Autorizarea de Functionare a Institutiilor de Credit

Extras din referat Cum descarc?

Faptul ca activitatea bancara este o activitate economica de interes public justifica instituirea unui statut juridic special pentru institutiile de credit din sistemul bancar romanesc si in ceea ce priveste autorizarea lor de catre BNR in calitate de autoritate administrativa de specialitate.
Reglementarile relevante in materie sunt continute de ordonanta de urgenta nr.99 din 06/12/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului precum si Regulamentul nr.11 din 13/11/2007 al BNR privind autorizarea institutiilor de credit , persoane juridice romane , si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din statele terte.
Astfel ca regula generala Ordonanta sus amintitita impune principiul conform caruia institutiile de credit , persoane juridice romane , se pot constitui si pot functiona numai pe baza autorizatiei emise de BNR el fiind reluat si de regulamentul BNR prin extindere si la sucursalele de pe teritoriul Romaniei ale institutiilor de credit din state terte.
Procedura de autorizare a institutiilor de credit de catre BNR cuprinde atat aprobarea constituirii institutiei de credit cat si autorizarea functionarii ei ultima fiind cea care ne intereseaza insa ambele faze urmaresc verificarea de catre BNR a intrunirii garantiilor financiare, de competenta si moralitate in scopul desfarurarii unei activitati in conditii de siguranta si de respectare a cerintelor unei administrari prudente si sanatoase , care sa asigure protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori si buna functionare a sistemului bancar insusi. 
Importanta autorizarii de functionare a institutiilor de credit este cu atat mai insemnata cu cat aprobarea constituirii institutiei de credit nu garanteaza si obtinerea autorizatiei de functionare, aceasta indicand doar permisiunea data fondatorilor de a proceda la constituirea institutiei de credit potrivit normelor legale. Dependenta eficientei aprobarii de autorizare este si mai evidenta in situatia in care regulamentul impune o noua evaluare din partea BNR in situatia aparitiei unor modificari fata de conditiile in care a fost acordata aprobarea de constituire a institutiei de credit cu posibilitatea atragerii revocarii hotararii de aprobare in cazul in care aceste modificari sunt contrare prevederilor legale sau regulamentului BNR.
Ambele fazei ale procedurii sunt initiate pe baza unei cereri de autorizare , insotita de documentatia justificativa si se incheie cu emiterea de catre BNR ,in calitate de autoritate administrativa autonoma , a unor acte administrative : hotararea de aprobare a constituirii si autorizatia de functionare,termenul in care BNR putand sa hotarasca cu privire la cerere fiind de 4 luni de la data primirii cererii insotita de documentatia stabilita de BNR.
Daca BNR hotaraste acordarea aprobarii de constituire, pentru obtinerea autorizatiei de functionare , institutia de credit trebuie ca in cel mult doua luni de la data comunicarii hotararii sa ii prezinte acesteia documentele care atesta constituirea legala a institutiei de credit, conform dispozitiilor aplicabile si proiectului prezentat. BNR va hotara din nou in termen de cel mult 4 luni de la data primirii acestor documente cu privire la acordarea autorizatiei de functionare .Regulamentul BNR prevede expres la art. 25 documentatia ce trebuie prezentata in aceasta etapa :
a) copia legalizata a actului constitutiv sau un exemplar original al acestuia. Data certa a actului constitutiv reprezinta momentul subscrierii capitalului social;
b) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate sa constituie capitalul social, care sa confirme suma varsata de fiecare actionar intr-un cont special deschis pentru colectarea capitalului social, blocat pana in momentul inmatricularii bancii;
b1) documente care sa ateste ca suma varsata de fiecare actionar in contul mentionat la lit. b) a fost virata prin institutii de credit sau institutii financiare care fac obiectul supravegherii de catre autoritati competente din state membre ori din state terte considerate ca avand sisteme echivalente celor din Uniunea Europeana de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului
c) informare cu privire la cota-parte din capitalul social si drepturile de vot detinute in mod indirect de actionarii semnificativi, sub semnatura reprezentantului/reprezentantilor actionarilor directi;
c1) informatii actualizate pentru fiecare dintre actionarii semnificativi directi si indirecti si pentru actionarii directi care nu detin o participatie calificata, cu exceptia institutiilor de credit si a institutiilor financiare nebancare inscrise in registrul special, persoane juridice romane; regulamentul mentioneaza in alineatele imediat urmatoare documentatia ce trebuie transmisa pentru fiecare dintre acestia
d) comunicare privind identitatea auditorului financiar 
e) copia certificata a certificatului de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului si a incheierii de inmatriculare;
f) comunicare privind existenta reglementarilor proprii referitoare la desfasurarea activitatii, sub semnatura persoanelor desemnate sa exercite responsabilitati de conducere in calitate de director sau membru al directoratului;
g) raportul unui auditor financiar, intocmit in conformitate cu standardele internationale in materie, din care sa rezulte faptul ca sistemul informatic ce va fi implementat la nivelul bancii este adecvat in raport cu specificul si volumul activitatii preconizate a fi desfasurata in primii 3 ani de activitate, avandu-se in vedere cel putin urmatoarele aspecte: capacitatea de a desfasura activitatile propuse, gradul de securitate a informatiei, capacitatea respectarii regulilor sistemelor de plati la care banca opteaza sa se conecteze, capacitatea de a furniza raportarile solicitate de Banca Nationala a Romaniei, capacitatea de conectare la reteaua de comunicatii interbancare, capacitatea de a permite utilizarea unor sisteme de colectare a datelor, determinarea indicatorilor de prudenta bancara, indeplinirea de catre sistemele de prelucrare automata a datelor in domeniul financiar-contabil a criteriilor minimale prevazute de reglementarile in vigoare.
Verificarea gradului de adecvare a sistemului informatic la specificul activitatii ce urmeaza a fi desfasurata, poate face obiectul unui raport intocmit in conformitate cu standardele in domeniu si de catre un auditor al sistemelor informatice.


Fisiere in arhiva (1):

  • Autorizarea de Functionare a Institutiilor de Credit.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare. Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!