Caracterisiticile de baza si diferentele dintre SRL si SA

Cuprins referat Cum descarc?

1.Definitia si caracteristicile de baza ale Societatii cu raspundere limitata.2-6
2.Definitia si caracteristicile de baza ale Societatii pe actiuni.7-9
3.Diferentele dintre SRL si SA.9-10
4.Concluzii.10-11
5.Bibliografie.11


Extras din referat Cum descarc?

1.Definitia si caracteristicile de baza ale Societatii cu raspundere limitata
Conform articolului 2 din Legea NR. 135 din 14.06.2007 privind societatile cu raspundere limitata, societatea cu raspundere limitata este societatea comerciala cu personalitate juridica al carei capital social este divizat in parti sociale conform actului de constituire si ale carei obligatii sint garantate cu patrimoniul societatii. 
Societatea isi exercita, de la data constituirii, drepturile si obligatiile sale prin intermediul administratorului. Denumirea deplina a societatii va include, in mod obligatoriu, cuvintele "societate cu raspundere limitata" scrise in limba de stat, iar denumirea prescurtata va contine abrevierea "S.R.L." Orice act si orice scrisoare care provine de la societate va cuprinde denumirea, sediul, numarul de identificare de stat ale societatii, numele si prenumele administratorului. Societatea are sediu, care se indica in actul de constituire. Orice schimbare a sediului societatii va fi mentionata in actul de constituire si inregistrata in Registrul de stat al persoanelor juridice. Adresa juridica a societatii este adresa sediului ei. Societatea poate avea si alte adrese postale. Societatea se constituie in scopul exercitarii oricarei activitati lucrative neinterzise de lege. Societatea se constituie pentru o durata nelimitata, daca actul de constituire nu prevede altfel.
Societatea este in drept sa infiinteze filiale si reprezentante in Republica Moldova in conformitate cu prezenta lege si cu alte acte legislative, iar in strainatate - si in conformitate cu legislatia statului strain, daca tratatul international la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel. Filiala este o subdiviziune separata a societatii, care este situata in afara sediului societatii si poate sa indeplineasca unele din atributiile acesteia. Reprezentanta este o subdiviziune separata a societatii, care este situata in afara sediului societatii, reprezinta si apara interesele ei si nu este in drept sa desfasoare activitate de intreprinzator.
Filiala si reprezentanta nu sint persoane juridice si actioneaza in numele societatii, in baza regulamentelor aprobate de societate. De activitatea filialei si reprezentantei raspunde societatea care le-a infiintat.
Administratorul filialei sau al reprezentantei isi exercita atributiile in temeiul regulamentului filialei sau reprezentantei, aprobat de societate, si al mandatului eliberat de societate. Societatea poate avea societati afiliate si intreprinderi dependente in Republica Moldova, infiintate in conformitate cu Codul civil, iar in strainatate - si in conformitate cu legislatia statului strain, daca tratatul international la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel. Societatile afiliate si intreprinderile dependente sint persoane juridice.
(1) Societatea se considera constituita si dobindeste personalitate juridica de la data inregistrarii de stat.
(2) Societatea raspunde pentru obligatiile asumate cu toate bunurile sale. 
(3) Asociatii nu raspund pentru obligatiile societatii. Ei suporta riscul pierderilor ce rezulta din activitatea societatii in limitele participatiunii lor la capitalul social.
(4) Asociatul care nu a varsat in termenul stabilit aportul subscris raspunde subsidiar pentru obligatiile societatii in limita aportului subscris.
(5) In cazul lichidarii societatii, lichidatorul sau administratorul este obligat sa transmita arhivei de stat, in conformitate cu legislatia, documentele societatii anterior radierii ei din Registrul de stat al persoanelor juridice.
(6) Orice asociat este in drept sa ia cunostinta de documentele enumerate la alin.(1) si sa obtina extrase din ele si/sau copii de pe ele, compensind cheltuielile legate de executarea extraselor si copiilor, precum si cheltuielile postale de expediere a acestora.
Constituirea societatii
(1) Societatea poate fi constituita de unul sau de mai multi fondatori persoane fizice si/sau juridice carora legea nu le interzice acest lucru.
(2) La data inregistrarii de stat a societatii, fondatorii acesteia devin asociati.
(3) Numarul de asociati nu poate fi mai mare de 50. Societatea cu un numar mai mare de 50 de asociati este obligata, in termen de 6 luni, sa se reorganizeze, sa se lichideze sau sa reduca numarul asociatilor. In cazul neindeplinirii conditiilor mentionate, societatea va fi lichidata in baza hotaririi instantei de judecata, la cererea persoanelor interesate.
(1) Actul de constituire al societatii este contractul de constituire si/sau statutul. Persoana juridica constituita de catre un singur fondator activeaza in baza statutului aprobat de acesta. Actul de constituire se semneaza de toti fondatorii si se autentifica notarial. Semnarea actului de constituire de catre reprezentantii fondatorilor se admite numai in baza procurii autentificate notarial.Actul de constituire al societatii, constituita ca rezultat al reorganizarii prin transformare, se semneaza de toti asociatii fondatori care au decis transformarea, in conditiile alin. Actul de constituire se intocmeste in limba de stat. Actul de constituire al societatii va cuprinde:
a) numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul, cetatenia si alte date din actul de identitate al fondatorului persoana fizica; denumirea, sediul, nationalitatea (tara de inregistrare), numarul de identificare de stat ale fondatorului persoana juridica;
b) denumirea societatii;
c) obiectul de activitate;
d) cuantumul capitalului social;
e) valoarea nominala a participatiunilor asociatilor;
f) cuantumul participatiunilor (aporturilor) asociatilor, modul si termenul de varsare a lor;
g) valoarea bunurilor constituite ca participatiune in natura si modul de evaluare in cazul in care au fost facute asemenea aporturi;
h) sediul societatii;
i) structura, atributiile, modul de constituire si de functionare a organelor de conducere ale societatii;
j) modul de reprezentare;
k) filialele si reprezentantele societatii in cazul in care exista;
l) temeiul si modul de reorganizare si lichidare a societatii.


Fisiere in arhiva (1):

  • Caracterisiticile de baza si diferentele dintre SRL si SA.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. Legea NR. 135 din 14.06.2007, privind societatile cu raspundere limitata. Publicat: 17.08.2007 in Monitorul Oficial Nr. 127-130 art Nr : 548. Data intrarii in vigoare : 17.11.2007.
2. LEGE Nr. 1134 din 02.04.1997 privind societatile pe actiuni. Publicat : 01.01.2008 in Monitorul Oficial Nr. 1-4, Art Nr : 1. Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
3. Legea Nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat si intreprinderi, Publicat : 28.02.1994 in Monitorul Parlamentului Nr. 2 art Nr : 33.
4. Codul Civil al Republicii Moldova. Publicat : 22.06.2002 in Monitorul Oficial Nr. 82-86 art Nr: 661.


Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare. Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!