Autorizarea Executarii Lucrarilor de Constructii

Extras din referat Cum descarc?

Executarea lucrarilor de constructie se realizeaza numai dupa obtinerea autorizatiei de contruire.
Autorizatia de construire este actul de autoritate emis de administratia publica locala - consiliul judetean,municipal,orasenesc si comunal - prin care este permisa executarea lucrarilor de constructii in conformitate cu masurile instituite de lege privind amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor.
Procedura de emitere a autorizatiei de construire este reglementata de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor cu modificarile si completarile ulterioare si prin normele metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
Autorizatia de construire este elaborata cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajarea a teritoriului.
Toate categoriile de lucrari, fie ca sunt: constructii civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, pentru infrastructura de orice fel sau de oricare alta natura trebuie realizate numai cu respectarea autorizatiei de construire si a normelor de proiectare si executare a constructiilor.
Autorizatia de construire poate fi solicitata de orice persoana fizica sau juridica detinatoare a dreptului de proprietate asupra imobilului. 
Solicitarea emiterii autorizatiei de construire se poate face fie in mod direct de catre proprietarul imobilului, fie prin intermediul unui imputernicit, desemnat in conditiile legii,care poate fi consultantul, proiectantul, oricare alta persoana fizica sau juridica.
Pentru obtinerea autorizatiei de construire solicitantul trebuie sa se adreseze autoritatii publice locale care a emis certificatul de urbanism si sa depuna dosarul cu documentele necesare emiterii autorizatiei de construire.
Dosarul va curpinde urmatoarele documente:
a) cerere pentru emiterea autorizatiei de construire - completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.C.;
b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii;
c) certificatul de urbanism;
Prin referire la art.6 alin 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, prin certificatul de urbanism intelegem actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, stabilind cerintele urbanistice care trebuie sa fie indeplinite prin documentatia tehnica in functie de specificul amplasamentului, cuprinzand si lista cu avizele si acordurile necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii, precum si obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu privire la evaluarea initiala a investitiei si stabilirea necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului in vederea obtinerii actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului(acordul de mediu).
Certificatul de urbanism se intocmeste in conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism si a planurilor de amenajare a teritoriului pentru teritoriul pe care se afla imobilul.Acesta se emite de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor si comunelor.
Certificatul de urbanism este redactat pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora,concesionarea de terenuri, adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza de "studiu de fezabilitate"; cereri in justitie sau in alte scopuri.
Certificatul de urbanism se elibereaza solicitantului direct sau prin posta in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii.
d) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C.;
Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC) este elaborat de colective tehnice de specialitate, constituind o componenta esentiala a procesului de autorizare. 
Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire are la baza proiectul tehnic si este elaborat in conformitate cu continutul-cadru prevazut in anexa nr. 1 a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii in deplina concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta.
Executarea lucrarilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie. 
e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic;
Fisele tehnice cuprind elementele de aviz necesare pentru emiterea acordului unic - pe baza carora se elibereaza avizul administratorilor/furnizorilor de utilitati (apa, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban, inclusiv pentru restrictiile impuse de retelele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament), precum si al institutiilor descentralizate prevazute de Lege(pentru securitatea la incendiu, protectia civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei).


Fisiere in arhiva (1):

  • Autorizarea Executarii Lucrarilor de Constructii.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!