Elaborarea si Implementarea Politicilor Privind Functia Publica si Functionarul Public in Republica Moldova

Cuprins referat Cum descarc?

I. Introducere . 2
II. Evolutia cadrului legal in domeniul functiei publice si functionarului public al Republicii Moldova (1991- prima jumatate a anului 2008 . 3
III. Abordari recente ale managementului functiei publice si al functionarului public in Republica Moldova (cadrul legal 2008 - prezent) . 6 
IV. Cadrul institutional responsabil de elaborarea, monitorizarea, implementarea si evaluarea politicilor . 10 
V. Concluzie . 17
BIBLIOGRAFIE . 18


Extras din referat Cum descarc?

I. Introducere
Actualitatea si importanta problemei abordate. Schimbarile din viata social-politica si economica in perioada de trecere la economia de piata din Republica Moldova impun o noua viziune asupra administratiei publice. Dezvoltindu-se pe calea reformelor, Republica Moldova se confrunta cu problemele procesului de tranzitie de la sistemul totalitar hipercentralizat, cu structuri economice si politice de comanda, la o societate democrata, pluralista, bazata pe drept, cu o economie de piata.
Dupa cum se mentioneaza in ultimele Programe de activitate ale Guvernului Republicii Moldova Guvernul Republicii Moldova este decis sa dezvolte o administratie publica competenta, profesionista si eficienta, orientata spre prestarea unor servicii calitative societatii. Aparatul de stat trebuie sa fie redus ca numar si eficient in activitate. Un aparat de stat eficient si bine pregatit este crucial pentru asigurarea competitivitatii economiei si a tarii in general.
Eficienta structurilor de stat, depinde, in mare masura, de calitatea managementului functiei publice si functionarului public in serviciul public. Managementul functiei publice si al functionarului public este un ansamblu de procese aflate intr-o continua schimbare, in functie de mutatiile din sistemul administrativ intern si din mediul international. Realizarea unei analize- diagnostic a situatiei existente la nivelul managementului functiei publice si al functionarului public presupune identificarea problemelor cu care se confrunta acestea, a prioritatilor ce trebuie avute in vedere, dar si a resurselor disponibile. Etapa realizarii analizei-diagnostic este necesara formularii unei strategii coerente privind managementul functiei publice si al functionarului public.
Strategia managementului functiei publice si al functionarului public reuneste obiectivele si modalitatile strategice de realizare, resursele umane si termenele de realizare. Astfel, elaborarea unei strategii a managementului functiei publice si al functionarului public pentru Republica Moldova este stringent necesara. Elaborarea este necesara si pentru:
> stabilirea directiei de evolutie a managementului functiei publice si al functionarului public pe termen mediu, in contextul reformei in administratia publica din Republica Moldova;
> concretizarea scopului pe care il are managementul functiei publice si al functionarului public;
> imbunatatirea cadrului institutional si legal al functiei publice si al managementului acesteia;
Pentru Republica Moldova, aflata in plin proces de reforma a administratiei publice, intreaga problematica abordata in teza de doctorat este extrem de importanta si utila in fundamentarea si orientarea strategiilor generale si sectoriale privind gestiunea functiei publice si al functionarului public, menite sa conduca la o administratie eficienta, compatibila cu cele din statele europene cu o vasta cultura administrativa.
In acest mod, actualitatea si importanta problemei date rezida din contextul reformelor, care consta in instituirea unui sistem modern si eficient al administratiei publice centrale si locale, in conformitate cu principiile de buna guvernare din tarile-membre ale Uniunii Europene si Consiliului Europei.
In acest feferat este studiata evolutia cadrului legal in domeniul functiei publice si functionarului public al Republicii Moldova, este apreciat rolul standardelor etice in elaborarea si implementarea politicilor privind managementul functiei publice si sint analizate abordarile recente ale managementului functiei publice si al functionarului public.
II. Evolutia cadrului legal in domeniul functiei publice si functionarului public al Republicii Moldova (1991- prima jumatate a anului 2008)
