Societatea pe Acțiuni

Extras din referat

Exista societati care pot avea doar aceasta forma de organizare.
ex: banci, societatile de asigurare.
Pot fi infiintate atat timp cat au capital social minim 1.000.000, numar minim de asociati 5, cel maxim nelimitat.
Avantajul pe care-l reprezinta aceste societati e acela ca actiunile sunt facil de transmis, in cazul actiunilor la purtator neintocmindu-se nici un act.
Dezavantajul societatilor pe actiuni, in general au un numar mare de asociati care nu sunt comercianti toti.
Hotararile SA se iau cu votul majoritatii capitalului social.
SA - societate comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii sunt obligati numai la plata actiunilor lor.
Fondatorii - persoanele care iau initiativa actelor ce vor produce efectul constituirii si dobindirii personalitatii juridice societate. Ei sunt primii actionari ai societatii si se afla in situatia unor intreprinzatori raspunzatori de initiativa si actele lor.
Moduri de constituire
1. Constituirea simultana - consta in redactarea si semnarea contractului si a statutului in forma autentica; subscrierea integrala si varsarea in proportie de cel putin 30% a capitalului social de catre fondatori; numirea prin contract si statut a administratorilor si cenzorilor; autorizarea functionarii societatii de catre instanta; publicarea in Monitorul Oficial al actelor de constituire; inmatricularea la registrul comertului, inregistrarea la administratia financiara.
2. Constituirea prin subscriptie publica are 2 faze :
a) subscrierea publica a actiunilor pe prospectele de emisiune semnate in forma autentica de catre fondatori si autorizate de catre judecatorul delegat la registrul comertului.
b) varsarea in cota de 30 % a actiunilor subscrise, iar dupa inchiderea subscrierii si varsarea capitalului social in proportia aratata se desfasoara adunarea constitutiva (la 15 zile dupa incheierea subscrierii), care numeste administratorii si cenzorii si urmeaza aceeasi procedura de autentificare, autorizare, publicare si inmatriculare ca in prima varianta (constituirea simultana).
Numarul minim de membri fondatori este de cinci, iar capitalul social trebuie sa fie de minim 1.000.000 lei.
Adunarea constitutiva : redactarea si solicitarea publicarii instiintarii trebuie efectuata in termen de 15 zile de la data inchiderii subscriptiei. Instiintarea se publica in Monitorul Oficial. Data adunarii nu poate fi stabilita mai tirziu de doua luni de la data inchiderii subscriptiei. Aparitia instiintarii trebuie sa preceada cu cel putin 15 zile data fixata pentru adunarea generala.
Desfasurarea adunarii constitutive:
1. alegerea presedintelui si a secretarilor prin vot deschis cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.
2. constatarea prezentei actionarilor. Dreptul de reprezentare este dat prin procura speciala autentificata de notar.
3. constatarea legalei constituiri a adunarii (jumatate + 1 din numarul actionarilor.)
4. sistemul de votare : fiecare actionar are drepul la un singur vot, indiferent de numarul actiunilor subscrise. Toate hotaririle se iau cu numarul majoritatii simple a celor prezenti.
Problemele asupra carora adunarea constitutiva este obligata sa hotarasca :
1. sa verifice existenta varsamintelor.
2. sa determine valoarea aportului in natura. Cei care au adus aportul in natura sunt obligati sa se abtina.
3. sa aprobe cota de participare la beneficii a fondatorilor.
4. sa aprobe operatiile incheiate in beneficiul societatii de catre fondatori.
5. sa discute si sa aprobe contractul si statutul de societate.
6. sa numeasca administratorii si cenzorii - hotarirea pentru desemnarea membrilor consiliului de administratie si al cenzorilor se adopta in mod obligatoriu prin vot secret, celelalte prin vot deschis.


Fisiere in arhiva (1):

  • Societatea pe Actiuni.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!