mai importante reglementari referitoare la materia succesorala se regasesc in Codul civil, in Cartea a III-a, intitulata "Despre diferitele moduri prin care se dobandeste proprietatea", ce cuprinde cu privire la aceasta materie doua titluri: Titlul I "Despre succesiuni" (art. 650 - art. 799) si Titlul al II-lea "Despre donatiuni intre vii si despre testamente" (art. 800 - art. 941). Alaturi de Codul civil mai exista si alte acte normative,cu diverse profiluri juridice, care reglementeaza si unele probleme referitoare la institutia mostenirii, si anume: Legea nr. 319/1944 privind dreptul de mostenire al sotului supravietuitor , Legea nr. 18/1991 a fondului funciar , Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale , Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv de catre stat in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 
Codul civil roman nu defineste termenul de "succesiune". Textul art. 644 C. civ. stipuleaza expres: "Proprietatea bunurilor se dobandeste si se transmite prin succesiune, prin legate, prin conventie si prin traditiune". Din aceasta enumerare a modurilor de dobandire a dreptului de proprietate s-ar deduce ca legiuitorul ar face distinctie intre succesiune si legate. In realitate insa, intentia legiuitorului a fost aceea de a prevedea cele doua forme ale mostenirii: mostenirea legala si mostenirea testamentara. Astfel, din interpretarea corecta a acestui text de lege rezulta ca termenul de "succesiune" desemneaza intr-o prima acceptiune un mod specific de dobandire sau de transmitere a dreptului de proprietate pentru cauza de moarte, si anume succesiunea legala, la care se adauga si legatul, care este tot un mod de dobandire sau de transmitere a dreptului de proprietate pentru cauza de moarte, fundamentat insa pe ultima vointa a celui decedat.
Din punct de vedere juridic, termenul "succesiune" cunoaste doua acceptiuni : in sens larg desemneaza orice transmisiune de drepturi intre vii sau pentru cauza de moarte (situatia donatarului care succede donatorului ca efect al contractului de donatie), transmisiune care poate fi universala, cu titlu universal sau cu titlu particular, in timp ce in sens restrans este vizata numai transmisiunea pentru cauza de moarte. Cu privire la cea de-a doua acceptiune, notiunea "succesiune" poate fi intrebuintata in doua intelesuri. In primul rand, se foloseste sensul de transmitere


Fisiere in arhiva (1):

  • Legatul - Obiectul principal al testamentului.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.



Hopa sus!