Drept Comunitar European

Extras din referat

Pentru a putea vorbi despre Atributiile Comisiei Europene este necesar sa prezint cateva date despre Comisia Europeana ca Institutie comunitara a Dreptului Comunitar European precum si despre membrii sai. 
Comisia europeana este cea de-a doua institutie comunitara, care, in sistemul Tratatului C.E.C.A., s-a numit " Inalta Autoritate ". Comisia are drept scop principal pe acela de a asigura fiecarei Comunitati - parte a Uniunii Europene - identitatea sa proprie, punand in valoare interesele comunitare, mai presus de interesele statelor membre, exprimand, astfel, interesele fiecarei Comunitati in parte.
Denumirea de "Comisie" o gasim mentionata, de asemenea, si in economia Tratatului de la Maastricht.
Comisia europeana reprezinta elementul executiv al Comunitatilor.
Membrii Comisiei trebuie sa aiba cetatenia statelor membre (art. 213, fostul art. 157, ? 1, CE). Numarul membrilor care au cetatenia aceluiasi stat nu poate fi mai mare de 2. Potrivit unor reguli nescrise, fiecare stat membru, in prezent, desemneaza cate un reprezentant, iar statele mari, membre ale Uniunii Europene (Franta, Italia, Germania, Marea Britanie, Spania) beneficiaza de cate 2 reprezentanti. Astfel, Comisia europeana are in componenta sa, in prezent, 20 de membri, insa numarul membrilor, la fel ca si in cazul celorlalte institutii si organe comunitare, este variabil, modificandu-se in functie de numarul statelor membre. Consiliul este institutia care poate modifica numarul comisarilor, statuand cu unanimitate de voturi.
Membrii Comisiei sunt alesi in functie de competentele lor generale si trebuie sa ofere toate garantiile de independenta. Textul art. 213 (fostul art. 157, paragraful 1, din Tratatul CE), mentioneaza independenta ca o conditie pentru numirea membrilor: "oferind toate garantiile de independenta". Acest text dispune faptul ca "Membrii Comisiei isi exercita functiile in deplina inde!pendents, in interesul general al Comunitatilor".
In indeplinirea atributiilor lor, ei (membrii Comisiei) nu solicita si nu accepta instructiuni din partea nici unui guvern sau alt orga!nism comunitar ori extracomunitar. Ei se abtin de la orice act care este incompatibil cu natura atributiilor indeplinite. Fiecare stat membru se angajeaza sa respecte aceasta prevedere ?i sa nu incerce sa influenteze membrii Comisiei in exercitarea sarcinilor lor.
Membrii Comisiei nu pot, pe timpul mandatului lor, sa exercite nici o alta activitate profesionala, remunerate sau nu. Inca de la instalarea lor, acestia se angajeaza, in mod solemn, sa respecte, pe timpul exercitarii mandatului si dupa incetarea acestuia, obligatiile ce decurg din activitatea lor, in special sarcinile de onestitate in ceea ce priveste acceptarea, dupa incetarea mandatului, de anumite functii sau anumite avantaje.
Membrii Comisiei se bucura de o serie de privilegii si imunitati consacrate expres de articolele 12-15 si 18 din Protocolul privind privilegiile si imunitatile Comunitatilor europene, din 8 aprilie 1965.
Intre privilegiile si imunitatile comunitare retin atentia, indeosebi, cele ce urmeaza:
- imunitatea de jurisdictie pentru actele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin ca oficiali ai Comunitatilor europene, imunitate care isi mentine efectele si dupa incetarea activitatii in cadrul Comisiei, insa, in raport cu raspunderea pe care o pastreaza in continuare;
- scutirea de impozite pe salarii si alte drepturi banesti acordate, in exercitarea atributiilor lor, de catre organele comunitare. De fapt, la investirea in calitatea de reprezentant al statului, fiecare comisar se angajeaza, printr-o procedura solemna, sa respecte pe intreaga perioada a investiturii, precum si dupa aceea, obligatiile ce ii revin. Ei depun, astfel, un juramant in fata Curtii de Justitie. Totodata, este obligatorie asigurarea aceleiasi atitudini, de independenta, si din partea statelor membre care, inca de la inceput, s-au angajat sa o respecte, excluzand orice incercare de a influenta, intr-un sens sau altul, pe oricare dintre membrii Comisiei. Din aceste considerente, delegatilor le sunt interzise toate activitatile care sunt incompatibile cu demnitatea primita. Le este interzis, spre exemplu, sa fie membri ai Parlamentelor nationale sau ai Parlamentului european. Nu pot ocupa nici alte functii care le-ar aduce avantaje la incetarea mandatului. Incalcarea acestor obligatii se sanctioneaza de catre Curtea de justitie, la cererea Consiliului sau a Comisiei. Un alt aspect este si eel potrivit caruia independenta acestei institutii se manifesta si in responsabilitatea sa politica in fata Parlamentului european. f5
Durata mandatului comisarilor este de 5 ani. Acesta poate inceta in una dintre urmatoarele situatii:
- implinirea termenului; demisie voluntara; demitere din oficiu; motiune de cenzura a Parlamentului; deces.
In cazul decesului, al demisiei voluntare si al demiterii din ofi!ciu, statele membre in cauza isi pot desemna noi reprezentanti in Comisia europeana.
Demiterea din oficiu intervine ca sanctiune si nu poate fi propusa de statele membre, chiar daca i-ar privi pe reprezentantii proprii. Poate fi ceruta numai de catre Comisie in ansamblul ei ori de catre Consiliu. in oricare dintre cele doua situatii pronuntarea revine in competenta Curtii de justitie a Comunitatilor europene.
Initial, comisarii erau numiti pentru un mandat de 4 ani. De la 23 ianuarie 1995 acest mandat a fost prelungit la 5 ani (cu posibilitatea reinnoirii) pentru a face sa coincida activitatea fiecarei Comisii cu cea a Parlamentului european, care, sub aspectul mandatului parlamentarilor, dureaza tot 5 ani. Acest fapt permite Parlamentului European sa acorde un vot de investitura Comisiei, inainte de a-si incepe activitatea, consolidandu-i, astfel, legitimitatea democratica.


Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Comunitar European.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!