Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent

Cuprins referat

Cuprins 2
Sectiunea a 1-a. Cecuri trase asupra disponibilitstilor din contul curent 3
1. Etimologie 3
2. Definitie si norme legale aplicabile 3
3. Cecul si cambia 5
4. Emiterea unui cec reprezinta o operatiune complexa 6
5. Premisele juridice ale emiterii cecului 9
6. Utilizarea cecului ca garantie 9
7. Cazul A. Utilizarea cecului ca garantie prin scont. 10
8. Cazul B. Utilizarea cecului ca garantie prin cesiunea creantei 11
9. Cazul C. Utilizarea cecului emis de societatea comerciala, pentru plata unei datorii
personale a asociatului, in beneficiul unei alte societati, al carei asociat este titularul
creantei 12
10. Cuprinsul cecului. 12
11. Girul cecului 13
12. Avalul cecului 14
13. Plata cecului 15
14. Incidentele platii si regresul. 18
15. Pluralitatea exemplarelor, alterarea, anularea si inlocuirea cecului 19
16. Varietati ale cecului. Cecul circular 20
17. Cecul barat. 20
18. Cecul platibil in cont. 21
19. Cecul netransmisibil. 21
20. Cecul de calatorie 21
21. Cecul certificat. 22
22. Cecul postal. 22
23. Concluzii practice privind utilizarea cecului 23
24. Aspecte ale utilizarii cecului in S.U.A 24
Sectiunea a 2-a. Debitarea contului curent de disponibilitsti prin utilizarea cardului
bancar 25
25. Scurt istoric 25
26. Aspecte generale privind emitentii cardurilor de plati. Retele si tipuri de
carduri ' ' '. 26
27. Emitentii si utilizatorii cardurilor in Romania 27
Documente 32
(1) Contractul de card bancar de retragere de fonduri Lion 7 Sur 7 emis de banca
credit Lyonnais 32
(2) Contractul de card de plati carte Bleue emis de banca credit Lyonnais 34
(3) Groupment des cartes bancaries ,,CARTE BLEUE" 39
(4) American Express 41
Spete 46
(1) Transferul electronic de fonduri Kashanchi v. Texas Commerce medical
Bank 46
(2) Porter v.Citibank 49
Bibliografie 51