Consideram ca una din problemele majore ale politicilor in managementul functiei publice este problema increderii cetatenilor in structurile statale, in serviciul public si increderea functionarilor publici insisi in serviciul public (reducerea - optimizarea sporita a personalului in cadrul reformelor administrative a condus la neincrederea functionarilor publici in serviciul public).
Cadrul legal cu privire la elaborarea si implementarea politicilor din domeniul functiei publice si functionarilor publici este destul de vast si evolutiv a fost format din urmatoarele acte normative:
- Legea serviciului public (1995) ;
- Regulamentul de conferire a gradelor de calificare functionarilor publici(1997);
- Regulamentul cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante in autoritatile publice (1997) ;
- Hotarirea cu privire la salarizarea functionarilor publici si persoanelor care efectueaza deservirea tehnica, ce asigura functionarea autoritatilor publice in baza Retelei tarifare unice (1998) ;
- Hotarirea despre aprobarea Clasificatorului Unic al functiilor publice (2001);
- Conceptia cu privire la politica de personal in serviciul public ( 2002)
- Hotarirea cu privire la serviciul resurse umane din cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale (2003) ;
- Hotarirea privind asigurarea functionarii Academiei de Administrare Publica pe linga Presedintele Republicii Moldova (2003) ;
- Regulamentul cu privire la atestarea functionarilor publici (2004) .
Serviciului public, ca totalitate a autoritatilor publice, menite sa realizeze prevederile Constitutiei Republicii Moldova, pot fi efectuate prin promovarea si realizarea urmatoarelor principii: umanism; legalitate; transparenta; accesibilitate; echitate sociala; conlucrare; stabilitate; profesionalism.
Politica de dezvoltare profesionala continua a functionarilor publici are drept scop asigurarea caracterului sistematic si planificat al procesului de aprofundare si de actualizare a cunostintelor, de dezvoltare a aptitudinilor si de modelare a atitudinilor necesare pentru exercitarea eficienta a responsabilitatilor ce revin postului de munca, functiei detinute. Principiile politicii de dezvoltare profesionala continua a functionarilor publici sint:
1. garantarea dreptului fiecarui functionar la dezvoltarea potentialului propriu - mecanismele de realizare a sistemului de dezvoltare profesionala continua trebuie sa prevada responsabilitatile statului, autoritatilor publice, prestatorilor de servicii de instruire pentru a oferi fiecarui functionar public posibilitati de dezvoltare profesionala continua;
2. orientarea spre necesitatile de instruire ale fiecarui functionar - strategiile, metodele si programele de instruire trebuie sa fie ajustate la necesitatile individuale ale functionarului public, sa nu aiba un caracter general; 
3. obiectivitate - sistemul de dezvoltare profesionala continua trebuie sa asigure posibilitati egale fiecarui functionar public la instruire, atit in tara, cit si peste hotare, fara nici un fel de discriminare pe motive de sex, virsta, nationalitate, apartenenta politica etc.; 
4. transparenta - politica de dezvoltare profesionala continua a functionarilor publici, procedurile de realizare a procesului de instruire trebuie sa fie clar formulate, cunoscute si intelese de toti functionarii publici.


Fisiere in arhiva (1):

  • Elaborarea si Implementarea Politicilor Privind Functia Publica si Functionarul Public in Republica Moldova.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

I. Acte normative:
1. Constitutia Republicii Moldova, M.O Nr.1 art Nr.1, din 29.07.2014.
2. Codul Muncii al Republicii Moldova, M.O Nr. 159-162 art Nr : 648 din 28.03.2003.
3. Legea Nr. 158 din 04.07.2008, M.O Nr.230-232 art Nr:840.
4. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala.
5. Legea Nr.64 din 31.05.1990, M.O Nr. 131-133 art Nr : 1018, cu privire la guvern.
6. Hotarire Nr. 522 din 20.05.2004, M.O Nr. 83-87 art Nr : 663 despre aprobarea 
Regulamentului cu privire la atestarea functionarilor public.
7.. Legea Nr. 443 din 04.05.1995, M.O Nr. 61 art Nr : 681 privind serviciul public.
II. Site-ografie 
7. http://www.cnaa.md/files/theses/2014/27326/tamara_gheorghita_thesis.pdf
8. http://bsclupan.asm.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/499/3.pdf?sequence=1
9. http://www.cnaa.md/files/theses/2013/23529/vladimir_garstea_thesis.pdf


Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!