Drept Financiar

Extras din referat Cum descarc?

CAPITOLUL 1. Relatiile financiare
1.1. Concept. Finantele publice (economia sectorului public) studiaza conditiile care asigura functionarea sectorului public, raporturile dintre fondurile si cheltuielile publice, sistemul de impozite si alte resurse financiare. Functiile de baza ale finantelor publice sunt : functia de mobilizare, de repartizare si de utilizare a resurselor banesti, aceasta numita si functie de repartitie, functia de control asupra crearii repartitiei, circulatiei si utilizarii resurselor publice.
1.2. Structura relatiilor financiare. Componentele structurale ale relatiilor financiare sunt : bugetul public (bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul local), veniturile si cheltuielile publice, imprumutul de stat si finantele locale ale colectivitatilor constituite in unitatile administrativ-teritoriale, controlul financiar. In cadrul raporturilor financiare sunt cuprinse doua concepte fundamentale : fondurile publice si patrimoniul public. Fondurile publice reprezinta sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele institutiilor publice autonome, ale institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat etc. Patrimoniul public reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor statului, colectivitatilor locale sau ale entitatilor publice ale acestora privind bunurile din domeniul public sau privat, dobandite sau asumate cu orice titlu.
CAPITOLUL 2. Sistemul financiar 
2.1. Sensul material si cel formal de abordare a conceptului de finante publice. Notiunea finantelor publice poate fi abordata in sens material, ca activitate sau in sens formal, ca sistem de organizare. In sens material finantele publice se caracterizeaza prin Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, cu activitate de formare, administrare, angajare si utilizare a fondurilor publice ale statului, unitatilor administrativ-teritoriale si ale institutiilor publice ale acestora, implicate in procesul bugetar. In sens formal sistemul finantelor publice poate fi privit ca un ansamblu de organe, de institutii publice care desfasoara activitate financiara, alcatuind sistemul financiar. Acesta reprezinta ansamblul entitatii publice prin care se organizeaza realizarea finantelor publice ca activitate, in cadrul lui existand institutii publice (organe) cu competenta generala sau materiala speciala in domeniul finantelor publice.
2.2. Structura sistemului financiar. In cadrul administratiei publice statale organismul cu competenta generala este Guvernul care asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice conform programului sau de guvernare acceptat de Parlament. Guvernul elaboreaza proiectele bugetului de stat, al asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale si ale conturilor generale anuale de executie ale acestora, pe care le supune spre aprobare Parlamentului, iar dupa aprobare raspunde de realizarea prevederilor bugetare. De asemenea, exercita conducerea generala a activitatii executive in domeniul finantelor publice, examinand periodic situatia financiara pe economie, executia bugetului public national si a bugetelor fondurilor speciale. Curtea de conturi este entitate administrativa autonoma si exercita controlul asupra modului de formare, administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. Ministerul Finantelor Publice este organul de specialitate al administratiei publice centrale a statului si este organizat si functioneaza in temeiul HG nr. 1574/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Conducerea ministerului se exercita de catre ministrul finantelor, membru al Guvernului, numit dupa criterii politice. Stabilitatea conducerii ministerului este asigurata de secretarul general, functionar public de cariera, numit prin concurs sau examen si este subordonat direct ministrului finantelor. Secretarii de stat exercita atributiile delegate de ministrul finantelor, prin ordin. Ministerul Finantelor Publice are urmatoarele functii : de reglementare si sinteza, de elaborare si implementare a politicii bugetare si fiscale a Guvernului, de corelare a politicilor fiscale si bugetare cu celelalte parti economico-sociale, de administrare a veniturilor statului, de contractare si administrare a datoriei publice, de exercitare a controlului financiar public intern, de elaborare si supraveghere a cadrului legal in domeniul contabilitatii. Principiile care stau la baza activitatii Ministerului Finantelor Publice sunt : coerenta, stabilitatea si predictibilitatea cadrului macroeconomic, armonizarea cadrului legislativ cu reglementarile UE, perfectionarea managementului fondurilor publice, asigurarea unui mediu de afaceri concurential si predictibil. Atributiile Ministerului Finantelor Publice : propune strategii de dezvoltare pe termen lung, elaboreaza proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale, precum si proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, stabileste echilibrul bugetar in faza de elaborare a proiectului bugetului de stat, stabileste metodologii pentru elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale si a proiectelor bugetelor locale, analizeaza periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, urmareste executia operativa a bugetului general consolidat, aproba repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor prevazute in bugetul de stat, avizeaza bugetele celorlalte sisteme autonome de asigurari sociale, analizeaza programul de investitii din punct de vedere al incadrarii in limitele de cheltuieli stabilite, elaboreaza metodologia de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica si coordoneaza cadrul general referitor la efectuarea achizitiilor publice, elaboreaza si administreaza bugetul de venituri si cheltuieli al Trezoreriei statului, contracteaza si garanteaza imprumuturi de stat pe piata financiara interna si externa. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) are urmatoarele obiective : colectarea veniturilor bugetului de stat, aplicarea unitara a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare, aplicarea unui tratament echilibrat tuturor contribuabililor. Atributii : propune si elaboreaza strategii de dezvoltare, asigura aplicarea corecta, unitara si nediscriminatorie a legislatiei fiscale, elaboreaza proceduri de administrare a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale, monitorizeaza depunerea de catre platitori a declaratiilor impozitelor, elaboreaza proceduri de impunere pentru persoanele fizice si juridice, proceduri pentru stingerea obligatiilor bugetare, pentru executarea silita, exercita urmarirea, supravegherea si controlul fiscal pe intreg teritoriul national, solutioneaza contestatiile si petitiile care au ca obiect obligatiile fiscale ale persoanelor fizice si juridice conform prevederilor legale, reprezinta statul in fata instantelor cu privire la impozitele, taxele, contributiile sociale, exercita functia de audit public intern in conditiile legii. Structurile deconcentrate in teritoriu ale Ministerului Finantelor Publice sunt : la nivel de judet (directiile generale judetene si a municipiului Bucuresti, ale finantelor publice), la nivel de municipiu si sectoarele municipiului Bucuresti (administratiile financiare), la nivel de comune (perceptiile rurale). Structurile administratiei publice locale sunt comisiile judetene, municipale, orasenesti si comunale, ca organe deliberative si presedintii consiliilor judetene si primarii ca organe executive. Pentru derularea operatiunilor financiare aceste organisme au in structura lor servicii si compartimente de specialitate. 
CAPITOLUL 3. Dreptul financiar - ramura a sistemului dreptului
3.1. Notiunea si obiectul dreptului financiar. Dreptul reprezinta un ansamblu de norme juridice constituite intr-un sistem unitar intr-o societate data.


Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Financiar.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!