Contractul de comision

Extras din referat Cum descarc?

I. Reglementare
Contractul de comision a fost reglementat, pana la adoptarea actualului Cod Civil, în art.405-412 din
Codul comercial, care avea ca si completare prevederile care reglementau contractul de mandat comercial.
Codul comercial nu defineacontractul de comision, dar în art. 405 alin. (1) prevedea: „comisionul are ca
obiecttratarea de afaceri comerciale de către comisionar în socoteala comitentului”.
Însă, in prezent contractul de comision î i are reglementarea în art. ș 2.043-2.053 Cod civil.
În ceea ce privește contractele de comision încheiate anterior intrării în vigoare a Codului civil,
potrivit art. 102 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, acestea sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data
încheierii în tot ceea ce privește încheierea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea contractelor.1
În plus, art. 142 din Legea nr. 71/2011, referitor la contractul de mandat, dar aplicabil prin interpretare și
contractului de comision, prevede faptul că acele contracte de mandat încheiate înainte de intrarea în vigoare
a Codului civil, pentru care părțile nu au convenit un termen, rămân supuse legii în vigoare la data încheierii
lor.
II. Noțiune
Articolul 2.043 C.civ.:,,contractul de comision este mandatul care are ca obiect achiziționareasau
vânzarea de bunuri ori prestarea de servicii pe seama comitentuluiși în numele comisionarului, care
acționează cu titlu profesional, în schimbul uneiremunerații numite comision”.
Ținând seama de definiția mandatului, dar și de dispozițiile legale enunțate, contractul de comision este
definit ca fiind un contract prin care o parte, numităcomisionar, se obligă, pe baza împuternicirii celeilalte
părți, numită comitent, săîncheie anumite acte juridice privind achiziționarea sau vânzarea unor bunuri
oriprestarea de servicii, în nume propriu, dar pe seama comitentului, în schimbul uneiremunerații, numită
comision.
III. Caracterele juridice ale contractului de comision
În art.1.168, respectiv art. 1.171 si următoarele Cod Civil, contractul de comision este reliefat ca un
contract numit, sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ și consensual.
Contractul de comision are un caracter numit, deoarece îndeplinește cerința ce rezulta din art.1.168
C.civ., respectiv de contract reglementat legal. Astfel, reglementarea generala se regăsește in art. 2.043-
2.053 C.civ.
Contractul de comision este un caracter sinalagmatic, deoarece îndeplinește cerința ce rezultă din art.
1.171 C.civ, respectiv obligațiile născute din acesta sunt reciproce și interdependente, adicăobligației
comisionarului de a încheia acte juridice îi corespunde obligația comitentului de a-i plăti o sumă de bani
Contractul de comision are un caracter oneros, deoarece îndeplinește cerința ce rezultă din art. 1.172
C.civ, respectiv fiecare dintre părțile contractului urmărește să își procure un avantaj în schimbul
obligațiilor asumate. Cu alte cuvinte, comitentul încheie contractul pentru a beneficia din punct de vedere
economic de efectele actelor juridice pe care le va încheia comisionarul cu terțul, în timp ce comisionarul
încheie contractul pentru obținerea comisionului.
Contractul de comision are un caracter comutativ, deoarece îndeplinește cerința ce rezultă din art.
1.173 C.civ., respectiv încă de la momentul încheierii contractului, pentru fiecare dintre părțile acestuia este
certă existența drepturilor și obligațiilor, iar întinderea lor este determinată sau determinabilă.
Contractul de comision are un caracter consensual, deoarece îndeplinește cerința ce rezultă din
art.1.174, alin (2) C.civ, respectiv pentru validitatea sa, este necesar și suficient să existe acordul de voință
al părților.
1Cu privire la aspectele de drept tranzitoriu, a se vedea M. NICOLAE, Contribuții la studiul conflictului de legi în timp în materie
civilă (în lumina Noului Cod civil), Ed. Universul Juridic, București, 2013
IV. Forma și proba contractului de comision
În ceea ce prive te dispozi iile art.2.044 C.civ, contractul de comision se poate încheia ș ț în formă scrisă,
autentică sau sub semnătură privată. Cu alte cuvinte, forma contractului este lăsată la înțelegerea părților
contractante.
Tot în prezentul articol se dispune ca formă scrisă este necesara numai pentru a face dovada contractului,
dacă prin lege nu se prevede altfel.
V. Părțile contractului de comision
Potrivit art. 2.043 C. civ., părțile contractului de comision sunt denumite comitent și comisionar.
Comitentul este persoana care este interesată de încheierea anumitor acte juridice, dar nu dorește să
realizeze acest lucru personal. Motivele pentru care comitentul nu ar dori să încheie acte juridice personal nu
intră sub sfera reglementării Codului civil. Un astfel de motiv ar putea fi dorința ca persoana sa să nu fie
cunoscută cocontractantului cu care se va încheia contractul de vânzare sau de prestare de servicii. Din
această perspectivă trebuie observat faptul că necunoașterea persoanei comitentului de către terțul
cocontractant nu prezintă vreo importanță sub aspectul calificării contractului. Astfel, dacă sunt întrunite
trăsăturile obiectului contractului de comision, acordul de voință dintre comitent și comisionar va fi contract
de comision atât în situația în care terțul cunoaște persoana comitentului, cât și atunci când nu îi este
cunoscută.
Codul civil nu impune nicio condiție specială pentru comitent, situație care conduce spre concluzia că acesta
poate fi un profesionist sau nu.
Comisionarul este persoana care își asumă obligația de a încheia acte juridice în numele său, dar pe seama
comitentului. Codul civil impune o condiție specială pentru comisionar, respectiv aceea că trebuie să
acționeze cu titlu profesional. Interpretarea coroborată a art. 2.043 cu art. 3 C. civ. conduce spre concluzia că
acesta trebuie să fie un profesionist, titular al unei întreprinderi de comisioane.
VI. Încheierea contractului de comision
Încheierea contractului de comision reprezintă îndeplinirea unui acord de voință între cele două părți, iar
ambele părți doresc să genereze drepturile și obligațiile care constituie operațiunea juridică de comision. La
momentul încheierii contractului trebuie îndeplinite condițiile de validitate ( de fond și de formă), condiții
referitoare la proba contractului și cele referitoare la obiectibilitatea garanției opozabilității față de terți.


Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul de comision.pdf

Imagini din acest referat Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un cod promo pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare și codul promo. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi e-mail-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:


* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!