Influenta Dreptului European asupra Dreptului Roman al Muncii

Extras din referat Cum descarc?

Dreptul muncii,in cadrul politicii sociale a Uniunii Europene s-a conturat cu preponderent? in anii '70,in momentul in care dreptul national nu mai raspundea cerintelor comunitare.Odat? cu intrarea in UE,Romania a fost nevoit? s? adopte un alt cadru normativ in vaste domenii.
Dreptul comunitar al muncii s-a conturat in cadrul unui proces complex,incepand de la Tratatul de la Roma din 1957 si pan? la cel de la Amsterdam din 1997,in care se asigura compententa UE de a interveni in adoptarea si aplicarea legilor in toate relatiile de munc? si de securitate social? din dreptul national,exceptand organiz?rile sindicale si patronale,salariz?ri, greve.
Codul muncii,adoptat prin Legea nr.53/2003 a fost in consens cu normele dreptului european, materializate in directivele transpuse in legislatia national?,si evident imbun?t?tit prin modific?rile ulterioare.In Romania actele normative care transpun directivele europene privind
statutul lucratorilor si transferul intreprinderilor au intrat in vigoare de la data aderarii la Uniunea Europeana (1 ianuarie 2007).
Dreptul comunitar al muncii a avut o influient? direct? in domeniu cu o functie multipl?:pe de o parte s-a inscris in procesul firesc de adoptare a acquis-ului comunitar,ca obligatie fundamentala in procesul de aderare la Uniunea europeana,iar pe de alta parte a contribuit la asigurarea unei abordari democratice a relatiei de munca din Romania.Astfel au fost aduse modific?ri in legislatia roman? privind flexibilizarea contractelor de munc? clasice,prin care s-au modificat structura acestora,durata programului si organizarea muncii,mobilitatea lucr?torilor, precum si salarizarea si mecanismul prin care se stabilesc.
Au fost introduse in legislatia roman? noi contracte de munc? si modificate cele deja existente,cum ar fi contractul de munc? individual incheiat pe perioada determinat? sau nedeterminat?,sezonier,contractul de munc? la domiciliu,contractul de ucenicie,voluntariat,etc. De asemenea s-a modificat legislatia privind utilizarea tehnologiei informatiei si a moderniz?rii modului de munc?,cum ar fi teleworking.Daca inainte obligatiile ulterioare formarii profesionale a salariatilor erau reglementate expres de lege,in noua optica legislativa s-a consacrat vointa partilor ca avand rol esential in stabilirea acestora, prin incheierea unui act aditional la contractul de munca.
Un aspect important pentru analiza impactului legislatiei comunitare in dreptul muncii nationale,este cel al clarific?rii situtiei lucr?torilor independenti,prin care s-a reglementat statutul si m?surile de protectie ce se impun in cazul acestora.Esential in discutia noastr? este faptul c? a fost nevoie in cadrul procesului de modernizare a dreptului muncii de o mai bun? cooperare administrativ? venit? din partea institutiilor statului in relatia cu persoanele angajate,prin care s? se asigure o aplicare eficient? a legii,inclusiv a combaterii muncii nedeclarate.


Fisiere in arhiva (1):

  • Influenta Dreptului European asupra Dreptului Roman al Muncii.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!