Drepturile Și Obligațiunile Funcționarilor Publici

Extras din referat

O perioada indelungata, functionarii au fost supusi unor regimuri restrictive, dat fiind specificul misiunii lor de a servi statului. Actualmente, acest specific este in atenuare progresiva, remarcindu-se o tendinta evidenta de a sterge diferenta dintre functionari si restul cetatenilor.
Dupa cum functionarii publici au obligatii fata de serviciul public, la fel ei au si drepturi respective.
b) sa solicite, in limitele competentei sale, si sa dispuna de informatia necesara de la alte autoritati publice, precum si de la persoane fizice si juridice, indiferent de forma de proprietate si tipul de organizare juridica; c) sa se perfectioneze profesional; d) sa avanseze la serviciu corespunzator pregatirii lui profesionale, capacitatilor intelectuale, rezultatelor atestarii, constiinciozitatii in exercitarea atributiilor in cazul in care participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de un rang superior; e) sa-si cunoasca drepturile si obligatiunile de serviciu; f) sa fie remunerat conform functiei, pregatirii profesionale si experientei sale de munca; g) sa se asocieze la sindicate si sa participe la activitatea lor in afara orelor de program; h) sa beneficieze de protectie juridica, in corespundere cu statutul sau.
Printre drepturile fundamentale ale functionarilor publici, evidentiem: - dreptul la protectie juridica; - drepturi financiare (dreptul la remunerare, la indemnizatii speciale, la asigurare sociala, la pensie de batrinete); - dreptul la stabilitatea postului (acest drept constituie in acelasi timp si un avantaj fata de salariatii din sectorul privat. In principiu, functionarul este numit pentru toata cariera sa (in Germania, el este numit pe viata), cu exceptia cazurilor de demisie sau destituire, sanctiunea cea mai grava, care poate fi aplicata doar in urma unei proceduri disciplinare.
Functionarilor le sint garantate libertatea de opinie, libertatea de exprimare (cu conditia respectarii principiului neutralitatii si a obligatiei de rezerva), libertatea de asociere, libertatea sindicala, dreptul la greva.
Obligatiunile functionarului sint urmatoarele: sa execute la timp si calitativ deciziile autoritatilor publice in problemele ce tin de competenta lui; sa dirijeze, in cunostinta de cauza, sectorul de munca incredintat, sa manifeste initiative si perseverenta, sa asigure indeplinirea neconditionata a sarcinilor ce stau in fata autoritatii publice; sa respecte cu strictete drepturile si libertatile cetatenilor; sa se calauzeasca in exercitarea atributiilor de legislatia in vigoare, sa fie obiectiv si impartial, sa nu dea dovada de tergiversari si birocratism; sa examineze la timp propunerile, cererile si plingerile cetatenilor in domeniul activitatii sale de serviciu, in conformitate cu legislatia; sa studieze opinia publica si sa tina cont de aceasta in activitatea sa; sa pastreze secretele de stat ori un alt secret ocrotit de lege, precum si informatiile despre ...


Fisiere in arhiva (1):

  • Drepturile Si Obligatiunile Functionarilor Publici
    • Referat.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!