Competențele Autorităților Administrației Publice

Extras din referat

Competentele autoritatilor administratiei publice
Prin competenta se intelege ansamblul atributiilor stabilite de Constitutie si de legile care confera autoritatilor administrative drepturi si obligatii de a duce in nume propriu, in realizarea puterii publice si sub propria responsabilitate, o activitate de natura administrativa.
In vederea asigurarii serviciilor publice de interes local, autoritatile administratiei publice locale exercita, in conditiile legii, competente exclusive, competente partajate si competente delegate.
Competentele delegate sunt competentele atribuite prin lege autoritatilor administratiei publice locale, impreuna cu resursele financiare corespunzatoare, de catre autoritatile publice centrale, pentru a le exercita in numele si in limitele stabilite de catre acestea.
Competentele exclusive sunt competentele atribuite prin lege autoritatilor administratiei publice locale de realizarea carora acestea sunt responsabile.
Competentele partajate sunt competentele exercitate de catre autoritatile administratiei publice locale, impreuna cu alte niveluri ale administratiei publice (judetean sau central), cu o separare clara a finantarii si a puterii de decizie pentru fiecare responsabil in parte.
In literatura juridica s-a facut o alta clasificare a competentei organelor administrative:
o competenta legata;
o competenta cu drept de apreciere sau (putere discretionara), a administratiei publice;
Una din cele mai discutate probleme ale dreptului administrativ, din toate timpurile este "puterea discretionara". Prin aceasta, se intelege facultatea pe care le-o da legea de a alege, dupa aprecierea lor (administratorului/judecatorului), intre mai multe solutii aplicabile la cazul concret. Aceasta notiune nu este discutata numai la noi, ci si in alte state: Franta, Germania. Puterea discretionara a administratiei publice se afla in stransa legatura cu oportunitatea.
Autoritatile administratiei publice locale de la nivelul comunelor si oraselor exercita competente partajate cu autoritatile administratiei publice centrale privind:
a) alimentarea cu energie termica produsa in sistem centralizat;
b) construirea de locuinte sociale si pentru tineret;
c) invatamantul preuniversitar de stat, cu exceptia invatamantului special;
d) ordinea si siguranta publica;
e) acordarea unor ajutoare sociale persoanelor aflate in dificultate;
f) prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta la nivel local;
g) serviciile de asistenta medico-sociala adresate persoanelor cu probleme sociale;
h) serviciile de asistenta sociala cu caracter primar pentru persoane cu dizabilitati;
i) serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor;
j) administrarea infrastructurii de transport rutier de interes local la nivelul comunelor;
k) alte competente stabilite potribit legii.
Autoritatile administratiei publice de la nivelul judetelor exercita competente partajate cu autoritatile de la nivelul administratiei publice centrale privind:
a) administrarea infrastructurii de transport rutier de interes judetean;
b) invatamant special;
c) serviciile de asistenta medico-sociala adresate persoanelor cu probleme sociale;
d) serviciile de asistenta sociala cu caracter primar si specializate pentru protectia copilului;
e) serviciile de asistenta sociala specializate pentru persoane cu dizabilitati;
f) serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor;
g) alte competente stabilite potrivit legii.
Autoritatile administratiei publice locale exercita competente delegate de catre autoritatile administratiei publice centrale privind plata unor alocatii si a unor indemnizatii pentru copii si adulti cu dizabilitati.
REGULI DE COMPETENTA
Determinarea competentei
Prin competenta se intelege ansamblul drepturilor si obligatiilor care revin unei autoritati a administratiei publice sau unui functionar public, acordate de lege, si limitele exercitarii lor, pentru a face anumite acte administrative.
Competenta autoritatilor de a emite diferite acte administrative rezulta din Constitutie, legi sau alte acte normative. De exemplu, atributiile primarului sunt prevazute in Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala.
Importanta deosebita care se acorda regulilor de competenta provine din faptul ca repartizarea atributiilor intre autoritatile publice sta la baza insasi a organizarii constitutionale si administrative; in democratie nu este posibil ca o decizie sa fie luata de o alta autoritate decat cea pe care poporul suveran a desemnat-o direct ori indirect.


Fisiere in arhiva (1):

  • Competentele Autoritatilor Administratiei Publice.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!