Condiții Facultative pentru Validitatea Contractului de Muncă

Extras din referat

Asa cum sunt teoretizate de disciplinele juridice cu caracter general, dreptul comun pentru dreptul muncii fiind dreptul civil, conditiile de validitate ale actelor juridice se impart in conditii de fond si forma.
Alti autori identifica mai multe conditii care sunt impuse pentru incheierea in mod valabil a contractului individual de munca, respectiv: capacitatea juridica a persoanei fizice, capacitatea juridica a patronului, consimtamantul, obiectul, examenul medical, avizul prealabil, actul de alegere sau numire in functie, conditiile de studii, repartizarea in munca, vechimea, verificarea aptitudinilor si a pregatirii profesionale etc.
Sunt conditii prealabile incheierii contractului individual de munca actul de repartizare in munca,avizul prealabil si autorizarea.
Repartizarea in munca
Uneori, incadrarea este consecinta unei repartizari in munca- act administrativ individual, emis de organele abilitate in acest sens.
In prezent, legislatia muncii reglementeaza actul administrativ individual de repartizare in munca in urmatoarele situatii:
-pentru beneficiarii indemnizatiei de somaj,prin legea nr.76/2002. Persoanele care beneficiaza de indemnizatia de somaj sunt obligati sa se incadreze in unitatile la care sunt repartizati, in caz contrar, ei pierd dreptul la plata de somaj.
-pentru persoanele cu handicap conform art.42 din legea nr 519/2002 pentru aprobarea si modificarea OUG nr.102/1999.
Rezulta ca in baza principiului libertatii muncii actul administrativ individual de repartizare in munca nu naste pentru cel in cauza obligatia de a incheia un contract individual de munca, dar persoanele respective suporta totusi anumite consecinte defavorabile. Ele constau, de regula, in pierderea unor drepturi din domeniul securitatii sociale.
Mai multe acte normative prevad repartizarea, cu consecinte diferite pentru cele doua parti si pentru incheierea contractului individual de munca.
Potrivit dispozitiilor legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, oficiile fortei de munca si protectiei sociale teritoriale, dispun repartizarea in munca a beneficiarilor ajutorului de somaj sau a ajutorului de integrare profesionala, act care este obligatoriu pentru acestia. In ceea ce priveste regimul juridic al repartizarii in raport cu angajatorul la care ar urma sa aiba incadrarea in munci, acesta trebuie sa fie examinat diferentiat, in functie de categoria de agenti economici careia i se adreseaza repartitia. Astfel, pentru unitatile bugetare, precum si pentru aparatul de specialitate al organelor legislative, executive si judecatoresti, repartizarea este obligatorie numai in masura in care cel in cauza a reusit la concurs.
Repartizarea in munca nu afecteza caracterul consensual al contractului individual de munca. Dispozitia de repartizare nu constituie niciodata izvor al raportului juridic de munca; ea precede si conditioneaza incheierea contractului, dar nu il inlocuieste; partile au o raspundere juridica pentru nexecutarea ei, dar nu devin, in temeiul repartizarii, subiecte ale raportului juridic de munca, acesta implicand in mod necesar incheierea contarctului.
Se poate trage concluzia ca in orice situatie actul de repartizare este o conditie sau o premisa pentru incheierea contractului.
Avizul prealabil
In unele cazuri reglementate prin dispozitii legale speciale, incheierea contractului individual de munca sau modificarea acestuia, pentru incadrarea in anumite posturi este conditionata si de existenta prealabila a unui aviz conform ( obligatoriu ), ori consultativ al unui organ abilitat.
Astfel,este necesar avizul organului de politie pentru incadrarea: 
-persoanelor Corpului gardienilor publici care urmeaza a fi dotati cu armament;
-personalului de paza proprie, inclusiv celui caruia i se incredinteaza arme si munitii;
-personalului operator de jocuri de noroc ;
-personalului silvic de toate gradele care poate fi angajat numai cu avizul inspectoratelor silvice din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de sivicultura;
-directorii centrelor de cultura ai Romaniei din strainatate si personalul diplomatic cu atributii exclusive in domeniul culturii pot fi angajati numai cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor;
Neindeplinirea conditiilor prealabile a obtinerii avizului necesar pentru functia respectiva atrage nulitatea contractului individual de munca. Aceasta nulitate poate fi acoperita ,daca ulterior incheierii contractului individual de munca este procurat avizul prevazut de normele legale.
Autorizarea
Alteori ,pentru anumite functii ,este prevazuta cerinta autorizarii, care nu reprezinta altceva decat tot un aviz conform.


Fisiere in arhiva (1):

  • Conditii Facultative pentru Validitatea Contractului de Munca.docx

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!