Extras din referat

1. Etimologie. Denumirea ,,cec" (cheque, check) a aparut in Anglia medievala.
Istoricii atribuie lui Thomas Gresham meritul de a fi introdus in 1557 primul cec bancar,
care la sfarsitul secolului XVII functiona ca si cecul actual.
Etimologia cuvantului ,,cec" este controversata.
Ipoteza sustinuta de autorul italian L. Franchi, de autorul german G. Cohn si de
autorul englez H. Gilbert este urmatoarea :
Regii Angliei obisnuiau sa-si plateasca furnizorii prin Tezaurul Public (Court of
Exchequer), predandu-le inscrisuri denumite initial bills of scaccario si mai tarziu bills of
exchequer. Termenul exchequer provine de la cuvertura cu patratele, ca o tabla de sah
(chequered cloth) care acoperea masa pe care se efectuau calculele contabile. Conform
altei ipoteze, substantivul ,,cec" deriva din verbul "to check". in sensul de a verifica.
Vincent Monteil, in prefata la Discours sur l'histoire universelle de Ibn Khaldoun
(Editions Sindbad, Paris, 1978) presupune ca acest cuvant isi are originea in ,,shak", care
in araba inseamna mandat.
Oricare ar fi etimologia denumirii sale actuale, cecul bancar modern are ca
stramos cecul emis de bancherii Egiptului ptolemeic, urmat apoi de cecul utilizat de
bancherii Greciei antice. Isocrate (436-338) in Trapezitica recomanda utilizarea cecului
de calatorie, oferind exemplul lui Stratocles, cetatean atenian care, pentru a evita riscul
deplasarii numerarului cu ocazia voiajului sau la Pont, a platit o suma unui bancher
atenian, fiul lui Sopaios din Pont. Contra sumei platite, bancherul atenian i-a eliberat un
cec de calatorie. Ajungand cu bine la Pont si prezentand acel inscris lui Sopaios-tatal,
acest bancher i-a platit suma inscrisa pe cec.
De la cecul lui Stratocles si pana la ,,cecul-imagine" informatizat s-a produs o
evolutie care acopera doua milenii.
2. Definitie ai norme legale aplicabile. Cecul este inscrisul, purtand aceasta
denumire, prin care tragatorul da ordin neconditionat unei banci sa plateasca, la vedere, o
suma determinata.
Beneficiarul platii poate fi purtatorul cecului sau un beneficiar determinat (cec de
plata) sau poate fi insusi tragatorul (cec de retragere).
Reglementarea legala a cecului este cuprinsa in Legea nr. 59 din 1 mai 1934,
astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 83/1994 (M.Of. nr. 292 din 14 octombrie
1994) care a aprobat, cu unele schimbari, Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 11 din 4
august 1993 (M.Of. nr. 201 din 23 august 1993).
Conform dispozitiilor art. V al Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 11/1993,
Banca Nationala a Romaniei a emis Normele-cadru nr. 7 din 8 martie 1994 privind
comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit cu cecuri si Normele
tehnice nr. 9 din 20 aprilie 1994 privind circulatia si standardele tehnice si de continut ale
cecului.
Principalele modificari aduse Legii nr. 59/1934 prin Legea nr. 83/1994 pentru
aprobarea O.G.R. nr. 11/1993 sunt urmatoarele :
3
- Termenii ,,bancher", ,,banca", ,,institut de credit" au fost inlocuiti cu ,,societate
bancara" si ,,societate de credit" in textul art. 3, 8, 38, 39, 41, 75, 79, 80, 82 iar termenul
,,oficiu de compensatii" cu ,,casa de compensatii" in textul art. 32, 39 si 43 pentru
corelare cu terminologia introdusa prin Legea nr. 33/1991.
- Competenta de a investi cecul cu formula executorie a fost atribuita judecatoriei
prin modificarea art. 53 alin. 3 (si nu notariatului) modificandu-se corespunzator si
dispozitiile Decretului nr. 377/1960. incheierea de investire nu este atacabila cu apel
(noul alineat 4 al aceluiasi articol).
- Tot judecatoriei care a investit cecul cu formula executorie i-a fost atribuita si
competenta solutionarii in prima instanta a opozitiei la executare (art. 54 alin. 2 si 3).
- Protestul se dreseaza si se subscrie de executorul judecatoresc si nu de notarul
de stat (art. 58 alin.1, art. 59 alin.1 si art. 61 alin.2).
- in situatia reglementata de alin. 2 al art. 60 protestul se dreseaza la judecatoria
in a carei raza teritoriala se afla locul platii (si nu in orice loc din cuprinsul comunei
locului de plata).
- Registrul de proteste se tine la judecatorie (si nu la notariat) care, in fiecare zi
de luni trimite Camerei de Comert si Industrie (si nu tribunalului) tabelul protestelor
inregistrate in saptamana precedenta (art. 63).
- Cererea pentru anularea cecului pierdut, sustras sau distrus se adreseaza
presedintelui judecatoriei locului de plata si nu presedintelui tribunalului (art. 67). Regula
se aplica si cecului circular (art. 83).
- Au fost abrogate art.86-88 care contineau dispozitii tranzitorii.
Prin Normele-cadrul nr. 7 din 8 martie 1994 ale Bancii Nationale a Romaniei,
privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit cu cecuri se
explica, pentru uzul functionarilor societatilor bancare, dispozitiile Legii nr. 59/1934,
astfel cum au fost modificate prin Legea nr.' 83/1994. Standardele de continut obligatoriu
ale cecurilor reglementate de Legea nr. 59/1934 sunt prezentate in anexele 1-4 la
Normele-cadru nr. 7/1994 iar Normele tehnice nr. 9 din 20 aprilie 1994 reglementeaza
standardele tehnice ale inscrisurilor care materializeaza aceste cecuri.
Conform Normelor-cadru nr. 7/1994 ale Bancii Nationale a Romaniei societatile
bancare organizate si functionand in conditiile prevederilor Legii nr. 33/1991 (abrogata
prin Legea nr. 58/1998) precum si alte societati de credit vor putea face comert cu cecuri
si presta servicii bancare specifice pentru clientii lor luandu-si toate masurile pentru
eliminarea riscurilor care pot apare pe parcursul derularii unor astfel de operatiuni.
Consideram ca printre aceste precautiuni un ioc important il ocupa : consultarea fisierului
central de date al Bancii Nationale a Romaniei privind cecurile protestate mai inainte de a
elibera un carnet de cecuri unui client nou; verificarea regularitati succesiunii girurilor;
creditarea contului beneficiarului numai ,,sub rezerva incasarii" (art. 370 alin. (1) pct. 1
Cod comercial); utilizarea, intr-o proportie covarsitoare, a formularelor de cec prebarat si
netransmisibil prin gir (care poate fi girat numai in favoarea bancii beneficiarului);
retragerea formularelor de cec neutilizate de la clientul care a emis cecuri fara acoperire.


Fisiere in arhiva (1):

  • Cecuri Trase asupra Disponibilitatilor din Contul Curent.pdf

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!